Історія української літератури пер. пол. ХІХ ст.

Міністерство освіти та науки України

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Кафедра історії української літератури

Історія української літератури пер. пол. ХІХ ст. (Просвітительство. Романтизм)

Програма з фаху «Російська мова та література» (1 семестр)

Упорядник: архиєпископ Ігор Ісіченко, д-р філол. наук, проф.

Харків - 2014

3 кредити.

Метод викладання курсу: Курс розрахований на 71 навчальну годину, в т. ч.  30 годин лекційних і 6 годин практичних занять.

Передбачається проведення консультацій та позааудиторного навчання, а саме:

1.       Ознайомлення з літературними текстами та науковими дослідженнями.

2.       Написання реферату.

3.       Підготовка до іспиту.

Система оцінки та контролю. Курс орієнтовано на рейтинґову систему оцінки (в балах). Максимальна кількість становить 100 балів, що розподіляються так: