Бібліографія

1978

Ісіченко Ю.А. Викладач на перехресті // Прапор (Харків). – 1978. – № 10. – С. 131-132.

1980

Ісіченко Ю.А. З позицій наступальності: Рецензія на книгу: Мушкетик Юрій. Позиція: Роман. – К.: Рад. письменник, 1979. – 324 с. // Ленінська зміна (Харків). – 1980. – 31 січня.

1983

Ісіченко Ю.А. Знайомство відбулося: Рецензія на книгу: Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI-XVII ст. – К.: Наук. думка, 1981. – 266 с. // Прапор (Харків). – 1983. – № 4. – С. 119-121.

1984

Ісіченко Ю.А. Важливий етап у вивченні давньої прози: Рецензія на кн.: Крекотень В.І. Оповідання Антонія Радивиловського. – К.: Наук. думка, 1983. – 407 с. // Радянське літературознавство (Київ). – 1984. – № 7. – С. 67-68.

Ісіченко Ю.А. З фольклорної криниці // Ленінська зоря (Лубни Полтавської обл.). – 1984. – 7 січня.

Ісіченко Ю.А. Збережімо для нащадків пісню // Будівник комунізму (Лебедин Сумської обл.). – 1984. – 23 червня.

Ісіченко Ю.А. Звеличений народною пам’яттю: До Шевченківських свят // Харківський університет. – 1984. – 9 березня.

Ісіченко Ю.А. На землі білокрилого лебедя // Харківський університет. – 1984. – 13 листопада.

Ісіченко Ю.А. «Повернути пам’ятки сивої старовини обличчям до наших днів...»: До 100-річчя від дня народження О. І. Білецького // Харківський університет. – 1984. – 20 листопада.

Українські радянські письменники: Збірник літературно-критичних матеріялів / Упорядники: Безхутрий Ю.М., Бикова Л.Г., Гноєва Н.І., Голубєва З.С., Дорошенко В.О., Ісіченко Ю.А., Мимрик Т.К., Михайлин І.Л., Рудь В.К., Чугуй О.П. – К.: Радянська школа, 1984. – 349 с.

1985

Ісіченко Ю.А. З історії вивчення Києво-Печерського патерика в Росії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) // Вісник Харківського університету. – 1985. – № 272. – С. 53-59.

Ісіченко Ю.А. На гостинній Борівщині // Трудова слава (Борова Харківської обл.). – 1985. – 13 липня.

Методичні вказівки з фольклорної практики для студентів філологічного факультету / Упорядник Ю.А. Ісіченко. – Харків: ХДУ, 1985. – 35 с.

1986

Ісіченко Ю.А. Знайомлячись з фольклорними традиціями Балаклійщини // Серп і молот (Балаклія Харківської обл.). – 1986. – 26 липня.

Ісіченко Ю.А. Імені великого Кобзаря: До 60-річчя Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР // Харківський університет. – 1986. – 6 березня.

Ісіченко Ю.А. Києво-Печерський патерик у літературному контексті XVI-XVIII ст. // Радянське літературознавство (Київ). – 1986. – № 6. – С. 42-49.

Ісіченко Ю.А. Ранні редакції Києво-Печерського патерика і суспільно-політичний контекст // Вісник Харківського університету. – 1986. – № 284. – С. 43-50.

Ісіченко Ю.А. Слідами визначного мислителя: До днів пам’яті Григорія Сковороди // Ленінська зміна (Харків). – 1986. – 29 листопада.

1987

Ісіченко Ю.А. Друковані видання Києво-Печерського патерика як явище української бароккової агіографії // Українське літературне барокко. – К.: Наук. думка, 1987. – С. 220-243.

Методичні вказівки до вивчення курсу історії давньої української літератури / Упорядник Ю.А. Ісіченко. – Харків: ХДУ, 1987. – 16 с.

Методичні вказівки до вивчення курсу історії української літератури (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) / Упорядник Ю.А. Ісіченко. – Харків: ХДУ, 1987. – 20 с.

1988

Ісіченко Ю.А. Бецький Іван Єгорович // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1988. – Т. 1. – С. 157.

Ісіченко Ю.А. Бузескул Владислав Петрович // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1988. – Т. 1. – С. 243.

Ісіченко Ю.А. Воїнська повість // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1988. – Т. 1. – С. 345-346.

Ісіченко Ю.А. Георгій Зарубський // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1988. – Т. 1. – С. 408.

Ісіченко Ю.А. Гімнографія // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1988. – Т. 1. – С. 422.

Ісіченко Ю.А. Давня українська література в духовному світі сучасної людини // Прапор (Харків). – 1988. – № 2. – С. 161-171.

Ісіченко Ю.А. Довкола собору в Бресті // Харківський університет. – 1988. – 15 листопада.

Ісіченко Ю.А. Історико-літературні й текстологічні аспекти наукового видання Києво-Печерського патерика // Українська археографія: Сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доповідей респ. наради (грудень 1988 р.). – К., 1988. – С. 186-189.

Ісіченко Ю.А. Його пісенний сад: Збірка Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» // Вечірній Харків. – 1988. – 22 грудня.

Ісіченко Ю.А. Львівські братські видання кінця XVI – початку XVII ст. і проблема хронологічних меж українського літературного барокко // Проґресивна суспільно-політична думка в боротьбі проти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні: Тези респ. наук-теорет. конференції 20-22 квітня 1988 р. – Львів, 1988. – С. 63-65.

Ісіченко Ю.А. Методичні вказівки до вивчення курсу української народнопоетичної творчості для студентів І курсу стаціонару. – Харків: ХДУ, 1988. – 54 с.

Ісіченко Ю.А. Ренесанс і духовна культура України: На засіданні наукового гуртка // Харківський університет. – 1988. – 19 січня.

Ісіченко Ю.А. Свято лишається з нами! // Ленінська зміна (Харків). – 1988. – 31 травня.

Ісіченко Ю.А. Сковородинівка // Літературна панорама. 1987. – К.: Дніпро, 1988. – № 2. – С. 272-277.

Ісіченко Ю.А. Тарас Шевченко і українська ментальність // Харківський університет. – 1988. – 15 березня.

Ісіченко Ю.А. Українська бароккова проза в пошуку літературної моделі початків східнослов’янської історії // Писемність Київської Русі і становлення української літератури. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 184-205.

Ісіченко Ю.А. Фольклорна експедиція на Валківщину // Сільські новини (Валки Харківської обл.). – 1988. – 20 червня.

Ісіченко Ю.А. Фольклорним традиціям жити: Духовне оновлення – наша спільна турбота // Сільські новини (Валки Харківської обл.). – 1988. – 13 грудня.

1989

Ісіченко Ю.А. Великий попередник: Григорій Сковорода // Харківський університет. – 1989. – 10 січня.

Ісіченко Ю.А. Закон про мови в демократичній перспективі // На сполох! (Харків). – 1989. – № 5. Жовтень. – С. 2.

Исиченко Ю.А. Мистериальные мотивы в поэтике зрелого барокко в Украине // Всесоюзная конференция «История культуры и поэтика»: Тезисы. – Москва, 1989. – С. 55-57.

Ісіченко Ю.А. Народознавча конференція на Слобожанщині // Народна творчість та етнографія (Київ). – 1989. – № 3. – С. 85-86.

Ісіченко Ю.А. Не розлучаймося з Кобзарем // Темп (Харків). – 1989. – 7 березня.

Ісіченко Ю.А. Харківське товариство української мови: Плани і мрії // Харківський університет. – 1989. – 28 лютого.

Ісіченко Ю.А. Шевченкове слово й історична пам’ять народу // Прапор (Харків). – 1989. – № 3. – С. 159-165.

Исиченко Ю.А., Калашник В.С., Свашенко А.А. Самоучитель украинского языка. – К.: Выща школа, 1989. – 278 с.

Ісіченко Ю.А., Яременко В.В. Історія української літератури Х-XVIIIстоліть: Методичні матеріяли для студентів заочного відділення філологічного факультету (спеціальність «Українська мова та література»). – Харків: ХДУ, 1989. – 66 с.

Мурзіна О. «Другої України немає»: Інтерв’ю в члена правління Харківської організації НРУ Ю.А. Ісіченка // Ленінська зміна (Харків). – 1989. – 28 жовтня.

1990

Ісіченко Ю.А. Від плюралізму – до багатопартійності // Ленінська зміна (Харків). – 1990. – 31 березня.

Ісіченко Ю.А. Демократизація і релігія: Органні концерти чи релігійні відправи мають відбуватися в Успенському соборі? // Ленінська зміна (Харків). – 1990. – 25 серпня.

Ісіченко Ю.А. До проблеми періодизації історії української літератури // Українська культура: Історія і сучасність. Матеріяли науково-теоретичної конференції професорсько-викладацького складу та студентів. – Харків: Харківський державний інститут культури, 1990. – С. 63-64.

Ісіченко Ю.А. Є різниця! Від зміни в назві – до нового статусу університету // Ленінська зміна (Харків). – 1990. – 28 березня.

Ісіченко Ю.А. Єфрем Сірін // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 190.

Ісіченко Ю.А. Житіє Антонія Печерського // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 203-204.

Ісіченко Ю.А. Житіє Феодосія Печерського // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 204.

Ісіченко Ю.А. Згадаймо всіх поіменно // Соціялістична Харківщина. – 1990. – 2 листопада.

Ісіченко Ю.А. Ікос // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 304.

Ісіченко Ю.А. Ім’я-символ і його сенс // Прапор (Харків). – 1990. – № 1. – С. 168-169.

Ісіченко Ю.А. Іоанн Дамаскин // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 326-327.

Ісіченко Ю.А. Іоанн Златоуст // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 327.

Ісіченко Ю.А. Ірмос // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 333.

Ісіченко Ю.А. Кавелін Лев Олександрович // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 366.

Ісіченко Ю.А. Канон // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 400.

Ісіченко Ю.А. Києво-Печерський патерик // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 454-455.

Ісіченко Ю.А. Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінцяXVI – початку XVIII ст. на Україні. – К.: Наук. думка, 1990. – 180 с.

Ісіченко Ю.А. Кирпичников Олександр Іванович // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 467.

Ісіченко Ю.А. Кондак // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 550.

Ісіченко Ю.А. Контакт із світовою наукою: Роздуми після І конгресу Міжнародної асоціації україністів // Харківський університет. – 1990. – 16 жовтня.

Ісіченко Ю.А. Наближення до світу Григорія Сковороди // Ленінська зміна. – Харків. – 1990. – 8 грудня.

Ісіченко Ю.А. Наслідки ідеологічної заангажованості // Слово і час (Київ). – 1990. – № 2. – С. 34-35.

Ісіченко Ю.А. Покладаємося на тебе, читачу: Відверто про проблеми Харківського товариства української мови // Вечірній Харків. – 1990. – 26 січня.

Исиченко Ю.А. Россия в украинской барочной публицистике // Славяне и их соседи: Этно-психологический стереотип в средние века: Сборник тезисов. – Москва: Институт славяноведения и балканистики АН СССР, 1990. – С. 88-90.

Ісіченко Ю.А. Світлій пам’яті жертв голоду 1933 року // Ленінська зміна (Харків). – 1990. – 3 листопада.

Ісіченко Ю.А. Слобожанські підвалини університету // Харківський університет. – 1990. – 10 листопада.

Ісіченко Ю.А. У тенетах нового Середньовіччя // Прапор (Харків). – 1990. – № 3. – С. 153-160.

Ісіченко Ю.А. Українське православ’я: Час вибору // Прапор (Харків). – 1990. – № 12. – С. 136-152.

Ісіченко Ю.А. Феномен Петра Гулака-Артемовського // Вечірній Харків. – 1990. – 27 січня.

Исиченко Ю.А. Харьковский университет имени… // Красное знамя (Харьков). – 1990. – 24 марта.

Исиченко Ю.А., Калашник В.С., Свашенко А.А. Самоучитель украинского языка. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Выща школа, 1990. – 285 с.

Логвиненко Леонід. Про печерний атеїзм, православне братство і українську культуру: Інтерв’ю з Юрієм Ісіченком, головою Українського православного братства в Харкові // Вечірній Харків. – 1990. – 21 липня.

Руденко Сергій. Дві точки зору на одну постать: Коментарі Ю.А. Ісіченка до газетних публікацій про Патріярха Мстислава // Ленінська зміна (Харків). – 1990. – 29 грудня.

Тараненко Микола. «Через знання мови – до пізнання культури народу…»: Вперше в Харкові: Інтерв’ю з Ю.А. Ісіченком, одним із авторів «Самоучителя украинского языка» // Вечірній Харків. – 1990. – 4 січня.

1991

Ісіченко Ю.А. На диво знайомий почерк: Про статтю «Кому і коли служив Патріярх» Д. Глєбова, В. Вороніна з газети «Київський вісник» // Слобода (Харків). – 1991. – № 32. 8 травня.

Ісіченко Ю.А. Про минувшину задля майбутнього: ІІІ наукова конференція «Історія культури Слобідської України» // Слобода (Харків). – 1991. – № 15. Березень

Ісіченко Ю.А. Проща до Львова // Успенська вежа. – 1991. – № 2. Квітень.

Ісіченко Ю.А. Релігійне становище на Харківщині // Наша віра – православ’я. – 1991. – № 2 (10). Березень.

Ісіченко Ю.А. Різдво на Україні // Харківський університет. – 1991. – 1 січня.

Ісіченко Ю.А. Різдвяне послання // Слобода (Харків). – 1991. – № 2. Січень.

Ісіченко Ю.А. Четвертий універсал Української Центральної Ради // Харківський університет. – 1991. – 5 лютого.

Ісіченко Ю.А. Шляхом порозуміння з іншими конфесіями: Братство апостола Андрія Первозваного // Харківський університет. – 1991. – 19 березня.

Конопельцев Г.М. Батьківщина у нас одна: Інтерв’ю з Ю.А. Ісіченком, старостою Харківського осередку Братства апостола Андрія Первозваного // Слобідський край (Харків). – 1991. – 6 грудня.

