Історія української літератури Х-XVI ст.

Харківський національний університет імені  В.Н. Каразіна

кафедра історії української літератури

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. РЕНЕСАНС

Програма з фаху «Українська мова та література» (1 семестр)

4 кредити. 120 годин: лекцій – 28 год., семінарських занять – 4 год., самостійна робота – 88 год.

Упорядник: архиєпископ Ігор Ісіченко, д-р філолог. наук, проф.

 

Харків – 2020

 

Метод викладання курсу: Курс розрахований на 32 години аудиторних занять (28 лекційних, 4 семінарських). Передбачається проведення консультацій, семінарів та дистанційного навчання, а саме:

1.                  Ознайомлення з літературними текстами.

2.                  Знайомство з основними науковими дослідженнями.

3.                  Щотижневий дистанційний контроль.

Система оцінки та контролю. Курс орієнтовано на рейтинґову систему оцінки (в балах). Максимальна кількість становить 100 балів, що розподіляються так: