Загальна церковна історія

Перший навчальний рік

Тема 1. Вступ до церковної історії

1. Поняття про церкву.

2. Об’єктивність і конфесійність у церковній історії.

3. Допоміжні науки.

4. Джерела церковної історії.

5. Періодизація історії Вселенської Церкви.

Тема 2. Цивілізації стародавнього Сходу

1. Вавилон і Ассірія.

2. Єгипет

3. Сирія і Фінікія

4. Персія.

Тема 3. Елліністична цивілізація

1. Початки еллінської цивілізації

2. Релігія Еллади

3. Давньогрецькі поліси

4. Олександр Македонський

5. Еллінізм

6. Єгипет Птолемеїв

7. Сирія Селевкидів

Тема 4. Юдея

1. Назва країни

2. Географія

3. Держава Хасмонеїв

4. Римське завоювання

5. Ірод Великий

6. Спадкоємці Ірода Великого.

7. Перша Юдейська війна (66-70 рр.)

8. Друга Юдейська війна (117 р.)

9. Третя Юдейська війна (132-135 рр.)

Тема 5. Юдейська релігія часів Ісуса Христа.

1. Тора

2. Єрусалимський храм

3. Священики

4. Садукеї

5. Книжники і фарисеї

6. Єсеї

7. Синедріон

8. Синагога

9. Талмуд

10. Месіянські передчуття

11. Зилоти

12. Юдейські переслідування християн

Тема 6. Церква апостольських часів

1. Ісус Христос – основоположник Церкви

2. Зіслання Святого Духа

3. Доля Христових апостолів

4. Устрій апостольської громади

5. Місія апостола Павла

6. Створення Помісних Церков

7. Канон Святого Письма

8. Богослужіння

Тема 7. Римська імперія

1. Рим

2. Республіка

3. Юлій Цезар

4. Кельти

5. Октавіан Авґуст

6. Тиверій

7. Географія Імперії

8. Державний устрій

9. Релігія стародавнього Риму.

Лекція 8. Мучеництво

1. Статус християн у Римській імперії

2. Правні засади гонінь

3. Мучеництво

4. Початок переслідування християн

5. Епоха Антонінів

6. Християни за імператорів східного походження

7. Урядові гоніння на Церкву

8. Переслідування в Персії

Тема 9. Зародження богословської науки

1. Апостольські мужі

2. Апологети

3. Св. Іриней Ліонський

Тема 10. Пізньоантичні центри богословʼя

1. Олександрійська школа.

2. Свт.Афанасій Олександрійський

3. Антіохійська школа.

4. Латинська школа

Тема 11. Зустріч релігій

1. Релігійний синкретизм.

2. Ранні християнські єресі

3. Ґностики

4. Монтанізм

5. Маніхейство

Тема 12. Константин Великий

1. Імператор Костянтин Великий (306-337)

2. Міланський едикт 313 р.

3. Хрещення імператора

4. Константинополь

Тема 13. Перший Вселенський собор (325)

1. Аріянство

2. Скликання собору

3. Собор у Нікеї

4. Перша історія Церкви

Тема 14. Монаше життя

1. Провісники монашого подвигу

2. Прп. Антоній Великий

3. Давні монаші устави

4. Патерики

Тема 15. Другий Вселенський собор

1. Імператор Констанцій (337-361 рр.)

2. Юліян Відступник (331-363 рр.)

3. Імператор Феодосій Великий (379-395 рр.)

4. Другий Вселенський собор (381 р.)

5. Нікео-Константинопольський Символ віри

Тема 16. Золота доба богослов`я

1. Каппадокійський гурток

2. Василій Великий (330-379 рр.)

3. Григорій Богослов

4. Григорій Нісський

5. Святитель Амвросій Медіоланський

6. Блаженний Авґустин (354-430 рр.)

7. Свт. Іоан Золотоустий (близько 347 – 407 рр.)

Тема 17. Христологічні собори V ст.

1. Несторій та його вчення.

2. Святитель Кирило Олександрійський

3. Третій Вселенський собор (431 р.)

5. Монофізитство

6. Четвертий Вселенський собор (451 р.)