Логвиненко Леонид. «Мы стремимся к духовности»: Интервью с председателем Харьковского краевого братства Юрием Исиченко // Вечерний Харьков. – 1991. – 28 февраля.

Усім воздасться: Інтерв’ю голови Харківського осередку Братства апостола Андрія Первозваного Юрія Ісіченка // Событие (Харьков). – 1991. – 1 июня.

1992

Ісіченко Ю.А. Епоха українського ренесансу // Харківський університет. – 1992. – 7-14 квітня.

Ісіченко Ю.А. Київський Патріярхат і рух нації до свободи // Прикордонні вісті (Харків). – 1992. – № 2-3 (3-5), серпень.

Ісіченко Ю.А. Покрова – свято українського війська // Харківський університет. – 1992. – 6 жовтня.

Бикова Л.Г., Ісіченко Ю.А. А.М. Ніженець – дослідник української літератури // Вісник Харківського університету. Проблеми філології. – 1992. - № 369. – С. 151-156.

1993

Ігор (Ісіченко), єромонах. Ідея державної Церкви в перспективі поприєднання[1] української культури до европейської цивілізації // Український засів (Харків). – 1993. – № 5 (9). – С. 106-110.

Ігор, єпископ. Поєднатися в любові до Бога й України: Доповідь на ІІ Помісному соборі УАПЦ // Наша віра. – 1993. – № 17-18. Вересень.

Ігор (Ісіченко), єпископ. Соціяльна доктрина УАПЦ за обставин побудови незалежної Української держави // Шлях перемоги (Київ – Львів – Мюнхен). – 1993. – 9 жовтня.

Ігор, єпископ. Спадкоємці Володимирового хрещення: Пастирське послання до Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ // Успенська вежа (Львів). – 1993. – Серпень.

Ісіченко Юрій. Православна контрреформація та розвиток бароккової культури України // Другий Міжнародний конгрес україністів (Львів, 22-28 серпня 1993 р.): Доповіді і повідомлення. Літературознавство. – Львів, 1993. – С. 53-57.

Исиченко Ю.А. Судьба Украинской Автокефальной Церкви // Религия и демократия: На пути к свободе совести. – Москва: Изд. группа «Проґресс – Культура», 1993. – Выпуск 2. – С. 385-413.

Ісіченко Юрій. У пошуку наративної програми барокового літературного твору // Українське барокко: Матеріяли І конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27 серпня – 3 вересня 1990 р.). – К., 1993. – С. 37-46.

Доніна Г. Ієромонах Ігор: Не тільки храм (Інтерв’ю з настоятелем Свято-Дмитрівського храму м. Харкова ієромонахом Ігорем Ісіченком) // Панорама (Харків). – 1993. – № 16 (119). Квітень.

Зеленина Е. Епископ Игорь (Исиченко): «Выбираю православие…» // Время (Харьков). – 1993. – 4 сентября.

Конопельцев Г.М. Блажен, хто вірує: Інтерв’ю з ієромонахом Ігорем Ісіченком // Южный край (Харьков). – 1993. – № 3. Июнь.

Конопельцев Г. Відроджується Дмитрівський храм: Інтерв’юнастоятелем Свято-Дмитрівського храму м. Харкова о. Ігорем Ісіченком // Слобідський край (Харків). – 1993. – 11 березня.

1994

Ігор, єпископ. Із Різдвяного послання // Событие (Харьков). – 1994. – 5 января.

Ігор (Ісіченко). Різдвяне послання // Вічовий дзвін (Харків). – 1994. – № 1.

Ігор, єпископ. Різдвяне послання // Вісті (Слов’янськ). – 1994. – 6 січня.

Ігор (Ісіченко), єпископ. Соціяльна доктрина УАПЦ за обставин побудови незалежної Української держави: Доповідь на Другому Помісному соборі // Патріярхат (Нью-Йорк). – 1994. – № 1. Січень.

Ігор, єпископ (Ю.А.Ісіченко). Христос воскрес! // Журавлик (Харків). – 1994. – № 7 (15). Квітень.

Димитрій Ярема, патріярх; Ігор Ісіченко, єпископ; Сверстюк Євген. Місія поєднання і примирення: Про підготовку об’єднавчого Всеукраїнського православного собору // Наша віра (Київ). – 1994. – № 4-5. Березень.

Конопельцев Г.М. Діялог: шлях до єднання: Інтерв’ю з єпископом Харківським і Полтавським Ігорем // Слобідський край (Харків). – 1994. – 3 жовтня.

1995

Ігор, єпископ Харківський і Полтавський. Великоднє послання // Вечірня Полтава. – 1995. – 21 квітня. № 16.

Ігор, єпископ Харківський і Полтавський. Великоднє послання // Земне щастя (Харків). – 1995. – Квітень. № 10-11.

Ігор, єпископ Харківський і Полтавський. Великоднє послання // Молода громада (Полтава). – 1995. – 21 квітня. № 17.

Ігор, єпископ Харківський і Полтавський. Великоднє послання // Полтавський вісник. – 1995. – 1-27 квітня. № 17.

Ігор Ісіченко, єпископ. Відродження духовности української нації: Церква в культуротворчій перспективі (Доповідь на ІІ Великому зборі КУН) // Український засів (Харків). – 1995. – № 10-12. – С. 122-127.

Ігор Ісіченко, єпископ. Відродження духовности української нації: Церква в культуротворчій перспективі (Доповідь на ІІ Великому зборі КУН) // Українські проблеми (Київ). – 1995. – № 3-4. – С. 90-94.

Ігор Ісіченко, єпископ. Відродження духовности української нації: Церква в культуротворчій перспективі (Доповідь на ІІ Великому зборі КУН) // Шлях перемоги (Київ). – 1995. – 9 вересня. Ч. 35.

Ігор Ісіченко, єпископ. Він учив дивитись у вічі один одному: До 5-ої річниці обрання Патріярха Київського і всієї України Мстислава // Молодь України. – 1995. – 2 червня.

Ігор Ісіченко, єпископ. Віра, Церква і національне виховання // Українська духовна культура в системі національної освіти: Тези доповідей та повідомлень наукової конференції 18-19 квітня 1995 р. – Харків, 1995. – С. 3-4.

Ігор Ісіченко, єпископ. Зовнішня політика України в контексті національних інтересів[2] // Матеріяли Другого Збору Конґресу Українських Націоналістів. – К., 1995. – С. 69-76.

Ігор Ісіченко, єпископ. «Оце Мати твоя!»: Пастирський лист до східноукраїнської молоді // Вірую (Львів). – 1995. – № 50. Жовтень.

Ігор Ісіченко, єпископ. «Оце Мати твоя!»: Пастирський лист до східноукраїнської молоді // Українське слово (Київ). – 1995. – 24 серпня. Ч. 34.

Ігор, єпископ. Різдвяне послання // Бюллетень Української Центральної інформаційної служби (Лондон). – 1995. – 28 грудня. – С. 13-14.

Ігор, єпископ. Різдвяне послання // Наше слово (Суми). – 1995. – № 13. Грудень.

Ігор, єпископ Харківський і Полтавський. Різдвяне послання // Успенська вежа (Львів). – 1995. – Січень. № 1 (39).

Ігор, єпископ. Свято Великодня // Харківський університет. – 1995. – 21 квітня. № 9.

Ігор Ісіченко, єпископ. Сьогодні – Спаса, свято Преображення Господнього // Голос України (Київ). – 1995. – 19 серпня.

Ігор Ісіченко, єпископ. Церква в культуротворчій перспективі на межі століть // Наша віра (Київ). – 1995. – № 10 (90). Жовтень. – С. 4.

Ігор Ісіченко, єпископ. Церква в культуротворчій перспективі // Українська культура (Київ). – 1995. – № 11-12. – С. 8-9.

Ісіченко Юрій. Містична перспектива літературного тексту в культурі українського Бароко // Сучасність (Київ). – 1995. – № 5. – С. 100-102.

Віра. Надія. Любов: Розмова з єпископом Ігорем Ісіченком // Харківський університет. – 1995. – 13 жовтня.

Сенчило А. «Кабмин признал себя религиозным центром УПЦ-КП…»: Интервью епископа Харьковского и Полтавского Игоря // Независимость (Киев). – 1995. – 21 апреля.

1996

Ісіченко Ігор, єпископ. Берестейська унія і українська література XVII століття // Берестейська унія і українська культура XVII століття: Матеріали Третіх «Берестейських читань». Львів, Київ, Харків, 20-23 червня 1995 р. – Львів, 1996. – С. 35-48.

Ігор Ісіченко, єпископ. «Блаженні миротворці»: Пастирський лист до 30-річчя зняття анафем Вселенським Патріярхом Афінагором і ПапоюРимським Павлом VI // Парафіяльна газета (Київ). – 1996. – № 64. Січень. – С. 3.

Ігор, єпископ. Великоднє послання // Вечірня Полтава. – 1996. – 12 квітня.

Ігор, єпископ. Великоднє послання // Полтавський вісник. – 1996. – № 15. 12-18 квітня.

Ігор, єпископ. З великоднього послання // Полтавська думка. – 1996. – № 15. 12 квітня.

Ігор, єпископ. Із великоднього послання // Зоря Полтавщини. – 1996. – 13 квітня.

Игорь Исиченко, епископ. Из рождественского послания // Событие (Харьков). – 1996. – № 2-3. 6 января. – С. 3.

Игорь Исиченко, епископ. Из рождественского послания // Simon-Инфо (Харьков). – 1996. – № 1 (157). 8-14 января.

Ігор, єпископ. Пасхальні богослужіння // Харківський університет. – 1996. – № 8. 2 квітня.

Ігор Ісіченко, єпископ. Поєднаймося в Христі й з Христом // Вірую (Львів). – 1996. – № 2. Січень.

Ігор (Юрій Ісіченко), єпископ. Рим на бароковій мапі Європи (Із спостережень над ідеєю Риму в моделі світу книжників кола митрополита Петра Могили) // Україна XVII ст. між Заходом та Сходом Європи: Матеріяли 1-го українсько-італійського симпозіуму 13-16 вересня 1994 р. – К.; Венеція, 1996.- С. 471-482.

Ігор, єпископ. Різдвяне послання // Вісник Куп’янщини (Куп’янськ). – 1996. – 4 січня.

Ігор, єпископ. Різдвяне послання // Луганські вісті. – 1996. – № 1 (38). 5 січня.

Ігор, єпископ. Різдвяне послання // Нова доба (Харків). – 1996. – № 1 (4). 5 січня.

Игорь, епископ. Рождественское послание // Харьковский курьер. – 1996. – № 1 (303). 5 января.

Дитячий молитовник / [Упор. єпископ Ігор Ісіченко]. Художники Алла Хмель, Галина Хмель. – Харків; К.: Світло для світу, 1996. – 122 с.

Босак Микола. Духовні стежки перетинаються біля Божого престолу: Інтерв’ю з преосвященним владикою Ігорем, єпископом Харківським і Полтавським // Відомості єпархіяльного управління УАПЦ у Великій Британії (Лондон). – 1996. – № 2 (286). Квітень. – С. 30-33.

Гатненко Анатолій. Що стоїть за розколом в автокефальній Церкві? Точка зору єпископа Харківського і Полтавського // Україна. Європа. Світ (Київ). – 1996. – № 26. 21-28 грудня. – С. 3.

УАПЦ: На пути к Поместному Собору (Интервью с епископом Игорем Исиченко) // Первая столица (Харьков). – 1996. – № 2. – С. 2.

Юрченко Олеся. Юбилейный разговор с епископом Игорем // Аргументы и факты: Харьков. – 1996. – № 5. – С. 1-2.

1997

Ісіченко Ігор, єпископ. Берестейська унія і українська література XVII століття // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze / Katedra ukrainistykiUniwersytetu Warszawskiego; Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze; Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki. – Warzawa, 1997. – Nr 4-5. – S. 152-163.

Ігор Ісіченко, єпископ. До проблеми підготовки уніфікованого українського перекладу богослужбових книг візантійсько-українського обряду // Єдиними устами: Бюллетень Інституту богословської термінології та перекладів ЛБА (Львів). – 1997. – № 1. – С. 14-16.

Ігор Ісіченко, єпископ. Чи важливий для християн України приїзд папи до Польщі? // Парафіяльна газета (Київ). – 1997. – № 12 (98). – С. 1-2.

Джерела канонічного права Православної Церкви / [Упор. єпископ Ігор Ісіченко]. – Харків, 1997. – Вип. 1. – 112 с.

[Ігор Ісіченко, єпископ]. Програми з релігії для парафіяльних недільних шкіл з однорічним курсом навчання (1993-1997 рр.). – Харків, 1997. – 16 с.

[Ігор Ісіченко, єпископ]. Статут Української Автокефальної Православної Церкви. – К., 1997. – 51 с.

Коханець Людмила. «Визнаймо самі себе, і тоді інші нас визнають»: Інтерв’ю в єпископа Ігоря Ісіченка та митр. прот. Юрія Бойка з приводу розколу в УАПЦ // Шлях перемоги (Київ). – 1997. – № 3 (2229). 16 січня. – С. 4.

1998

Ігор Ісіченко, єпископ. Мова богослужінь: чинник інтеґрації чи дезінтеґрації Церкви? // Сучасна українська богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій. – Львів, 1998. – С. 20-32.

Ігор Ісіченко, єпископ. Ювілей, котрий пробуджує сумління: Сторіччя Патріярха Мстислава // Шлях перемоги (Київ). – 1998. – № 15 (2293). 8 квітня. – С. 6.

З вірою і любов’ю: Православний молитовник для особистого вжитку / Упор. архиєп. Ігор Ісіченко, о. Віталій Зубак, о. Іван Пашуля. – Харків: Харківсько-Полтавська єпархія УАПЦ, 1998. – 285 с.

