Статті


Відображається 49 елементів
НазваДатаОпубліковано
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
НазваДатаОпубліковано
Конотаційна перспектива євангельського тексту в пасійних проповідях Антонія Радивиловського 28 лютого 2017 р. Слово і час. – 2017. - № 2 (674). – С. 54-68. 
Відкривач «золотої осени» українського Середньовіччя 30 листопада 2016 р.  Мандруючи світами і віками: Збірник на пошану Юрія Пелешенка. – К.; Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 11-16. 
Києво-Могилянська колеґія як центр розвитку українського барокового письменства 30 грудня 2015 р. Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. - К., 2015. - Т. 176. - С.3-6. 
Аксіологічний вимір художнього світу Григорія Квітки-Основ’яненка (повість «Добре роби, добре й буде») 1 листопада 2014 р. Наукові записки НаУКМА. – К., 2013. – Т. 150 Філологічні науки (Літературознавство). – С. 14-17. 
Повернення зі світу міражів: До 25-річчя відродження УАПЦ в Україні 19 серпня 2014 р. Успенська вежа. - 2014. - № 8 (267). Серпень. - С. 1-2. 
Трактат о. Іоаникія Ґалятовського «Fundamenta» 2 вересня 2013 р. Слово, яке тебе обирає: Зб. на пошану професора Володимира Моренця. До 60-річчя від дня народження / Упоряд. В. Панченко, Т. Ярошенко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – С. 127-146. 
Тягар духовного лідерства 19 квітня 2013 р. Голос України. - 2013. – 19 квітня. № 76 (5576). – С. 10-11. Передрук: Нація і держава. – 2013. – № 24-25 (499-500). 13-20 червня. – С. 4-5. 
Спокуса антиклерикалізму 12 жовтня 2012 р. РІСУ 
Підводні рифи канонізації 20 липня 2011 р. "Kyrios", 20 липня 2011 року 
Митрополит Іларіон (Огієнко) 7 червня 2011 р. газета "Наша віра" 
Студійський устав та наративна програма Києво-Печерських книжників  4 вересня 2008 р.  Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - Житомир, 2008. - Випуск 42. - С. 161-171. 
Церковні будови століття 26 листопада 2005 р. Дзеркало тижня. № 46 (574) Субота, 26 Листопада - 2 Грудня 2005 року 
Пустеля як модель комунікативного простору 1 вересня 2005 р. Київські полоністичні студії. Том 7. «Українська школа» в літературі та культурі українсько-польського пограниччя: Зб. наук. праць. – К., 2005. – С.193-198. 
Поміж трьома Римами До 15-річчя Першого Помісного собору УАПЦ (5-6 червня 1990 р.) 19 серпня 2005 р. Успенська вежа (Львів). – 2005. – № 6 (156). Червень. – С. 1, 3. 
Історія об’єднання Харківсько-Полтавської єпархії з УАПЦ 27 липня 2005 р.  
Світло Патріярха Димитрія 15 червня 2005 р. Димитрій (Ярема), Патріярх. Іконопис Західної України XII-XV ст. – Львів: Друкарські куншти, 2005. – С. 7-12. 
Сивий дідусь із Теремків (про Патріярха Димитрія) 25 лютого 2005 р. Успенська вежа 
Білий клобук на сцені 29 листопада 2004 р. РІСУ, 29.11.2004 
Дискурсивна програма середньовічних паломництв 18 листопада 2004 р. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2004. – № 631. Серія Філологія. Випуск 41. – С. 248-252. 
Искушение прагматизмом 14 жовтня 2004 р. Ученые записки: Межнациональный гуманитарно-технический институт Поволжья. – Чебоксары, 2004. – Т. 6. – С. 59-64. 
Свята Земля у віртуальному просторі середньовічного дискурсу 1 вересня 2004 р. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2004. – № 627. Серія Філологія. Випуск 40. – С. 200-204. 
Гіркота церковного ювілею 19 серпня 2004 р. Успенська вежа (Львів). – 2004. – № 8 (146). Серпень. – С. 1, 3. 