Тема 18. Виникнення стародавніх східних церков

1. Несторіянські Церкви

2. Вірменська Апостольська Церква

3. Сирійська Церква

4. Коптська Церква

5. Ефіопська Церква

Тема 19. Ґерманські завоювання і навернення Західної Європи

1. Стародавні ґерманці

2. Навала ґотів

3. Падіння Риму

4. Гуни

5. Остґоти в Італії

6. Хрещення франків

7. Хрещення Ірландії

8. Ланґобарди

9. Папа Григорій Двоєслов (590-604 рр.)

10. Хрещення Британії

11. Місіонери в королівстві франків

12. Культура народів Скандинавії

13. Вікінґи

14. Хрещення народів Скандинавії

Тема 20. Подолання монофелітства

1. Імператор Юстиніян (527-565 рр.)

2. Суперечки про «три глави»

3. V Вселенський Собор (553 р.)

4. Монофелітство

5. VI Вселенський собор

6. Трульський собор (691-692 рр.)

7. Св. Андрій Крітський

Тема 21. Експансія ісламу

1. Стародавні араби

2. Мухаммед

3. Іслам

4. Виникнення Халіфату

5. Сунніти та шиїти

6. Дамаський халіфат

7. Багдадський халіфат

8. Арабський халіфат в Іспанії

Тема 22. Епоха Каролінґів

1.Франкські майордоми та Папська держава

2. Карл Великий (768-814 рр.)

3. Каролінґіське відродження

Тема 23. Іконоборництво

1. Історія іконоборницької єреси

2. Прп. Іоан Дамаскин

3. Сьомий Вселенський Собор (787 р.)

4. Відновлення шанування ікон

5. Студійський монастир

6. Прп. Феодор Студит.

Тема 24. Навернення слов’ян

1. Початок євангелізації слов’янських племен

2. Перші слов’янські держави

3. Piвноапостольні Кирило і Мефодій

4. Хрещення західних слов’ян

5. Слов’янські Церкви на Балканах

6. Хрещення мадярів

Другий навчальний рік

Тема1. Розкол 1054 р.

1. Візантія за часів Македонської династії та Комнінів

2. Патріярх Фотій

3. Поділ Західної та Східної Церков

Тема 2. Хрестові походи

1. Собор у Клермоні (1095 р.)

2. Перший хрестовий похід (1096-1100 рр.)

3. Другий хрестовий похід (1147-1149 рр.)

4. Третій хрестовий похід (1189-1192 рр.)

5. Четвертий хрестовий похід (1202-1204 рр.)

6. Останні хрестові походи

Тема 3. Рицарство й рицарські ордени

1. Рицарський етос

2. Тамплієри

3. Шпитальники

4. Тевтонський орден

Тема 4. Монаше життя на Заході

1. Монаші ордени

2. Бенедиктинці

3. Цістерціянці

4. Картузіянці

5. Францисканці

6. Домініканці

Тема 5. Свята гора Афон

1. Історія Афону.

2. Перші афоніти.

3. Прп. Афанасій Афонський.

4. Формування устрою афонських монастирів.

5. Ісихазм

6. Свт. Григорій Палама (1296-1359)

Тема 6. Середньовічні єресі та інквізиція

1. Богомили

2. Вальденси

3. Катари або альбігойці

4. Джон Віклеф і Ян Гус

5. Чорна смерть

6. Єврейські погроми

7. «Молот відьом»

8. Інквізиція

Тема 7. Папська держава: подолання розколів

1. Інвеститура

2. Собори Західної Церкви (ХІІ-XIII cn).

3. «Авіньйонський полон»

4. Констанцький собор (1414-1418 рр.)

5. Інквізиція

6. Флорентійський собор(1439 р.)

Тема 8. Експансія тюрків і монголів

1. Походження тюрків

2. Імперія сельджуків

3. Завоювання Малої Азії

4. Війна за Святу Землю

5. Чингиз-хан

6. Батий

7. Золота Орда

8. Турки-османи.

9. Тамерлан.

Тема 9. Християни Кавказу і Закавказзя

1. Вірменська Церква

2. Грузинська Церква

3. Християнство на Північному Кавказі.

4. Протистояння ісламізації.

Тема 10. Падіння Константинополя й доля Церкви на Балканах

1. Болгарське царство.