1999

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Духовність Ігнатія Лойоли і релігійна культура України // День. – 1999. – № 234. – 17 грудня. – С. 21.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Історія Христової Церкви в Україні: Конспект лекцій для студентів духовних шкіл. – Харків, 1999. – 264 с.

Игорь (Исиченко), архиепископ. Украинские Церкви входят в постиндустриальную цивилизацию не готовыми к пастырской миссии // День. – 1999. – № 205. 4 ноября. – С. 6.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Фаворське світло над Петропавлівським храмом // Офіційна хроніка (Київ). – 1999. – С. 2-10.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Фаворське світло над Петропавлівським храмом // Успенська вежа (Львів). – 1999. – № 9 (88). Вересень. – С. 1-3.

Ihor Isichenko, archbishop. Ignatio de Loyola’s Spirituality and the Baroque Rhetorical Culture of Ukraine // Miti antichi e moderni tra Italia e Ukraina (Venezia, 15-17 noembre 1999): AbstractS. – Venezia, 1999. – P.22-24.

Методичні вказівки до написання курсової роботи з історії української літератури (Х – середина ХІХ ст.) для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання (спеціальність – Українська мова та література) / Упор. архиєп. Ігор Ісіченко. – Харків, 1999. – 16 с.

2000

Ігор Ісіченко, архиєпископ. 2000 років присутности Втіленого Слова: Доповідь на урочистій академії до 2000-річчя Різдва Христового // Діяння Помісного собору Української Автокефальної Православної Церкви: Київ, 14-15 вересня 2000 року. – К.: Патріярхія УАПЦ, 2000. – С. 89-93.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. 2000 років присутности Втіленого Слова: Доповідь на урочистій академії до 2000-річчя Різдва Христового // Український православний календар на 2001 рік. – Золочів, 2000. – С. 104-107.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. 2000 років присутности Втіленого Слова: Доповідь на урочистій академії до 2000-річчя Різдва Христового // Успенська вежа (Львів). – 2000. – № 9 (101). Вересень. – С. 3.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. 2000 років присутности Втіленого Слова // Віра (Лівінґстон, Нью-Джерсі, США). – 2000. – № 3 (99). Липень-вересень. – С. 4-6.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Аскеза прп. Паїсія Величковського в перспективі навернення секуляризованого світу // Український православний календар на 2001 рік. – Золочів, 2000. – С. 108-116.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Барокова рецепція персонажів Києво-Печерського патерика: Святі-письменники // Наша віра (Київ). – 2000. – № 12 (152). Грудень. – С. 10.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Біблія і Тарас Шевченко (скорочено) // Успенська вежа (Львів). – 2000. – № 3 (95). Березень. – С. 5.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Випробування любов’ю і простотою: До 2000-річчя Різдва Христового // Українська культура (Київ). – 2000. – № 11-12. – С. 3-4.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. «Готуючи дорогу Господню…»: Пастирський лист до 10-річчя утворення Українського православного братства на Харківщині // Успенська вежа (Львів). – 2000. – № 7 (99). Липень. – С. 1-2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Досвід Церкви у формуванні воїна-християнина // Український православний календар на 2001 рік. – Золочів, 2000. – С. 117-130.

Ісіченко Ігор, архиєпископ. Духовність Iгнатія Лойоли і барокова риторична культура України // Miti Antichi e Moderni tra Italia e Ucraina: Universita degli Studi Ca’ Foscari di Venezia. – Padova, 2000. – С. 187-212.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Звіт про діяльність Патріярхії Української Автокефальної Православної Церкви за 1997-2000 рр. // Діяння Помісного собору Української Автокефальної Православної Церкви: Київ, 14-15 вересня 2000 року. – К.: Патріярхія УАПЦ, 2000. – С. 29-41.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Міжнародні стосунки Церков і релігійних громад та екуменічна концепція Православної Церкви // Наша віра (Київ). – 2000. – № 2 (142). Лютий. – С. 3,5.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Міжнародні стосунки Церков і релігійних громад та екуменічна концепція Православної Церкви // Віра – Faith(Лівінґстон, Нью-Джерсі, США). – 2000. – № 1 (97). Січень-березень. – С. 4-6.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Наша дорога до Вифлеєму: Пастирське послання до вірних Київської єпархії з нагоди початку Різдвяного посту 2000 р. // Наша віра (Київ). – 2000. – № 12 (152). Грудень. – С. 1.

Ігор, архиєпископ. Різдвяне послання // Полтавська думка. – 2000. – № 1. 7 січня.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Церква. Віра. Інтелігентність // День (Київ). – 2000. – № 36. 29 лютого.

Без Церкви народ не має майбутнього: Інтерв’ю архиєпископа Ігоря Ісіченка // Шлях перемоги (Київ). – 2000. – № 42-43. 8 листопада. – С. 5, 9.

Яким буде вітер змін? На зламі тисячоліть УАПЦ прагне оновитися: Інтерв’ю архиєпископа Ігоря Ісіченка // Парафіяльна газета. – № 5. Березень. – С. 7.

Попов Анатолий. «Найти примлемые формы сосуществования»: Интервью архиепископа Игоря о сосуществовании Русской и Украинской Поместных Церквей // Независимая газета (Москва). – 2000. – 19 октября. – С. 5.

Щеткина Екатерина. УАПЦ: Трансатлантический проєкт (интервью архиепископа Игоря Исиченко о подготовке объединения УАПЦ с украинскими Церквями в диаспоре) // Зеркало недели (Киев). – 2000. – № 33 (306). – С. 15.

2001

Ісіченко Ігор, архиєпископ. Барокова рецепція персонажів Києво-Печерського патерика: Святі-письменники // Chrzescianskie swieta i swieci w zyciu duchowym Ukraincow na przelomie tysiacleci. – Krakow: Szwajpolt Fiol, 2001. – С. 433-447.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. «Ваше слово хай буде: так-так, ні-ні» (Мт. 5:37): Пастирське послання до вірних Київської та Харківсько-Полтавської єпархій з нагоди початку Великого посту 2001 року // Офіційна хроніка (Київ). – 2001. – № 3 (106). Березень. – С. 2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. «Ваше слово хай буде: так-так, ні-ні» (Мт. 5:37): Пастирське послання до вірних Київської та Харківсько-Полтавської єпархій з нагоди початку Великого посту 2001 року // Успенська вежа (Львів). – 2001. – № 4 (63). 26 лютого.

Ігор (Ісіченко), архиєпископ. Великоднє послання … всечесному священству і всім вірним Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ // Бюлетень релігійної інформації (Київ). – 2001. – № 4 (86). Квітень. – С. 98-99.

Игорь Исиченко, архиепископ. Взгляд с перевала цивилизаций // Цивилизация (Киев). – 2001. – № 2. – С. 4.

Игорь Исиченко, архиепископ. «Да убоится жена мужа своего…» // Зеркало недели. – 2001. – № 48 (372). 8 декабря. – С. 21.

Ісіченко Ігор, архиєпископ. Загальна церковна історія: Курс лекцій для вищих духовних шкіл. – Харків: Акта, 2001. – 601 с.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Ключ до духовної ідентичності // Дзеркало тижня. – 2001. – № 32-33 (356-357). 23 серпня. – С. 22.

Ігор Ісіченко. Пастирська опіка Православної Церкви над господарчими елітами в Україні // Християнство на межі тисячоліть: Матеріяли міжнародної молодіжної науково-практичної конференції (15-16 березня 2001 р.). – К., 2001. – С. 22-32.

Ігор (Ісіченко), архиєпископ. Проголошення Московського Патріярхату // Успенська вежа (Львів). – 2001. – № 8 (111). Серпень. – С. 1, 7.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Релігійні проблеми в Україні в 2000 році // Chrzescianskie swieta i swieci w zyciu duchowym Ukraincow na przelomie tysiacleci. – Krakow: Szwajpolt Fiol, 2001. – С. 619-656.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Реформа? Розкол? Віднова? До 80-річчя Всеукраїнського Православного Церковного Собору 1921 р. // Полтавський вісник. – 2001. – № 42 (570). – С. 4.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Свята Гора Афон і поява Києво-Печерського манастиря // Наша віра (Київ). – 2001. – № 9 (161). Вересень. – С. 4-5.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Уроки папської візити // Наша віра (Київ). – 2001. – № 8 (160). Серпень. – С. 4.

Isichenko Ihor. Dialogue of a history and the eternity in temporal structure of a modern preach discourse // International Society for the history of rhetoric: 13th biennal conference (Warsaw, 23-29 July 2001). Abstracts. – Warsaw: OBTA, 2001. – P. 104.

Інтерв’ю з архиєпископом Харківським і Полтавським Ігорем (Ісіченком) // Джерела (Луцьк). – 2001. – № 2. – С. 95-101.

Кислов Андрій. Поза Церквою немає спасіння: Розмова з керуючим справами Патріярхії Української Автокефальної Православної Церкви // Влада і політика (Київ). – 2001. – № 10 (54). – 16-22 березня. – С. 22.

Obirek Stanislaw, SJ. Ofiarnosc droga do porozumienia: Wywiad z arcybiskupem Ihorem Isiczenka // Gazeta Wyborcza (Warszawa). – 2001. – 13-14 stycznia. – S. 24.

Turnau Jan, Wojcechowski Martin, Wolosiuk Leszek. Ukraina: wlasne panstwo, wlasny Kosciol. Rozmowa z arcybiskupem Ihorem Isiczenko // Gazeta Wyborcza (Warszawa). – 2001. – Nr 198, 25-26 sierpnia. – S. 23.

Wolosiuk Leszek. Droga do swiatyni: Z Ihorem Isiczenka, arcybiskupem charkowsko-poltawskim Ukrainskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawoslawnej, rozmawia Leszek Wolosiuk // Wiez (Warszawa). – 2001. – Nr 5 (511). – S. 129-139.

2002

І.І. Богослов’я визнано. Що далі? // Наша віра (Київ). – 2002. – № 6 (170). Червень. – С. 15.

Ігор, архиєпископ. Великоднє послання // Наша віра (Київ). – 2002. – № 5 (169). Травень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. «Гаррі Поттер не для людей без почуття гумору» // Експрес (Львів). – 2002. – 25 травня.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. «Гаррі Поттер не для людей без почуття гумору» // Бюлетень релігійної інформації (Київ). – 2002. – № 5 (98). Травень. – С. 24.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Ґлобалізація // Наша віра (Київ). – 2002. – № 4 (167). Квітень. – С. 7.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Досвід «чорного піару» // Наша віра (Київ). – 2002. – № 6 (170). Червень. – С. 15.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Інкультурація // Наша віра (Київ). – 2002. – № 4 (167). Квітень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Колеґія Патріярха Мстислава – слобожанський богословський проєкт для ХХІ сторіччя // Наша віра (Київ). – 2002. – № 6 (170). Червень. – С. 15.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Колеґія Патріярха Мстислава // Український православний календар. 2003. – Саут Бавнд Брук, Нью Джерсі (США), 2002. – С. 195-200.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Ми всі однаково відповідальні перед Богом // Бюлетень релігійної інформації (Київ). – 2002. – № 4 (97). Квітень. – С. 46-50.

Ісіченко Ігор, архиєпископ. Монашество давнього Єгипту. – Харків: Акта, 2002. – 214 с.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Пастир – сучасною мовою // Наша віра (Київ). – 2002. – № 11 (175). Листопад. – С. 4.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Пастир добрий // Наша віра (Київ). – 2002. – № 10 (174). Жовтень. – С. 10.

Ігор, архиєпископ. Трагічна подія: Заява до 450-річчя Переяславської козацької угоди // Успенська вежа (Львів). – 2002. – № 8 (122). Серпень. – С. 7.

Ігор, архиєпископ. Фаворське світло над Петропавлівським храмом (Скорочено) // Успенська вежа (Львів). – 2002. – № 8 (122). Серпень. – С. 5.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Через тебе звершуються перемоги // Наша віра (Київ). – 2002. – № 10 (174). Жовтень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. «Чудотворці» // Дзеркало тижня (Київ). – 2002. – № 21 (396). 8-14 червня. – С. 16.

Ігор, архиєпископ. «Чудотворці» // Успенська вежа (Львів). – 2002. – № 7 (121). Липень. – С. 4-5.

Ігор Ісіченко, архиєпископ; Ольга Різниченко. Українська Церква в політичній реальності Слобожанщини // Шлях перемоги (Київ). – 2002. – № 30 (2517). – С. 3-4.

Ігор Ісіченко, архиєпископ; Ольга Різниченко. Українська Церква в політичній реальності Слобожанщини // Бюлетень релігійної інформації (Київ). – 2002. – № 6-7 (99-100). – С. 70-74.

Антошевський Тарас. Інтерв’ю з архиєпископом Харківським і Полтавським (УАПЦ) владикою Ігорем (Ісіченком) // Українське православне слово (С. Бавнд Брук, Нью Джерсі, США). – 2002. – № 6. Липень-серпень. – С. 8 (англ.), 27 (укр.).

Гаташ Валентина. История для всех: Интервью с архиепископом Игорем Исиченко // Зеркало недели. – 2002. – № 3 (378). 26 января. – С. 24.

Шаповалов Дмитро. Бути православним не тільки за іменем: Інтерв’ю з архиєпископом Ігорем Ісіченком // Успенська вежа (Львів). – 2002. – № 10 (124). Листопад. – С. 4-5.

Щеткина Екатерина. По ком звонит церковный колокол? Ответы архиепископа Игоря по поводу участия УАПЦ в предвыборной кампании // Зеркало недели (Киев). – 2002. – № 11 (386). 23 марта. – С. 1, 17.

2003

Ігор Ісіченко, архиєпископ. В школі не присутня ідея християнської любови // Наша віра (Київ). – 2003. – № 12 (188). Грудень. – С. 9.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Взаємини Церкви з державою: Виступ на «круглому столі» «Влада і Церква: співпраця чи використання» // Наша віра (Київ). – 2003. – № 12 (188). Грудень. – С. 4.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Добрий світ чужої парафії // Парафіяльна газета (Київ). – 2003. – № 40 (303). 9 листопада. – С. 1-2.

Ісіченко Ігор, архиєпископ. Історія Христової Церкви в Україні: Підручник для вищих духовних шкіл. – Харків: Акта, 2003. – 472 с.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. «Крутий батюшка» // Дзеркало тижня (Київ). – 2003. – № 23 (448). 21 червня. – С. 17.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Паства Патріярха Мстислава // Наша віра (Київ). – 2003. – № 6 (182). Червень. – С. 1-2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Паства Патріярха Мстислава // Віра – Faith(Лівінґстон, Нью-Джерсі, США). – 2003. – № 3 (111). Липень – вересень. – С. 8-9.

Ігор, архиєпископ. Пастирське послання… з нагоди Великого посту 2003 року // Успенська вежа (Львів). – 2003. – № 4 (130). Квітень. – С. 1, 3.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Російський месіянізм // Відомості митрополії УАПЦ в діяспорі й єпархії у Великій Британії (Лондон). – 2003. – № 1 (313). Січень. – С. 18-22; № 2 (314). Квітень. – С. 17-21.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Світло Патріярха Димитрія // Український православний церковний календар. 2004. – Львів, 2003. – С. 111-118.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Спадщина Святих Отців і перспективи українського богослов’я // Круглий стіл «Проблеми становлення візантиністики та патрології в сучасній Україні» (Київ, 23 травня 2003 р.). – К., 2003. – С. 3-5.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Християнський Єгипет // Дзеркало тижня (Київ). – 2003. – № 1 (426). 11-17 січня.

Isichenko Ihor. Dialogue of a History and the Eternity in Temporal Structure of a Modern Preach Discourse // Rhetoric of Transformation. – Warszawa: DiG, 2003. – Р. 131-139.

З вірою і любов?ю: Молитовник православної родини з Псалтирем / Упор. архиєп. Ігор, митр. прот. Іван Пашуля, митр. прот. Василь Саган, прот. Віталій Зубак, прот. Валерій Копійка. – 2-е вид. – Харків; Львів, 2003. – 512 с.

Бацман Алеся. Коли народився Ісус Христос? Інтерв’ю з архиєпископом Харківським і Полтавським Ігорем // Моя Батьківщина – Моя Родина (Харків). – 2003. – № 12 (97). Грудень. – С. 13.

Мироненко Зінаїда. Архиєпископ Харківський і Полтавський Ігор: Наше духовне життя потребує віднови // Полтавський вісник. – 2003. – 28 лютого. – С. 5.

Осташевський Ігор. Викреслений зі списку УАПЦ: Владика Ігор (Ісіченко) про проблеми і перспективи української автокефалії // Патріярхат (Львів). – 2003. – № 6 (379). Листопад-грудень. – С. 19-20.

Різниченко Ольга. Ігор Ісіченко, архиєпископ: «Причина конфлікту – не в ісламі та християнстві» // Объектив – Но (Харьков). – 2003. – № 13 (126). 27 марта. – С. 19.

Різниченко Ольга. Чи присутня сьогодні у школі ідея християнської любові? (Включене інтерв’ю архиєпископа Ігоря) // Успенська вежа (Львів). – 2003. – № 7 (133). Липень. – С. 6.

Юрочко Богдан. «В Православній Церкві є криза ідентичності»: Розмова з впр. Ігорем, архиєпископом Харківським і Полтавським УАПЦ // Львівська газета. – 2003. – № 213. 25 липня.

2004

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Аскеза прп. Паїсія Величковського в перспективі навернення секуляризованого світу // Свята Гора Афон і українська культура. – Харків: Акта, 2004. – С. 84-99.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Біблія в аскетичному дискурсі Київської Русі // Біблія і культура: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 367-371.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Великоднє послання // Успенська вежа (Львів). – 2004. – № 4 (142). Квітень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Гіркота церковного ювілею // Успенська вежа (Львів). – 2004. – № 8 (146). Серпень. – С. 1, 3.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Дороги українського монашества після Берестейського з’єднання // Преображення у Господі: Матеріяли конференції монашества УГКЦ. – Львів: Свічадо, 2004. – С. 52-77.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Естетика монашого побуту в літературі Київської Русі // Філологічні студії. – Луцьк, 2004. – № 4 (28). – С. 296-302.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. З різдвяного послання // Наша віра (Київ). – 2004. – № 1 (189). Січень. – С. 2.

Игорь Исиченко, архиепископ. Искушение прагматизмом // Ученые записки: Межнациональный гуманитарно-технический институт Поволжья. – Чебоксары, 2004. – Т. 6. – С. 59-64.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Нехай дивляться очі твої уперед // Наша віра (Київ) – додаток «Громадянська позиція». – 2004. – № 10 (198). Жовтень. – С. 1-2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Нехай дивляться очі твої уперед: Пастирське послання // Успенська вежа (Львів). – 2004. – № 10 (148). Жовтень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Переклад Біблії і процеси релігійної самоідентифікації українців у ХХ ст.: Історія освоєння Біблії українською культурою // Схід – Захід: Історико-культурологічний збірник. – Харків; К.: Критика, 2004. – № 6. – С. 23-38.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Православ’я в секуляризованому світі // Наша віра (Київ). – 2004. – № 6 (194). Червень. – С. 3.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Різдвяне послання // Шлях перемоги (Київ). – 2004. – № 3 (2591). 14 січня. – С. 5.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Різдвяне послання // Успенська вежа (Львів). – 2004. – № 1 (139). Січень. – С. 2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Сакральний простір в українському аскетичному тексті епохи Середньовіччя // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. Харків: Нове слово. – 2004. – Вип. 4 (40). Частина 2. – С. 3-8.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Свята Гора Афон в аскетичному письменстві України // Свята Гора Афон і українська культура. – Харків: Акта, 2004. – С. 9-36.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Тиха ніч, свята ніч // Експрес (Львів). – 2004. – № 2 (1871). 5-7 січня. – С. 2, 9.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Учитель (до 75-річчя від дня народження В.І. Крекотня) // Слово і час. – 2004. – № 4. Квітень. – С. 80-81.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Церковна криза й пошук ідентичності // Дзеркало тижня (Київ). – № 2 (477). 17-23 січня. – С. 16.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Церковна криза й пошук ідентичності // Успенська вежа (Львів). – 2004. – № 3 (141). Березень. – С. 5.

Ісіченко Ю.А. Віра. Наука. Свобода // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2004. – № 625. – 2/2004. – С. 3-4.

Ісіченко Ю.А. Дискурсивна програма середньовічних паломництв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2004. – № 631. Серія Філологія. Випуск 41. – С. 248-252.

Ісіченко Ю.А. Свята Земля у віртуальному просторі середньовічного дискурсу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2004. – № 627. Серія Філологія. Випуск 40. – С. 200-204.

Свята Гора Афон і українська культура / Упор. архиєп. Ігор Ісіченко. – Харків: Акта, 2004. – 492 с.

Оленець Юрій. УАПЦ: Від зневіри до нового духовного злету. Інтерв’ю архиєпископа Ігоря // Україна і час (Львів). – 2004. – № 34 (113). 19-25 серпня. – С. 11.

Стеців Ганна. Бог бачить серце кожної людини: Різдвяне інтерв’ю архиєпископа Ігоря Ісіченка для радіо «Свобода» // Успенська вежа (Львів). – 2004. – № 2 (140). Лютий. – С. 7-8.

2005

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Аскетична література Київської Руси. – Харків: Акта, 2005. – 374 с.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Великоднє послання // Успенська вежа (Львів). – 2005. – 5 (155). Травень. – С. 2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. З великоднього послання // Наша віра (Київ). – 2005. – 3 (203). Квітень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Пастирське послання з нагоди Великого посту 2005 року // Успенська вежа (Львів). – 2005. – 4 (154). Квітень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Різдвяне послання // Наша віра (Київ). – 2005. – 1 (201). Січень. – С. 1-2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Різдвяне послання // Успенська вежа (Львів). – 2005. – 1 (151). Січень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Аскетична парадигма давньоруської проповіді // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірник наукових праць. – Рівне: Перспектива, 2005. – Вип. 14. – С. 8-17.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Дар свободи і пастирська місія Церкви: Доповідь на науково-практичній конференції // Успенська вежа (Львів). – 2005. – № 6 (156). Червень. – С. 2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Духовне життя нації та перспективи розвитку української культури: Доповідь на міжнародній конференції «Перспективи глобалізації: шанси і загрози» // Визвольний шлях (Київ). – 2005. - Кн. 7 (688). – С.10-27.

Ігор Ісіченко. Києво-Печерський монастир у літературному житті середньовічного Києва // Мандрівець (Тернопіль). – 2005. – № 2. – С. 54-57.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Мойсеєве П’ятикнижжя в постмодерному світі: Доповідь на науковому семінарі «Наука і релігія сьогодні й у майбутньому» // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. - № 656/2005. Серія: теорія культури і філософія науки. – С.3-5.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Молитовний дискурс у літературі Київської Русі // Слово і час (Київ). – 2005. - № 1. – С.5-14; № 2. – С.12-22.

Ігор Ісіченко, архиєп. Передмова до другого видання // Українські письменники: Біо-бібліографічний словник. – Х.: Прапор, 2005. – Т.1. - С.3-9.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Поміж трьома Римами: До 15-річчя Першого Помісного собору УАПЦ (5-6 червня 1990 р.) // Успенська вежа (Львів). – 2005. – № 6 (156). Червень. – С. 1, 3.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Послання в риторичній культурі давньоруської аскези // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Літературознавство. – 2005. Тернопіль, 2005. – Випуск 16. – С.11-24.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Провіденційна перспектива історії в українському аскетичному тексті епохи Середньовіччя // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2005. – Випуск 20. – С. 139-144.

Ігор Ісіченко, архиєп. Псалтир у літературному житті Київської Русі // Історико-літературний журнал: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2005. - № 11. – С.30-43.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Пустеля як модель комунікативного простору // Київські полоністичні студії. Том 7. «Українська школа» в літературі та культурі українсько-польського пограниччя: Зб. наук. праць. – К., 2005. – С.193-198.

Ігор Ісіченко, архиєп. Риторичні парадигми катехитичного тексту доби українського Середньовіччя // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – 2005. – Випуск 6. – С.229-233.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Світло Патріярха Димитрія // Димитрій (Ярема), Патріярх. Іконопис Західної України XII-XV ст. – Львів: Друкарські куншти, 2005. – С. 7-12.

Ігор Ісіченко, архиєп. Східна аскеза і бароковий текст : досвід могилянського Києва / архиєп. Ігор (Ісіченко) // Україна XVII століття : Суспільство, філософія, культура : Збірник наукових праць на пошану пам’яті професора Валерії Михайлівни Нічик. – К. : Критика, 2005. – С.196-206.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Християнська аскеза у суспільстві споживання // Духовні засади розвитку людства в епоху ґлобалізації та українська перспектива: Матеріяли науково-практичної конференції. – К.: Національна академія управління, 2005. – С. 47-57.

Игорь Исиченко, архиеп. Церковные стройки века // Зеркало недели. – 2005. - № 46 (574) суббота, 26 ноября - 2 декабря 2005 года. - С.13.

Ihor Isichenko, archbishop. The Byzantine Factor in Ukrainian Church History. An Integrating or Disintegrating Factor? // Ukraine’s Re-Integration into Europe: A Historical, Historiographical and Politically Urgent Issue / Ed. By Giovanna Brogi Bercoff, Giulia Lami. – Alessandria : Edizioni dell’Orso, 2005. – P.67-78.

Ігор Ісіченко, архиєп.; Матушек Олена. «Безплідна пустеля» чи «золота осінь»?: Рец. На кн.: Пелешенко Юрій. Українська література пізнього Середньовіччя… - К.: Фоліант, 2004. – 423 с. // Український гуманітарний огляд. – К.: Критика, 2005. – Вип. 11. - С.66-75.

Боднар Надія. Таємниця народження Ісуса: Інтерв’ю з о. Рафаїлом Турконяком, Яремою Полотнюком, архиєпископом Ігорем // Експрес (Львів). – № 2 (2232). 4-13 січня. – С. 1, 5.

Діялог перед камерою німецького ТБ [Євген Сверстюк і архиєпископ Ігор] // Наша віра (Київ). – 2005. – 3 (203). Квітень. – С. 12.

2006

Ігор Ісіченко, архиєп. Біблійні образи в поетичному світі Івана Франка // Віра – Faith. - South Bound Brook; Livingston, USA. – 2006. - № 4 (124). Жовтень-грудень. – С. 24-26.

Ігор Ісіченко, архиєп. Біблійні образи в поетичному світі Івана Франка // Наша віра. – 2006. - № 6 (218), червень. – С.8-9.

Ігор Ісіченко, архиєп. Біблійні образи в поетичному світі Івана Франка // Успенська вежа. – 2006. - № 7 (169), липень. – С.3; № 8 (170). Серпень. – С.3.

Ігор Ісіченко, архиєп. Від собору 1921 року – до сьогодні // Успенська вежа. – 2006. - № 10 (172). – С.1-2.

Ігор Ісіченко, архиєп. Віра і свобода: Лекція для студентів Києво-Могилянської академії // Український православний церковний календар. 2007. – Львів, 2006. – С. 88-95.

Ігор Ісіченко, архиєп. Великоднє послання // Успенська вежа. – 2006. - № 5 (167), квітень-травень. – С.2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Дім Мій – буде домом молитви. – Харків; Львів, 2006. – 432 с.

Ігор Ісіченко, архиєп. Духовні пошуки України // Визвольний шлях. – 2006. - № 12 (705). Грудень. – С.10-17.

Ігор Ісіченко, архиєп. «Кияни своїм екстравагантним вибором міського голови допомогли нам позбутися низки ілюзій» // Без цензури. – 2006. - № 16 (20 квітня 2006 р.).

Ігор Ісіченко, архиєп. Месіянська ідея та формування української конфесійної свідомости // Jews and Slavs. - Jerusalem; Sofia, 2006. – Vol. 18. Messianic Ideas in Jewish and Slavic Cultures / Edited by Moskovich Wolf, Svetlina Nikolova. – P.55-64.

Ігор Ісіченко, архиєп. Монаший етос у літературі Київської Русі // Етнос і культура: Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: Зб. наук.-теорет. Статей. Гуманітарні науки. – Івано-Франківськ, 2006. - № 2-3.- С.240-246.

Ігор Ісіченко, архиєп. Патристичні витоки давньоруського наративу // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. - Вип.67. - Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. -С.30-36.

Ігор (Ісіченко), архієп. Риторика й барокове проповідництво у шкільній культурі Києва XVII ст. // Київська Академія. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – Вип. 2-3. - С.32-39.

Ігор Ісіченко, архиєп. Різдвяне послання // Нація і держава. – 2006. – 26 грудня. № 51-52 (163-164). – С.1,3.

Ігор Ісіченко, архиєп. Різдвяне послання // Українське слово. – 2006. – №52 (3304). 27 грудня 2006 року - 2 січня 2007 року. – С.1,3

Ihor Isichenko, archbishop. The Phenomenon of St. Petro Mohyla: Identityand Universality in the Religious Experience of Mohyla’s Kyiv // Friendship as an Ecumenical Value: Proceedings of the International conference held of the inauguration of the Institute of Ecumenical Studies (L’viv, 11-15 June 2005). – Lviv: Ukrainian Catholic University press, 2006. – P.76-87.

Квітень Мстислав. Роль православ’я у долі українства: Інтерв’ю з архиєпископом Харківським і Полтавським Ігорем (Ісіченком) для «Центру дослідження правого руху» // Успенська вежа. – 2006. - № 11 (173). Листопад. – С.1, 3.

Музиченко Ярослава. Покликання Церкви - пробуджувати совість: Інтерв’ю з архиєпископом Ігорем (Ісіченком) // Україна молода. – 2006. - 128 (18 липня).

Музиченко Ярослава. Покликання Церкви - пробуджувати совість: Інтерв’ю з архиєпископом Ігорем (Ісіченком) // Успенська вежа. – 2006. - №8 (170). Серпень. – С. 2, 7. Передрук.

Чистілін Володимир. Архієпископ Ігор Ісиченко: «Люди набагато чистіші й благородніші, ніж створюється враження про них» // Без цензури. – 2006. - № 8. - 23 лютого.

2007

Ігор Ісіченко, архиєп. Архиєрейське послання з нагоди 18 річниці ІІІ-го відродження УАПЦ (19 серпня) і дня Незалежності України // Успенська вежа. – 2007. - № 8 (182). Серпень. – С.1.

Ігор Ісіченко, арх. Аскетична традиція Києво-Печерського монастиря в агіографічному дискурсі свт. Димитрія Туптала // Дмитро Туптало у світі українського бароко. – Львів: Артос; Апріорі, 2007. – С.7-14. (Львівська медієвістика. Вип. 1).

Ісіченко Ігор, [архиєп.]. Блискучий феєрверк барокового літописання [Корпанюк Микола. Слово. Хрест. Шабля: Українське монастирське-церковне, світське крайове літописання ХVI-XVIII ст.компіляції козацького літописання XVIII ст. як історико-літературне явище. – К., 2005. – 904 с.] // Слово і час. – 2007. - №4. – С.82-83.

Ігор Ісіченко, архиєп. Великоднє послання // Українське слово. – 2007. – №14 (3318). 4-10 квітня 2007 року. – С.1,3.

Ігор Ісіченко, архиєп. Великоднє послання // Успенська вежа. – 2007. – Квітень. № 4 (178). – С.1-2.

Ігор Ісіченко, архиєп. Великоднє послання // Схід плюс Захід (Харків). – 2007. – № 9 (9). 6 квітня 2007 року. – С.2.

Ігор Ісіченко, архиєп. Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї... До 100-річчя від дня народження Івана Івановича Огієнка (митрополита Іларіона) // Парафіяльна газета (Київ). – 2007. - № 1 (406). 14 січня. – С. 10.

Ігор Ісіченко, владика. Досвід українського Середньовіччя в перспективі осягнення національної ідентичности // Той, хто відродив Могилянку: Збірник до 60-ліття В’ячеслава Брюховецького. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2007. – С.350-360.

Ігор Ісіченко, архиєп. Драма православної спільноти // Post – Поступ. – 2007. - № 8 (14). Травень. – С.18.

Ігор Ісіченко, архиєп. Журнал творив нове, широке середовище «патріярхального руху» // Патріярхат. – 2007. - № 3 (400). Травень-червень. – С.4-5.

Ігор Ісіченко, архиєп. Інтернет у суспільному служінні сучасних українських Церков // Духовні цінності в сучасному інформаційному суспільстві: Матеріали науково-практичної конференції / Національна академія управління. – К., 2007. – С.5-13.

Ігор Ісіченко, архиєп. Мої незабутні партизани // Успенська вежа. – 2007. - № 10 (184). Жовтень. – С.1, 3.

Ігор Ісіченко, архиєп. Мої незабутні партизани // Експрес. – 2007. - № 150 (3640). 13-14 жовтня. – С.17.

Ігор Ісіченко, архиєп. «Молитва розуму» в культурі давньоруського дискурсу // Ukraina: Teksty i konteksty. Ksiega Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stefanowi Kozakowi w siedemdziesiata rocznice urodzin. – Warszawa, 2007. – S.53-59.

Ігор Ісіченко, архиєп. Пастирське послання ... з нагоди початку Великого посту 2007 року // Схід плюс Захід (Харків). – 2007. - № 6 (2). 16 лютого. – С.2.

Ігор Ісіченко, архиєп. Пастирське послання ... з нагоди початку Великого посту 2007 року // Успенська вежа. – 2007. – Лютий. № 2 (176). – С.3.

[Ігор Ісіченко, архиєп.]. Повітря Євангелія // Пост-Поступ. – 2007. - № 12 (18). – С.10.

Ігор Ісіченко, архиєп. Повітря Євангелії // Наша віра. – 2007. - № 11 (235). Листопад. – С.2. Передрук.

Ігор Ісіченко, архиєп. Погляд православного на католицьку Пасху // Парафіяльна газета. – 2007. - № 7 (412). 8 квітня. – С.13.

Ігор Ісіченко, архиєп. Про вервицю та життя в монастирях [відповіді на питання читачів] // Успенська вежа. – 2007. - № 8 (182). Серпень. – С.6.

Ігор Ісіченко, архиєп. Причастя: Повернення дару Богосинівства // Схід плюс Захід (Харків). – 2007. - № 8 (8). 26 березня. – С.2.

Ігор Ісіченко, архиєп. Різдвяне послання // Успенська вежа. – 2007. – Січень. № 1 (175). – С.1,3.

Ігор Ісіченко, архиєп. 2007 - Рік святителя Іоана Золотоустого // Успенська вежа. – 2007. – Лютий. № 2 (176). – С.1.

Ігор Ісіченко, архиєп. Схід проти Заходу: Війна стереотипів // Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності: Зб. наук. праць. – Луганськ: Знання, 2007. – С. 43-47.

Ігор Ісіченко, архиєп. Схід проти Заходу: Війна стереотипів // Експрес (Львів). – 2007. - № 76 (3401). 26-27 травня. – С.16.

Ігор Ісіченко, архиєп. Українська православна спільнота у цивілізаційному розламі // Патріярхат. – 2007. – Ч. 5 (402). – С.19-21.

Ігор Ісіченко, архиєп. Християнське лицарство в літературі Київської Руси // Антипролог: Зб. наук. праць, присв. 60-річчю члена-коресп. НАН України Миколи Сулими. – К.: Стилос, 2007. – С.24-38.

Ігор Ісіченко, архиєп. Христос народжується - славімо Його! // Експрес. – 2007. – 28-30 грудня. № 193 (3773). – С.17.

Ігор Ісіченко, архиєп. Хто стер нам пам’ять про давню Україну? // Експрес (Львів). – 2007. - № 39 (3282). 17-18 березня 2007 р. – С.18.

Ihor Isiczenko, abp. Rozjasnij sie, rozjasnij, Jerozolimo nowa! // Kalendarz Ekumeniczny 2008: Jeruszalaim - Miasto Pokoju. - Krakow; Katowice: Homini, 2007. – [S.239-242].

Різниченко Ольга. Влада від кого і для чого? Інтерв’ю з архиєпископом Ігорем Ісіченком // Шлях перемоги. – 2007. - № 10 (2751). 7 березня. – С.5.

Проблеми православ’я в Україні: Веб-конференція РІСУ on-line з архиєпископом Ігорем (Ісіченком) // Успенська вежа. – 2007. – Лютий. № 2 (176). – С.7.

«Творімо святиню у Божім страху!»: Відповіді архиєпископа Ігоря (Ісіченка) на питання читачів // Успенська вежа. - 2007. - № 3 (177). Березень. – С.1, 6; № 4 (178). Квітень. – С.6.

2008

Ігор Ісіченко, архиєп. Біблійні парадигми аскетичної стратегії давньої української агіографії // Sacrum і Біблія в українській літературі: За ред. Ігоря Набитовича. – Lublin: Ingvarr, 2008. – S.353-358.

Ігор Ісіченко, архиєп. «Божественне мовчання» й риторика аскетичного тексту // Sacrum і Біблія в українській літературі: За ред. Ігоря Набитовича. – Lublin: Ingvarr, 2008. – S.93-100.

Ігор Ісіченко, архиєп. Великоднє послання // Успенська вежа. – 2008. – Квітень-травень. № 5 (191). – С.2.

Ігор Ісіченко, архиєп. Досвід християнської святості в українській бароковій сюжетиці // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 16. – С.310-313.

Ігор Ісіченко, архиєп. Досвід Церкви у формуванні воїна-християнина // Українська мова та література (Київ). – 2008. – Ч. 45 (589). – С. 3-6.

Ігор Ісіченко, архиєп. Комплекс страху не дає визнати неспростовні реалії історії // Терен. – 2008. - Січень. № 1 (21). – С.3.

Ісіченко Ігор, архієп. Полемічна література перед викликом нескінченності // Берестейська унія (1596) в історії та історіографії : Спроба підсумку : Матеріали міжнародного наукового діалогу про Берестейську унію фундації PRO ORIENTE. Третя зустріч: Львів, 21-23 серпня 2006 р. та Міжнародного наукового симпозіуму Інституту історії Церкви Українського Католицького Університету «Берестейська церковна унія: перспективи наукового консенсусу в контексті національно-конфесійного дискурсу», Львів, 24-27 серпня 2006 р. / За ред. Йогана Марте й Олега Турія. – Львів : Ін-т історії Церкви УКУ, 2008. – С. 297-307.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Полемічна література перед викликом нескінченности // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. – 2008. - № 12 (621). – С.33-36.

Ігор, архиєп. Поміж двох царств: До підсумків Патріяршого візиту до Києва // Український простір. – 2008. – 15 серпня. № 0. – С.2.

Ігор, архиєп. Про християнські свята // Успенська вежа. – 2008. – Лютий. № 2 (188). – С.6.

Ігор, архиєп. П’ятнадцять років без Патріярха Мстислава // Успенська вежа. – 2008. – Червень. № 6 (192). – С.1, 3.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Наша віра. – 2008. – Січень. № 1 (237). – С.1.

Ігор Ісіченко, архиєп. Різдвяне послання // Успенська вежа. – 2008. – Січень. № 1 (187). – С.3.

Ігор Ісіченко, архиєп. Розмови на межі тисячоліть : Інтерв’ю за 1999-2007 рр. – Харків; Львів : Святогорець, 2008. – 368 с.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Українська православна спільнота у цивілізаційному розламі // Виклики українській ідентичності: політико-економічні та соціокультурні проблеми: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: Нац. академія управління, 2008. – С.16-23.

Ігор Ісіченко, архиєп. «Уставайте, чувайте й моліться: бо не знаєте, коли час той настане!...»: Пастирське послання… з нагоди початку Великого посту 2008 року // Успенська вежа. – 2008. – Березень. № 3 (189). – С.1.

Ігор, архиєп. Час повернення духовної свободи: [послання на початок Великого посту] // Наша віра. – 2008. – Березень. № 3 (239). – С.1.

Ісіченко Ігор, архиєп. Чернігівсько-сіверська аскетична традиція та духовні пошуки новочасної України // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – 2008. - № 6. – С. 91-97.

Ісіченко І. «?????» Євсевія Пиміна в контексті українського аскетичного дискурсу // Актуальні проблеми слов’янської філології : Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В. А. Зарва. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. ХІХ : Лінгвістика і літературознавство. – С.406-412.

Ігор Ісіченко, архиєп. Продуктивний діалог вимагає деполітизації поняття «єдиної помісної Церкви» // Патріярхат (Львів). – 2008. – Листопад-грудень. № 6 (409). – С. 7-8.

Терен Тетяна. Архиєпископ Ігор: Багатоконфесійність сучасної України – не тягар, а дар Божий // Україна молода. – 2008. – 11 липня. – С.17.

2009

Ігор Ісіченко, архиєп. Важке блаженство вбогости духом // Успенська вежа. – 2009. - № 12 (210). Грудень. – С.1.

Ігор, архиєпископ Харківський і Полтавський. Великоднє послання // Наша віра. – 2009. - № 4 (252). Квітень. – С.1.

Ігор, архиєпископ. Великоднє послання // Успенська вежа. – 2009. - № 4 (202). Квітень. – С. 2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Від Купала до Предтечі // Експрес (Львів). – 2009. – 4-5 липня. № 94 (4695). – С. 14.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Встану і прославлюся // Католицький вісник. – 2009. - № 7. 5 квітня. – С.15.

Ігор (Ісіченко), архиєпископ. До кого приїздив патріярх Кирило? // Успенська вежа. – 2009. - № 9 (207). Вересень. – С.1-2.