Спогади про В.І.Крекотня 3 квітня 2004 р.  Слово і час. – 2004. – № 4. Квітень. – С. 80-81. 
Церковна криза й пошук ідентичності 17 січня 2004 р. Дзеркало тижня (Київ). – № 2 (477). 17-23 січня. – С. 16. 
“І був вечір, і був ранок...” 6 січня 2004 р. (с) Експрес (Львів). – 2004. - 2 (1871). 5-7 січня 
Добрий світ чужої парафії 9 листопада 2003 р. Парафіяльна газета (Київ). – 2003. – № 40 (303). 9 листопада. – С. 1-2. 
РУНВіра 1 вересня 2003 р.  
Зодягнені зброєю світла 1 вересня 2003 р. Падевський, Станіслав. Світла минулого. - Х. : Слово між нами, 2003. - 167 с 
Крутой батюшка 21 червня 2003 р. Дзеркало тижня (Київ). – 2003. – № 23 (448). 21 червня. – С. 17. 
Паства Патріярха Мстислава 11 червня 2003 р. Наша віра (Київ). – 2003. – № 6 (182). Червень. – С. 1-2. 
Християнський Єгипет 10 січня 2003 р. Дзеркало тижня. - 2003. - 10 січня. 
Пастир - означає пастух 1 листопада 2002 р. Наша віра (Київ). – 2002. – № 11 (175). Листопад. – С. 4. 
Жертовність 9 жовтня 2002 р. Шлях перемоги. – 2002. - № 41 (2528). 3-9 жовтня. – С. 12-13.  
Колеґія Патріярха Мстислава 1 вересня 2002 р. Український православний календар. 2003. – Саут Бавнд Брук, Нью Джерсі (США), 2002. – С. 195-200. 
60 років об’єднання Харківсько-Полтавської єпархії з УАПЦ 27 липня 2002 р.  
Чудотворці 7 червня 2002 р. Дзеркало тижня. - 2002. - 7 червня. 
Реформа? Розкол? Віднова? До 80-річчя Всеукраїнського Православного Церковного Собору 1921 р. 14 жовтня 2001 р. газета "Полтавський вісник" 
Візантія – ключ до української церковної ідентичності 23 серпня 2001 р. Дзеркало тижня. – 2001. – № 32-33 (356-357). 23 серпня. – С. 22. 
Церковне життя України епохи Бароко 1 серпня 2001 р. Українське бароко. - Харків: Акта, 2004. - С. 83-173. 
На руїнах імперії Імперська свідомість і соціяльна доктрина Православної Церкви в Україні 17 травня 2001 р.  
Церква. Віра. Інтеліґентність 29 лютого 2000 р. День. - 2000. - 29 лютого. 
Погляд з перевалу цивілізацій 31 грудня 1999 р.  Цивилизация (Киев). – 2001. – № 2. – С. 4. 
Духовність Ігнатія Лойоли і релігійна культура України 17 грудня 1999 р. День. - 1999. - 17 грудня. № 234 
Ювілей, котрий пробуджує сумління: Сторіччя Патріярха Мстислава 8 квітня 1998 р.  Шлях перемоги (Київ). – 1998. – № 15 (2293). 8 квітня. – С. 6. 
Православная Церковь Украины на пути к независимости 1 грудня 1990 р. Религия и демократия: На пути к свободе совести. – Москва: Изд. группа «Проґресс – Культура», 1993. – Выпуск 2. – С. 385-413. 
Українське православ’я - час вибору 31 липня 1990 р. Прапор (Харків). – 1990. - № 12. – С.136-152. 
Шевченкове слово й історична пам’ять народу 9 березня 1989 р. Прапор (Харків). – 1989. - № 3. – С.159-165. 
Сакральний простір "Саду божественних пісень" Григорія Сковороди  Слово і час. – 2013. – № 1 (625). Січень. – С. 52-63. 
Мости з обопільним рухом  Новое время. - 2019. - 25 травня. 
Відображається 49 елементів