2. Завоювання Сербії

3. Падіння Константинополя

4. Християни в Османській імперії

5. Грецькі осередки поза Османською імперією

Тема 11. Московська Церква в змаганні за автокефалію

1. Московська митрополія

2. Московське царство

3. Іван Грозний (1530-1584)

4. Патріяршество в Росії

Тема 12. Пошук Московською Церквою своєї ідентичности

1. Російське монашество

2. «Смута»

3. Династія Романових

4. Реформи Никона

5. Старообрядництвов

Тема 13. Протестантська Реформа

1. Мартін Лютер

2. Жан Кальвін і кальвінізм

3. Англіканство

4. Релігійні війни

5. Баптисти

6. Вселенські Патріярхи та реформація

Тема 14. Контрреформація

1. Тридентський собор (1545-1563 рр.)

2. Орден єзуїтів.

3. Реформа кармелітів.

4. Барокова духовність.

Тема 15. Християнство на американському континенті

1. Конкістадори й місіонери.

2. Католицька Церква в Латинській Америці.

3. Єзуїтські місії.

4. Пуританська Америка.

5. Перетворення США на поліконфесійну країну.

6. Специфіка Канади.

Тема 16. Християнська місія в Південній Азії та Полінезії

1. Католицька Церква в Індії.

2. Місія Франциска Ксаверія.

3. Місія Нобіле й феномен акомодації.

4. Навернення Філіппін.

5. Християнство у Вʼєтнамі.

Тема 17. Християнство на Далекому Сході

1. Драма Церкви в Японії.

2. Єзуїти в Китаї.

3. Запізніле навернення Кореї.

Тема 18. Євангелізація Африки

1. Християнські традиції на півночі Африки

2. Ефіопська Церква.

3. Колонізатори й місіонери.

Тема 19. Православна місія в Азії та Північній Америці

1. Навернення народів Сибіру.

2. Українські місіонери: свт. Іоан Тобольський, свт. Інокентій Іркутський.

3. Православна Аляска.

4. Православна громада в Манчжурії.

5. Свт. Миколай Касаткін і феномен Японської Православної Церкви.

Тема 20. Просвітительство

1. Масонство

2. Просвітительство

3. Петро I

4. Катерина ІІ

5. Французька революція

6. Наполеон Бонапарт

Тема 21. Православна Церква в Османській імперії

1. Туркократія

2. Константинопольський патріярхат і фанаріотство.

3. Олександрійський Патріярхат

4. Антіохійський Патріярхато

5. Єрусалимський Патріярхат

Тема 22. Рух за автокефалію і примара "етнофілетизму"

1. Елладська Церква

2. Кіпрська Церква

3. Сербська Церква

4. Болгарська Церква

5. Румунська Церква

6. Албанська Церква

Тема 23. Комунізм і християнство

1. Комунізм

2. Російський большевизм

3. Драма Російської Православної Церкви

4. Культурна революція в Китаї

5. Албанія - перша в історії держава суцільного атеїзму

Тема 24. Фашизм і релігія

1. Релігійна політика Муссоліні.

2. Гітлер і Церква.

3. Оккультні захоплення нацистів.

4. Православна Церква в ІІІ Рейху

Тема 25. Модерні секти

1. Мормони

2. Адвентисти

3. Свідки Єгови

4. Церква об'єднання Муна

5. Cхідні культи

6. Саєнтологія

7. New Age

8. Сатанізм

Тема 26. Ісламський фундаменталізм у сучасному світі

1. Поширення ісламу в світі.

2. Чорні мусульмани.

3. Ваххабізм.

4. Талібан.

5. ІДІЛ.

6. Становище християн у мусульманських країнах.

Тема 27. Католицька Церква в новітні часи

1. Падіння папської держави.

2. Епоха «Rerum novarum».

3. Явлення Богородиці

4. Ватикан і

5. Папа Іоан XXIIІ і «аджорнаменто»

6. Другий Ватиканський собор (1962-1965 рр.)

7. Папа Іоан Павло ІІ. Папа Франциск.

Тема 28. Нові виклики для християнської віри

1. Екуменічний рух.

2. Криза традиційної релігійности.

3. Секуляризація законодавства.

4. Ґендерна революція.

Тема 29. Православні Церкви епохи краху імперій

1. Країни колишньої Російської імперії

2. Російська Православна Церква Зарубежем

3. Свята Земля і Близький Схід.

4. Центральна Європа.

5. Балкани.

Тема 30. Вселенський Патріярхат за умов ґлобалізації.

1. Патріярх Афінагор (1886-1972)

2. Сучасний устрій

3. США

4. Західна Європа

5. Азія

6. Африка

7. Великий Всеправославний Собор