Ісіченко Ігор. Досвід українського середньовіччя в перспективі осягнення національної ідентичності // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – 2009. – № 1 (164). – С.86–95.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Завершальна постать могилянської доби: До 300-річчя упокоєння святителя Димитрія Туптала // Наша віра. – 2009. - № 8-9 (256-257). Серпень-вересень. – С. 3.

Ігор Ісіченко, архиєп. Завершальна постать могилянської доби: До 300-річчя упокоєння святителя Димитрія Туптала // Українське православне слово : Офіційне видання Української Православної Церкви в США. – 2009. – Ч. 11. Листопад. – С.6-7.

Ісіченко Ігор, архієп. Історична ретроспектива в багатовимірності барокового полемічного дискурсу (зі спостережень над діалогом о. Лева Кревзи, ЧСВВ та о. Захарії Копистенського) // Слово і час (Київ). – 2009. – № 1. – С.61-67.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Молитва як чинник самоідентифікації // Проблеми самоідентифікації сучасного українського суспільства: політичні, економічні, соціальні та культурні аспекти. – К. : Нац. Академія управління, 2009. – С.25-30.

Ігор, архиєпископ. Різдвяне послання // Успенська вежа. – 2009. – Січень. № 1 (199). – С. 3.

Ісіченко Ігор, архієп. Свята Гора Афон в аскетичному письменстві України // Українська мова та література (Київ). – 2009. – Січень. Ч. 1-3 (593-595). – С.3-10.

Ігор Ісіченко, архиєп. Християнська солідарність проти досвіду нетолерантности // Католицький вісник (Київ). - 2009. - № 20 (473). - 1 листопада. - С.20.

Ісіченко Ігор, архиєп. Чернігівсько-сіверська аскетична традиція та духовні пошуки сучасної України // Наш український дім: Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. – 2009. - № 1. – С. 4-8.

Ісіченко Ігор, архієп. Silentium divinum і орнаментальний стиль // Українська мова та література (Київ). – 2009. – Січень. Ч. 1-3 (593-595). – С.14-15.

Гук Сергій. Православна традиція і виклики ліберального суспільства : Інтерв’ю архиєпископа Ігоря (Ісіченка) // Український простір (Харків). – 2009. - № 1 (9). – С. 4-5.

Музиченко Ярослава. Москва, яку не знаємо: Інтерв’ю з архиєпископом Харківським і Полтавським Ігорем (Ісіченком) // Україна молода. – 2009. – 22 квітня. № 73 (3594). – С. 5.

Тисячна Надія. Попросити прощення й простити самому: Як підготуватися до Великодня. Філарет, Патріарх УПЦ-КП. Ігор (Ісіченко), архиєпископ Харківський і Полтавський УАПЦ. Богдан (Дзюрах), єпископ-помічник Київської архієпархії УГКЦ // День. – 2009. – 17 квітня. № 67-68. – С.12.

Максімова Світлана. Архиєпископ з докторським ступенем // Український простір. – 2009. - № 11 (19). 1-14 червня. – С.4.

2010

Ігор, архиєп. 11 вересня – Усікновення голови Іоана Хрестителя[Проповідь] // Успенська вежа. – 2010. - № 9 (219). Вересень. – С. 1.

Ігор, архиєп. 19 грудня – Святого Миколая Мир Лікійського [Проповідь] // Успенська вежа. – 2010. - № 13 (223). Грудень. – С.1.

Ігор, архиєп. 19 серпня – Преображення Господнє [Проповідь] // Успенська вежа. – 2010. - № 8 (218). Серпень. – С. 1.

Ігор, архиєп. 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці [Проповідь] //Успенська вежа. – 2010. - № 9 (219). Вересень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєп. Бароко – мистецький стиль і літературна доба // Дивослово: Українська мова і література в навчальних закладах. – К., 2010. - № 10 (643). – С. 27-34.

Ігор (Ісіченко), архиєп. «Боже мій, Боже мій, чому Ти мене покинув?» // Людина і соціум в умовах глобальної кризи: погляд крізь призму суспільствознавства та богослов’я. – К. : Національна академія управління, 2010. – С. 16-20.

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Успенська вежа. - 2010. - № 4 (214). Квітень. - С. 2.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Виклик Євангелії: До 20-річчя інтронізації Патріярха Мстислава // Наша віра. – 2010. - № 12 (272). Грудень. – С. 1.

Ігор, архиєп. Візит московського першоієрарха – застереження від небезпечних тенденцій постсовєтського православ’я: Заява // Нація і держава. – 2010. - № 28 (348). 27 липня. – С.4.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Візит московського першоієрарха – застереження від небезпечних тенденцій постсовєтського православ’я: Заява // Українське православне слово - Ukrainian Orthodox Word. – 2000. – # 9-10. September-October. - P. 33-34.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Візит московського першоієрарха – застереження від небезпечних тенденцій постсовєтського православ’я: Заява // Українське слово. – 2010. - № 30 (3488). 28 липня – 3 серпня. – С. 2.

Ігор Ісіченко, архиєп. «Вірші на жалосний погреб гетьмана Сагайдачного» о. Касіяна Саковича та проблема витоків «козацького бароко» // Маґістеріум. – К. : Києво-Могилянська академія, 2010. – Вип. 38. Літературознавчі студії. – С. 3-9.

Ігор Ісіченко, владика. Вітання з ювілеєм львівських братчиків // Успенська вежа. - 2010. - № 1 (211). Січень. - С. 2-3.

Ігор Ісіченко, архиєп. Досвід Патріярха Мстислава: виміри й оцінки (З нагоди 20-річчя інтронізації Патріярха Мстислава) // Український православний церковний календар на 2011 рік. – Львів : Святогорець, 2010. – С. 81-83.

Ігор Ісіченко, архиєп. Духовний лідер відродження Київської Церкви [До 10-річчя упокоєння Патріярха Димитрія] // Український православний церковний календар на 2011 рік. – Львів : Святогорець, 2010. – С. 93-95.

Ігор Ісіченко, архиєп. Історична ретроспектива у багатовимірності барокового полемічного дискурсу: Зі спостережень над діялогом о. Льва Кревзи, ЧСВВ, та о. Захарії Копистенського // Львівська медієвістика. – Вип. 3. Біля джерел українського бароко. – Львів: Свічадо, 2010. – С.49-58.

Ігор Ісіченко, архиєп. Майте любов поміж собою: Збірка проповідей. – Львів; Харків: Святогорець, 2010. – 456 с.

Ігор Ісіченко, архиєп. «Мир съ Богомъ челов?ку» в контексті богослов’я покаяння // Інокентій Ґізель : Вибрані твори : У 3 т. – Львів: Свічадо, 2010. – С. 133-151.

Ігор, архиєп. Пастирське послання з нагоди початку Великого посту // Наша віра. - 2010. - № 2 (262). Лютий. - С. 1.

Ігор, архиєп. Пастирське послання з нагоди початку Великого посту // Успенська вежа. - 2010. - № 2 (212). Лютий. - С. 1.

Ігор, архиєп. Привітання ХІХ соборові УПЦ в США // Успенська вежа. – 2010. - № 12 (222). Листопад. – С. 1.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Успенська вежа. - 2010. - № 1 (211). Січень. - С. 1.

Архиєпископ УАПЦ Ігор (Ісіченко): «Приїзд Патріарха Кирила – виклик для кожного українця» // Українське слово. – 2010. - № 30 (3488). 28 липня – 3 серпня. – С. 1-20-ш.

Дубовик Ольга. Архиєпископ УАПЦ Ігор (Ісіченко): «Творці «російського світу» реанімують імперію зла» [Інтерв’ю] // Нація і держава. – 2010. - № 28 (348). 27 липня. – С.2, 5.

2011

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Історія української літератури : Епоха Бароко (XVII-XVIII ст.). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, рекомендований Міністерством освіти і науки України. – Львів; К.; Харків: Святогорець, 2011. – 568 с.

Ігор, архиєп. 27 вересня – Воздвиження Чесного Хреста // Успенська вежа. – 2011. - № 9 (232). – С. 1.

Ігор, архиєп. 28 липня – рівноапостольного Великого князя Володимира // Успенська вежа. – 2011. - № 7 (230). Липень. – С. 3.

Ігор, архиєп. 70 років Харківсько-Полтавській єпархії УАПЦ // Успенська вежа. – 2011. - № 8 (231). – С. 1.

Ігор Ісіченко, архієп. «Василіанське бароко» // Слово і час (Київ). – 2011. - № 1 (601). Січень. С. 3-21.

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Шлях перемоги. – 2011. - № 16 (2965). 20 квітня. – С. 2.

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Успенська вежа. – 2011. – № 5 (228). Травень. – С. 2.

Ігор Ісіченко, архиєп. Духовний лідер відродження Київської Церкви // Спогади. Патріярх Димитрій (Ярема). Пастир, патріот, дослідник. – Львів : Святогорець, 2011. – С. 142-146.

Ісіченко Ю.А. (Архієпископ Ігор Ісіченко). Духовність монашого уставу в системі парадигм барокової літератури // Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В.А.Зарва. - Бердянськ : БДПУ, 2011. - Вип. XXIV. - Ч. 4. - С. 15-26.

Ігор, архиєп. З великоднього послання // Наша віра. – 2011. - №4 (276). Квітень. – С. 4.

Ігор, архиєп. З різдвяного послання // Наша віра. – 2011. - № 1 (273). Січень. – С. 2.

Ісіченко Ігор, архиєп. Іван Вишенський і Львівське братство: Літературні аспекти діалогу // Слово і час. – 2011. - № 12. – С. 35-42.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Канонічні засади утворення Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви // Українська Автокефальна Православна Церква часів Другої світової війни. Митрополит Феофіл Булдовський. – Харків : Фавор, 2011. – С. 10-21.

Ігор Ісіченко, архиєп. Культура і культ у постмодерному українському дискурсі // 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього: Матеріали ХІ науково-практичної конференції. – К. : Національна академія управління, 2011. – С. 27-30.

Ігор Ісіченко, архиєп. Культура і культ у постмодерному укранському дискурсі: Доповідь на ХІ науково-практичній конференції в Національній академії управління // Український православний церковний календар на 2012 рік. – Львів : Святогорець, 2011. – С. 85-87.

Ігор Ісіченко, архиєп. Літературна спадщина св. Терези Авільської в рецепції православної книжності //Наукові записку НаУКМА. – К., 2011. – Т. 124. Філологічні науки (Літературознавство). – С. 3-10.

Ігор Ісіченко, архиєп. Між Церквою і криміналом // Український православний церковний календар на 2012 рік. – Львів : Святогорець, 2011. – С. 82-84.

Ігор, архиєп. Народжені згори: Пастирське послання з нагоди 70-річного ювілею єпархії // Український православний церковний календар на 2012 рік. – Львів : Святогорець, 2011. – С. 77-78.

Ігор, архиєп. Пастирське послання до початку Різдвяного посту // Наша віра. – 2011. – № 12 (284). Грудень. – С. 2.

Ігор, архиєп. Пастирське послання до Різдвяного посту // Успенська вежа. – 2011. – № 12 (235). Грудень. – С. 1.

Ігор, архиєп. Пастирське послання з нагоди початку Великого посту // Наша віра. – 2011. - № 3 (275). – С. 1.

Ігор, архиєп. Пастирське послання з нагоди початку Великого посту // Успенська вежа. – 2011. – № 3 (226). Березень. – С. 1.

Ігор, архиєп. Підводні рифа канонізації // Український православний церковний календар на 2012 рік. – Львів : Святогорець, 2011. – С. 79-81.

Ігор, архиєп. Підводні рифа канонізації // Успенська вежа. – 2011. - № 8 (231). – С. 2-3.

Ігор (Ісіченко), архієп. Привітальне слово до 20-річчя ВО «Свобода» // Свобода: Слобожанщина. – 2011. – Жовтень, № 5 (18). – С.1, 4.

Ігор, архиєп. Проповідь на Благовіщення Пресвятої Богородиці // Успенська вежа. – 2011. – № 4 (227). Квітень. – С. 1.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Успенська вежа. – 2011. - № 1 (224). Січень. – С. 3.

Ігор Ісіченко, архиєп. Святитель Миколай кличе на захист невинно засуджених: Заява з приводу вироку за пошкодження пам’ятника Сталіну в Запоріжжі // Українське слово. – 2011. - № 51 (3561). 21 грудня - 27 грудня. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєп. Сивий дідусь із Теремків // Спогади. Патріярх Димитрій (Ярема). Пастир, патріот, дослідник. – Львів : Святогорець, 2011. – С. 147-150..

Ігор (Ісіченко), архиєп. Суспільна місія Церкви перед викликами системної кризи // Україна у стані перманентного вибору: духовно-культурні, соціально-економічні та політико-правові стратегії: Матеріали Х ювілейної науково-практичної конференції. – К. : Нац. Академія управління, 2011. – С. 14-17.

Ігор Ісіченко, архиєп. Східна християнська ідентичність як чинник цивілізаційного вибору України // Наша віра. – 2011. - № 3 (275). – С. 10-11; Наша віра. – 2011. - № 4 (276). – С. 4.

Ігор Ісіченко, архиєп. Східна християнська ідентичність як чинник цивілізаційного вибору України // Український простір (Харків). – 2011. - № 3 (51). 01-14 лютого. – С. 9; Український простір (Харків). – 2011. - № 4 (52). 15-28 лютого. – С. 8-9.

Ігор (Ісіченко), архиєп. «Проблеми віри є базовими для духовності» : Питання підготував … Борис Машлянка // Успенська вежа. – 2011. - № 10 (233). – С. 1-3.

Оленець Юрій. «УАПЦ знайде мужність згуртуватися під омофором Вселенського Патріарха» [Інтерв’ю з архиєпископом Ігорем Ісіченком] // Новий погляд (Львів). – 2011. – 3-9 червня. № 22 (235). – С. 6.

Тараненко Микола. «Українська громада органічно вписалася в контекст Великобританії» [Інтерв’ю з архиєпископом Ігорем Ісіченком] // Український простір (Харків). – 2011. - № 3 (51). 01-14 лютого. – С. 8.

2012

Ігор Ісіченко, архієп. Біблійні архетипи у художньому світі барокової проповіді // Наукові записки: Серія Літературознавство № 36 / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – С. 156-160.

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Успенська вежа. – 2012. – № 4 (239). Травень. – С. 1.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Дорогою творення спільноти: До 70-річчя утворення Харківсько-Полтавської єпархії // Успенська вежа. – 2012. - № 8 (243). – С. 1-2.

Ісіченко І[гор], архиєп. Душпастирство культури і виклик неолібералізму // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації: V Всеукраїнська міжконфесійна християнська науково-практична конференція. 12-13 січня 2012 року: Зб. статей / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 106-109.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Євангельський вимір гідности людини: Проповідь-лекція ... на початок 2012-2013 навч. року в Києво-Могилянській академії // Терен (Київ). – Осінь 2012 – зима 2013. – Ч. 3 (33). – С. 1, 6.

Ігор, архиєп. З пастирського послання [з нагоди початку Великого посту] // Наша віра. – 2012. - № 3 (287). – С. 1.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Канонічні засади утворення Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви: Фраґменти // Наша віра. – 2012. – Липень. № 7 (291). – С. 2-3.

Ісіченко Ігор, архиєпископ. Літературна спадщина X-XVIII ст. – предмет вивчення і засіб формування сучасного інтелектуала / Ігор Ісіченко, архиєпископ // Магістеріум. – 2012. – Вип. 48. – Літературознавчі студії. – С. 3-6.

Ігор Ісіченко, архиєп. Мученицький архетип у житійному просторі Руїни // Київські полоністичні студії. – К., 2012. - Т. 19. – С. 233-239.

Ісіченко Ігор, архиєп. Неполіткоректна справедливість // Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності: Матеріали ХІІ науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2012. – 428 с.

Ігор (Ісіченко), архиєп. «Неполіткоректна справедливість: Доповідь на ХІІ науково-практичній конференції «Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальности // Успенська вежа. – 2012. - № 6 (241). Червень. – С. 1, 4.

Ігор Ісіченко, архієп. О. Петро Скарґа і християнський Схід: український вимір // Слово і час. – 2012. - № 9 (621). Вересень. – С. 29-35.

Ігор, архиєп. Пастирське послання з нагоди початку Великого посту // Наша віра. – 2012. – № 12 (238). Березень. – С. 1.

Ігор, архиєп. Пастирське послання... до Різдвяного посту // Наша віра. – 2012. – № 12 (296). Грудень. – С. 2.

Ігор, архиєп. Послання... до Різдв’яного посту // Успенська вежа. – 2012. – № 12 (247). Грудень. – С. 1.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Успенська вежа. – 2012. - № 1 (236). Січень. – С. 3.

Ісіченко Ігор, архиєп. Трактат о. Петра Скарги TI «О jedności Кościoła Вożego» як чинник українського літературного життя XVI ст. // Київські полоністичні студії. - К.: Університет «Україна», 2012. – Т. 22. - С. 31-35.

Augustyn Józef, SJ. Krwawe losy Kościoła na Ukrainie. Z Władyką Ihorem Isiczenko, arcybiskupem charkowskim Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, rozmawia Józef Augustyn SJ // Życie duchowe. – Kraków, 2012. – Nr 69. Zima. Uzdrowienie wewnętrzne. – S. 130-142.

Ігор Ісіченко, архиєп. [Без назви] // Відпущення : Історії життя, зібрані в Україні в рамках проекту «Україна активна: загоєння минулого». – Львів: Свічадо, 2012. – С. 46-53.

Ihor Isichenko. Perspectiva ecuménica: una lectura desde la Iglesia Ortodoxa // El libro del Camino de Perfección de Santa Teresa de Jesús: Actas del Congreso Internacional Teresiano / Universidad de la Mistica – CITeS. – Burgos: Monte Carmelo, 2012. – P. 521-538.

Isichenko Ihor; arcybiskup. Piotr Skarga SJ i chrześciański Wschód – wymiar ukraiński // Rzecz o dziele Piotra Skargi SJ // Słowo o duchowości, patriotyzmie i wychowaniu. – Kraków: Akademia Ignatianum; WAM, 2012. – S.23-37.

Isiczenko Ihor, abp. Świadectwo wiary: Referat wygłoszony podczas III Kongresu Kultury Chrześciańskiej... // Życie duchowe. – Kraków, 2012. – Nr 70. Wiosna. To jest ciało moje. – S. 84-88.

Програма курсу Історія української літератури X-XVIII ст. / Національний університет «Києво-Могилянська академія». Упор. архиєп. Ігор Ісіченко, проф. Богдана Криса, проф. Микола Корпанюк. – К.: НаУКМА, 2012. – 68 с.

Журавльова Світлана. «Алфавит собранный, риθмами сложенный...» свт. Іоана Максимовича як явище агіографічної культури українського бароко: Монографія / наук. ред. архиєп. Ігор (Ісіченко). – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 238 с.

2013

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Успенська вежа. – 2013. - № 5 (252). Травень. – С. 2.

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Наша віра. – 2013. - № 5 (301). Травень. – С. 2.

Ісіченко Ігор, архиєп. Досвід віри й духовні пошуки української культури др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ ст. // Індіктіон: Український православний церковний календар-альманах. 2014 рік. – [Львів: Святогорець], 2013. – С. 115-123.

Ігор, архиєп. Євангельський вимір гідности людини // Успенська вежа. – 2013. - № 4 (251). Квітень. – С. 2-3.

Ісіченко Ігор, архиєп. Зустрічі на життєвій дорозі: Популярний катехизис для молоді. – Львів; Харків: Святогорець, 2013. – 144 с.

Ісіченко Ігор, архиєп. Іван Вишенський і Львівське братство: літературні аспекти діялогу // ΠΡΟΣΦΩΝΗΜΑ: Текст і контекст. – Львів: Свічадо, 2013. – С. 97-109. (Львівська медієвістика. Випуск 4).

Ісіченко Ігор, архиєп. Історія Христової Церкви в Україні. – 5-е вид. – Харків: Акта, 2013. – 760 с.

Ісіченко Ігор, архиєп. Культ прп. Нестора Літописця як чинник самоусвідомлення ранньомодерного письменника // Індіктіон: Український православний церковний календар-альманах. 2014 рік. – [Львів: Святогорець], 2013. – С. 75-77.

Ігор Ісіченко, архиєп. Не губити власного обличчя // Успенська вежа. – 2013. - № 9 (256). – С. 1.

Ісіченко Ігор, архієп. [зі співавторами]. Нонконформізм, що надихає [до 70-річчя Ліни Костенко] // День. – 2013.- 15-16 березня. № 47-48 (3930-3931). – С.7.

Ігор, архиєп. Пастирське послання до Різдвяного посту // Успенська вежа. – 2013. - № 12 (259). Грудень. – С. 1.

Ігор, архиєп. Пастирське послання... з нагоди початку Великого посту 2013 р. // Наша віра. – 2013. - № 3 (299). Березень. – С. 2.

Ігор, архиєп. Пастирське послання... з нагоди початку Великого посту 2013 р. // Успенська вежа. – 2013. - № 3 (250). Березень. – С. 1.

Ісіченко Ігор, архиєп. Пильнувати світильник: Послання. Доповіді. Статті. – Харків; Львів: Святогорець, 2013. – 416 с.

Ігор Ісіченко, архієп. Різдвяне послання // Нація і держава. – 2013. – №№ 1–2 (476–477). 1-10 січня. – С. 3.

Ісіченко Ігор, архієп. Сакральний простір «Саду божественних пісень» Григорія Сковороди // Слово і час. – 2013. – № 1 (625). Січень. – С. 52-63.

Ісіченко Ігор, архиєп. Трактат о. Іоаникія Ґалятовського «Fundamenta» // Слово, яке тебе обирає: Зб. на пошану професора Володимира Моренця. До 60-річчя від дня народження / Упоряд. В. Панченко, Т. Ярошенко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – С. 127-146.

Ісіченко Ігор, архієп. Тягар духовного лідерства // Голос України. - 2013. – 19 квітня. № 76 (5576). – С. 10-11. Передрук: Нація і держава. – 2013. – № 24-25 (499-500). 13-20 червня. – С. 4-5.

Ісіченко Ігор, архиєп. Ювілей – вимір суспільний і вимір духовний // Успенська вежа. – 2013. - № 8 (255). Серпень. – С. 1.

2014

Ігор Ісіченко, архиєп. Аксіологічний вимір художнього світу Григорія Квітки-Основ’яненка (повість «Добре роби, добре й буде») // Наукові записки НаУКМА. – К., 2013. – Т. 150 Філологічні науки (Літературознавство). – С. 14-17.

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Успенська вежа. – 2014. - № 5 (264). Квітень-травень. – С. 2.

Ігор Ісіченко, архиєп. Досвід віри й духовні пошуки української культури др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ ст. //Semper Tiro : Збірник на пошану професора Володимира Панченка. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2014. – С. 115-134.

Ігор, архиєп. Звернення Всеукраїнському братству апостола Андрія Первозваного // Успенська вежа. – 2014. - № 1 (260). Січень. – С. 3.

Ігор (Ісіченко), архієп. Києво-Печерський патерик // Історія української літератури: У 12 т. – Т. 1. – К.: Наук. думка, 2013. – С. 678-700.

Ігор (Ісіченко), архієп. Київський ареопаг православного Єрусалиму // Пам’ятки України: Історія та культура. – 2014. Спецвипуск (197). Києво-Могилянська академія напередодні 400-річчя. – К., 2014. – С. 22-31.

Ігор Ісіченко, архиєп. [Коментар до декрету про служіння і життя пресвітерів «Presbyterorum ordinis»] // Документи Другого Ватиканського собору (1962-1965): Конституції, декрети, декларації. Коментарі / Український католицький університет. – Львів: Свічадо, 2014. – С.492-495.

Ігор (Ісіченко), архієп. Креативні виміри мучеництва в “Читанні про Бориса і Гліба” прп. Нестора Літописця // Слово і час. – 2014. – № 2 (638). Лютий. – С. 24-27.

Ігор Ісіченко, архиєп. Культ прп. Нестора Літописця як чинник самоусвідомлення ранньомодерного письменника // Преподобний Нестор Печерський в історії української культури: Зб. статей. – Харків: Акта, 2014. – С.138-143.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Непрочитане послання УАПЦ: Доповідь на ювілейній академії до 25-річчя відродження УАПЦ в Україні // Успенська вежа. – 2014. - № 12 (271). Грудень. – С. 3.

Ігор, архиєп. Пастирське послання... з нагоди початку Великого посту 2014 року // Успенська вежа. – 2014. - № 3 (262). Березень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєп. Повернення зі світу міражів [До 25-річчя відродження УАПЦ в Україні] // Успенська вежа. – 2014. – Серпень. № 8 (267). – С. 1-2.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Успенська вежа. – 2014. - № 1 (260). Січень. – С. 2.

Ігор (Ісіченко), архиєп. «Христос для волі нас визволив...: Звернення до Дня незалежності України // Свобода – Слобожанщина. – 2014. – 24 серпня. – С. 1.

2015

Ігор Ісіченко, архиєп. Біблійні архетипи в художньому світі барокової проповіді // Київська Академія. – К.: Laurus, 2014-2015. – Вип. 12. – С. 214-221.

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Успенська вежа. – 2015. - № 4 (275). Квітень. – С. 2.

Ісіченко Ігор, архиєпископ. Києво-Могилянська колеґія як центр розвитку українського барокового письменства // Наукові записки НаУКМА. – К.: Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія», 2015. – Том 176. Філологічні науки (Літературознавство). – С. 3-6.

Ігор Ісіченко, архиєп. Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця XVI – початку XVIII ст. в Україні. – 2-е вид. – Харків: Акта, 2015. – 248 с.

Ісіченко Ігор, владика. Князь Володимир Великий у площині барокових конотацій // Матеріали круглого столу «Князь Володимир Великий – державник і хреститель Київської Руси-України». – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 67-70.

Ігор Ісіченко, архиєп. Мучеництво святих Бориса і Гліба – архетипний сюжет українського письменства // У пошуках істини. Збірник на пошану професора Володимира Антофійчука / Ред. І. Набитович. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 252-259.

Ігор Ісіченко, архієпископ. Неовізантійський синдром православ’я // Нова зоря. – 2015. – 2 січня. Ч. 1 (1054). – С. 4.

Ісіченко Ігор, архієп. Поетична концепція збірки Кирила Транквіліона Ставровецького «Перло многоцѣнноє» // Слово і час. – 2015. - № 7. – С. 22-32.

Ігор, архиєпископ. Різдвяне послання // Наша віра. – 2015. - № 1 (322). Січень. – С. 2.

Ігор, архиєпископ. Різдвяне послання // Успенська вежа. – 2015. – № 1 (272). Січень. – С. 2.

Ігор, архиєпископ. Різдвяне послання // Нація і держава. – 2015. - № 51-52 (630-631). 24-31 грудня. – С. 2.

Ігор, архиєпископ. Різдвяне послання // Українське слово. – 2015-2016. – № 10-1. Грудень – січень. – С. 1, 12.

Ігор Ісіченко, архиєп. Exegesis Сильвестра Косова (1635): маніфест Києво-Могилянської Контрреформації? // Spheres of Culture. – Lublin, 2015. – Vol. 11. – P. 34-47.

Ihor Isichenko. Sylvester Kosov’s Exegesis (1635): A Manifesto of the Kyiv-Mohyla Counter-Reformation? // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2015. – Nr 2. – P. 65-82.

Владика Ігор Ісіченко: «Церква повинна відчувати себе вільною і мужньою». Інтерв’ю взяла Людмила Зюзяк // Верховинські вісті. – 2015. - № 32 (7032). 7 серпня. – С. 4-5.

2016

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Нація і держава. – 2016. – Квітень. № 4 (635). – С. 3.

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Українське слово - Литаври. – 2016. – Квітень. № 4. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєп. Великомученик Димитрій Солунський у символічному світі Григорія Цамблака // Мандруючи світами і віками: Збірник на пошану Юрія Пелешенка. – К.; Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 103-113.

Ісіченко Ігор, архиєп. Вступ до книги Дмитра Бучинського «Християнсько-філософська думка Т.Г. Шевченка» // Бучинський Дмитро. Християнсько-філософська думка Т.Г. Шевченка. – К.: Укр. Вид. спілка ім. Юрія Липи, 2016. – С. 3-10.

Ігор Ісіченко, архиєп. Духовні виміри барокового тексту: Літературознавчі дослідження. – Харків: Акта, 2016. – 580 с.

Ісіченко Ігор, архиєпископ. Києво-Могилянська колеґія як центр розвитку українського барокового письменства // Шлях у чотири століття: Матеріали Міжнародної наукової конференції «Ad fontes – До джерел» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії. 12-14 жовтня 2015 року. – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2016. – С. 96-101.

Ісіченко Ігор. Корупцiя і посткомуністична ментальність: Про пошану до інтелектуальної власності в духовному формуванні студента // День. – 2016. - № 101-102. 10 червня.

Ігор Ісіченко, архиєп. Листи без відповіді: Збірник документів. – Харків: Консисторія Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ, 2016. – 100 с.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Нація і держава. – 2016. – Грудень. № 12 (643). – С. 2.

Ісіченко Ігор, архієп. Суспільно-педагогічний вимір вивчення української літератури X-XVIII ст. // Дивослово. – 2016. - № 10. – С. 50-54.

Ісіченко Ігор, архиєп. Церква в поетичному світі Тараса Шевченка: між sacrum i profanum // Ліствиця Якова: збірник статей на пошану професора Леоніда Ушкалова з нагоди його шістдесятиліття / Упор. Н. Левченко; наук. Ред. Р. Мельників. – Харків: Майдан, 2016. – С. 184-193.

Ісіченко Ігор, архиєп. Юрій Пелешенко – відкривач «золотої осени» українського Середньовіччя // Мандруючи світами і віками: Збірник на пошану Юрія Пелешенка. – К.; Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 11-16.

Список публікацій архиєпископа Ігоря (Ю.А. Ісіченка) // Слово. Символ. Ритуал: Збірник на пошану архиєпископа Ігоря Ісіченка з нагоди його 60-річчя. Праці з історії української літератури. – Харків: Акта, 2016. – С. 273-306.

Кривцун Дмитро. Об’єднання церков. Є приклад: Харківсько-Полтавська єпархія на чолі з архієпископом Ігорем (Ісіченком) продемонструвала реальний практичний крок, тоді як усі інші лише говорять. - День. - 2016. - 25 квітня. [Інтерв’ю з архиєпископом Ігорем Ісіченком].

Кутнів Христина. Владика Ігор Ісіченко: «Життя без Бога – це життя без майбутнього» [Інтерв’ю] // Вірую: Всеукраїнський християнський молодіжний часопис. – 2016. – Ч. 3 (217). Травень. – С. 3.

2017

Ісіченко Ігор, архиєп. Війна барокових метафор. «Камінь» Петра Могили проти «підзорної труби» Касіяна Саковича. – Харків: Акта, 2017. – 348 с.

Ісіченко Ігор, архиєп. Гідність «убогих духом» // Література та ідеологія: колективна монографія / за наук. ред. В. П. Моренця. – К.: НаУКМА, 2017. - С. 205-216.

Ісіченко Ігор, архиєп. На скелі Слова: Проповіді на неділі й перехідні свята (2011-2015 рр.). – Львів: Свічадо, 2017. – 440 с.

Ісіченко Ігор, архієп. Конотаційна перспектива євангельського тексту в пасійних проповідях Антонія Радивиловського // Слово і час. – 2017. - № 2 (674). – С. 54-68.

Ісіченко Ігор, архієп. Омани Сходу в паломницькій перспективі Мелетія Смотрицького (за матеріалами трактату «Apologia peregrinatiey do kraiów wschodnich», 1628) // Слово і час. – 2017. - № 9. – С. 3-11.

Ісіченко Ігор, архиєп. Перло многоцінне Кирила Транквіліона-Ставровецького як феномен української барокової релігійної культури // Кирило Транквіліон-Ставровецький – проповідник Слова Божого / Упор. Богдани Криси, Дарії Сироїд. – Львів: Вид-во УКУ, 2017. – С. 209-223.

Ісіченко Ігор, архиєп. Контрреволюція гідності // День. – 2017. – № 6 (4852). 18 січня. – С. 11.

Ісіченко Ігор. Контрреволюція гідності // Шлях перемоги. – 2017. - № 4 (3265). 25 січня. – С. 4.

Ігор (Ісіченко), владика. Він не тратив слів намарно //Блаженніший вуйко Любко. – Львів: Свічадо, 2017. – С. 194-197.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Нація і держава. – 2016. – № 12 (643). – С. 2.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Українське слово - Литаври. – 2016-2017. – Грудень-січень. № 12-1. – С. 1, 9.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Українське слово - Литаври. –2017. – Листопад-грудень. № 11-12. – С. 1-2.

Сулима Віра. Ключі до таємниці світу: Рецензія на книгу Ігор Ісіченко, архиєпископ. Війна барокових метафор. «Камінь» Петра Могили проти «підзорної труби» Касіяна Саковича (Харків: Акта, 2017. – 348 с.) // Слово і час. – 2017. - № 11 (683). – С. 114-118.

2018

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Нація і держава. – 2018. – Березень. № 3 (658). – С. 2.

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Українське слово - Литаври. – 2018. – Квітень. № 4. – С. 1-2.

Ісіченко Ігор, архиєпископ. Гідність «убогих духом» // Ще (цінності, ідентичність, мислення, воля...): Науково-навчальний посібник / упоряд. В.П. Моренець,О.Й. Саврук; наук. ред. В.П. Моренець. – К.: Дух і Літера, 2018. - С.180-191.

Ісіченко Ігор, архієпископ. Концепт свободи в поетичному коді Климентія Зиновієва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2018. – Вип. 78. – С. 11-15.

Ісіченко Ігор, архієп. Лідер української літературознавчої медієвістики // Олекса Мишанич у колі сучасників: Збірник спогадів, статей, есе, бібліографічних джерел. До 85-річчя від дня народження науковця. - Ужгород: ТОВ «РІК-У", 2018. - С. 106-109.

Ісіченко Ігор, архиєп. Ми просто йшли: Спогади. – Харків: Акта, 2018. – 598; [14] с.

Ісіченко Ігор, владика. Могилянський Київ перед викликами Хмельниччини // Церкви Володимирового хрещення, їхнє місце та роль у культурному, політичному, економічному розвої України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Козова, 4 серпня 2018 р. Козівський районний краєзнавчий музей / Упор. Алла Улішак. – Тернопіль: Мандрівник, 2018. – С. 6-16.

Ісіченко Ігор, архиєп. Патріярх Йосиф Сліпий і драма ідентичности Київської Церкви // Патріярхат. – 2018. – Ч. 5 (469). – С. 12-14.

Ісіченко Ігор, архиєп. Полемічна спадщина XVI-XVII ст. як чинник сучасних міжконфесійних стосунків // Міжконфесійний міжрелігійний діалог: вчора, сьогодні, завтра. - Львів, 2018. - С.25-38.

Ісіченко Ігор, архиєп. Ранньомодерна українська література як виклик для сучасного дослідника // Чернігівські Афіни: Науковий альманах з літературознавства, історії філософії та культурології. – Чернігів: Scriptorium, 2018. – С. 11-16.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Шлях перемоги. – 2018. – № 1-2 (3314-3315). – С. 2.

Ісіченко Ігор, архієп. Цивілізаційні парадигми полемічного діалогу Лева Кревзи та Захарії Копистенського // Слово і час. – 2018. - № 10 (694). Жовтень. – С. 3-12.

2019

Ісіченко Ігор, архієп. Щоб іти впевнено // Наш собор. – 2019. – Лютий. № 2 (30). – С. 8.

Ісіченко Ігор, архиєп. Сакральний простір церковної молитви в художньому світі Києво-Печерського патерика // ΚΑΛΟΦΩΝΙΑ: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. - Ч. 9. - Львів: Видавництво УКУ, 2018. - С. 9-16.

«Антиукраїнські настрої нікуди не поділися. Вони замаскувалися»: Інтерв’ю Софії Ткачук із архієпископом Ігорем Ісіченком // Країна. – 2019. – 7 березня. № 9 (462). – С. 36-39.

2020

Ісіченко Ігор, архієп. «Гібридна війна» на сцені Києво-Могилянської Академії (1736—1737 pр.). Слово і Час. № 1 (710). С. 86-101.

Ісіченко Ігор, архиєп. Золотоустий поліщук. Кирило Турівський. Молитви і повчання: Пер. Д. Сироїд. Львів: Свічадо, 2020. С. 5-21.

Ісіченко Ігор. Мости з обопільним рухом. Мости замість стін або Що об’єднує українців? Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. С. 118-124.

Ігор Ісіченко, архиєп. Поетика трансформації: «Apologia» Мелетія Смотрицького (1628). Мелетій Смотрицький, архиєп. Апологія паломництва до східних країв. / Архиєп. Ігор Ісіченко, авторський проєкт, передмова, коментарі, примітки; Ростислав Паранько, перекл. із старопольської. Харків: Акта, 2020. С. 15-147.

Ісіченко Ігор, архиєп. Понад бар’єрами: Доповіді харківського архиєпископа УАПЦ в Паризькій єпархії УГКЦ (2016-2019). Львів: Свічадо, 2020. 112 с.

Ісіченко Ігор, архиєп. «Руно орошенноє» в метафоричній стратегії свт. Димитрія Туптала. Сіверянський літопис. 2020. № 2. С. 211-223.

Ісіченко Ігор, архиєп. Сарматський князь церкви на порозі вічності: трени при труні митрополита Сильвестра Косова. Наукові записки УКУ. Львів, 2020. Серія «Філологія». Вип. 1. С. 107-130.

Ісіченко Ігор, архиєп. Сільська архаїка й омани національної ідентичності. Український тиждень. 2020. № 8. 18 лютого.

Ісіченко Ігор, архієп. Топос полум’я в поетичному коді «Саду божественных пѣсней» Григорія Сковороди. Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну: Колективна монографія / Упор. Н. Левченко. Київ; Люблін; Харків: Майдан, 2020. С. 321-328.

Ісіченко Ігор, архиєп. Українська драма бельгійського редемпториста [Рец. на кн.: Франц Ксаверій Бонн. Ревніший українець за родовитих українців. Упор. о. Руслан Піх, ЧНІ. Львів: КнигоВир, 2020]. URL: https://www.cssr.lviv.ua/novyny/publikacii/ukrains-ka-drama-bel-gijs-kogo-redemptorysta (20.10.2020).

Isichenko Ihor. Interconfessional Polemics in a Model of Ukrainian Literary History. Kyiv-Mohyla Humanities Journal. 2020. Nr 7. P. 27–44.

Isichenko Ihor, abp. „Prawosławny sarmata” przeciwko mitowi Bohdana Chmielnickiego. Tożsamość i pamięć: Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze / pod redakcją Denysa Pilipowicza i Rafała Kęska. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020. S. 11-28.

Мелетій Смотрицький, архиєпископ. Апологія паломництва до східних країв / Авторський проєкт, передмова, коментарі, примітки архиєп. Ігор Ісіченко; переклад із старопольської Ростислав Паранько. Харків: Акта, 2020. 612 с.

Дороги к храму: православные (УАПЦ). Время. Харьков. 2020. № 9 (18200). 4 февраля. С. 7.

Церкви київської традиції. Вчора і сьогодні між державою і місією. Інтерв'ю з архиєпископом Ігорем Ісіченком Патріярхат.2019. № 6 (476). С. 16-19; 2020. № 1 (477). С. 19-22.

2021

Ісіченко Ігор, архиєп. Інтертекстуальні функції біблійних епіграфів у «Садѣ божественных пѣсней» Григорія Сковороди. Переяславські сковородинівські студії. Збірник наукових праць. Випуск 7. Філологія. Філософія. Педагогіка. Ніжин: Лисенко М.М., 2021. С. 14-35.

Ісіченко Ігор, архиєп. Історія української літератури: Середньовіччя. Ренесанс (XI-XVI ст.). Підручник для студентів філологічних факультетів університетів. Харків:Точка, 2021. 640 с.

Ісіченко Ігор, архиєп. Світло слова і словесний кукіль. Патріярхат. 2021. Ч. 2 (березень-квітень). С. 27-30.

Ісіченко Ігор, архиєп. Приречена верства? День. 2021. 22 вересня.

Ісіченко Ігор, архиєп. Рушій української Реформи. Скарга Петро, ТІ. Про єдність Божої Церкви: Полемічні твори. Харків: Акта, 2021. С. 13-175.

Скарга Петро, ТІ. Про єдність Божої Церкви: Полемічні твори / Авторський проєкт, передмова, коментарі, примітки архиєп. Ігор Ісіченко; переклад з польської Ростислав Паранько. Харків: Акта, 2021. 860 с.

Ісіченко Ігор, владика. «Незалежність – це шанс, дарований Провидінням кожному з нас. Слово (Дрогобич). 2021. № 3 (87). Вересень-листопад. С. 14-17. Розмовляв Олег Бережанський.

2022.

Isichenko Ihor, abp. Dzieła ks. Piotra Skargi SJ o synodzie Brzeskim. Ignatianum: Półrocznik Akademii Ignatianum w Krakowie. 2002. Nr 1 (28). S. 27-29.[1] Поприєднання – редакційний неологізм для перекладу слова «реінтеґрація».

[2] Помилкова назва доповіді «Відродження духовности української нації: Церква в культуротворчій перспективі».