Бібліографія

1978

Ісіченко Ю.А. Викладач на перехресті // Прапор (Харків). – 1978. – № 10. – С. 131-132.

1980

Ісіченко Ю.А. З позицій наступальності: Рецензія на книгу: Мушкетик Юрій. Позиція: Роман. – К.: Рад. письменник, 1979. – 324 с. // Ленінська зміна (Харків). – 1980. – 31 січня.

1983

Ісіченко Ю.А. Знайомство відбулося: Рецензія на книгу: Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI-XVII ст. – К.: Наук. думка, 1981. – 266 с. // Прапор (Харків). – 1983. – № 4. – С. 119-121.

1984

Ісіченко Ю.А. Важливий етап у вивченні давньої прози: Рецензія на кн.: Крекотень В.І. Оповідання Антонія Радивиловського. – К.: Наук. думка, 1983. – 407 с. // Радянське літературознавство (Київ). – 1984. – № 7. – С. 67-68.

Ісіченко Ю.А. З фольклорної криниці // Ленінська зоря (Лубни Полтавської обл.). – 1984. – 7 січня.

Ісіченко Ю.А. Збережімо для нащадків пісню // Будівник комунізму (Лебедин Сумської обл.). – 1984. – 23 червня.

Ісіченко Ю.А. Звеличений народною пам’яттю: До Шевченківських свят // Харківський університет. – 1984. – 9 березня.

Ісіченко Ю.А. На землі білокрилого лебедя // Харківський університет. – 1984. – 13 листопада.

Ісіченко Ю.А. «Повернути пам’ятки сивої старовини обличчям до наших днів...»: До 100-річчя від дня народження О. І. Білецького // Харківський університет. – 1984. – 20 листопада.

Українські радянські письменники: Збірник літературно-критичних матеріялів / Упорядники: Безхутрий Ю.М., Бикова Л.Г., Гноєва Н.І., Голубєва З.С., Дорошенко В.О., Ісіченко Ю.А., Мимрик Т.К., Михайлин І.Л., Рудь В.К., Чугуй О.П. – К.: Радянська школа, 1984. – 349 с.

1985

Ісіченко Ю.А. З історії вивчення Києво-Печерського патерика в Росії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) // Вісник Харківського університету. – 1985. – № 272. – С. 53-59.

Ісіченко Ю.А. На гостинній Борівщині // Трудова слава (Борова Харківської обл.). – 1985. – 13 липня.

Методичні вказівки з фольклорної практики для студентів філологічного факультету / Упорядник Ю.А. Ісіченко. – Харків: ХДУ, 1985. – 35 с.

1986

Ісіченко Ю.А. Знайомлячись з фольклорними традиціями Балаклійщини // Серп і молот (Балаклія Харківської обл.). – 1986. – 26 липня.

Ісіченко Ю.А. Імені великого Кобзаря: До 60-річчя Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР // Харківський університет. – 1986. – 6 березня.

Ісіченко Ю.А. Києво-Печерський патерик у літературному контексті XVI-XVIII ст. // Радянське літературознавство (Київ). – 1986. – № 6. – С. 42-49.

Ісіченко Ю.А. Ранні редакції Києво-Печерського патерика і суспільно-політичний контекст // Вісник Харківського університету. – 1986. – № 284. – С. 43-50.

Ісіченко Ю.А. Слідами визначного мислителя: До днів пам’яті Григорія Сковороди // Ленінська зміна (Харків). – 1986. – 29 листопада.

1987

Ісіченко Ю.А. Друковані видання Києво-Печерського патерика як явище української бароккової агіографії // Українське літературне барокко. – К.: Наук. думка, 1987. – С. 220-243.

Методичні вказівки до вивчення курсу історії давньої української літератури / Упорядник Ю.А. Ісіченко. – Харків: ХДУ, 1987. – 16 с.

Методичні вказівки до вивчення курсу історії української літератури (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) / Упорядник Ю.А. Ісіченко. – Харків: ХДУ, 1987. – 20 с.

1988

Ісіченко Ю.А. Бецький Іван Єгорович // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1988. – Т. 1. – С. 157.

Ісіченко Ю.А. Бузескул Владислав Петрович // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1988. – Т. 1. – С. 243.

Ісіченко Ю.А. Воїнська повість // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1988. – Т. 1. – С. 345-346.

Ісіченко Ю.А. Георгій Зарубський // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1988. – Т. 1. – С. 408.

Ісіченко Ю.А. Гімнографія // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1988. – Т. 1. – С. 422.

Ісіченко Ю.А. Давня українська література в духовному світі сучасної людини // Прапор (Харків). – 1988. – № 2. – С. 161-171.

Ісіченко Ю.А. Довкола собору в Бресті // Харківський університет. – 1988. – 15 листопада.

Ісіченко Ю.А. Історико-літературні й текстологічні аспекти наукового видання Києво-Печерського патерика // Українська археографія: Сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доповідей респ. наради (грудень 1988 р.). – К., 1988. – С. 186-189.

Ісіченко Ю.А. Його пісенний сад: Збірка Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» // Вечірній Харків. – 1988. – 22 грудня.

Ісіченко Ю.А. Львівські братські видання кінця XVI – початку XVII ст. і проблема хронологічних меж українського літературного барокко // Проґресивна суспільно-політична думка в боротьбі проти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні: Тези респ. наук-теорет. конференції 20-22 квітня 1988 р. – Львів, 1988. – С. 63-65.

Ісіченко Ю.А. Методичні вказівки до вивчення курсу української народнопоетичної творчості для студентів І курсу стаціонару. – Харків: ХДУ, 1988. – 54 с.

Ісіченко Ю.А. Ренесанс і духовна культура України: На засіданні наукового гуртка // Харківський університет. – 1988. – 19 січня.

Ісіченко Ю.А. Свято лишається з нами! // Ленінська зміна (Харків). – 1988. – 31 травня.

Ісіченко Ю.А. Сковородинівка // Літературна панорама. 1987. – К.: Дніпро, 1988. – № 2. – С. 272-277.

Ісіченко Ю.А. Тарас Шевченко і українська ментальність // Харківський університет. – 1988. – 15 березня.

Ісіченко Ю.А. Українська бароккова проза в пошуку літературної моделі початків східнослов’янської історії // Писемність Київської Русі і становлення української літератури. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 184-205.

Ісіченко Ю.А. Фольклорна експедиція на Валківщину // Сільські новини (Валки Харківської обл.). – 1988. – 20 червня.

Ісіченко Ю.А. Фольклорним традиціям жити: Духовне оновлення – наша спільна турбота // Сільські новини (Валки Харківської обл.). – 1988. – 13 грудня.

1989

Ісіченко Ю.А. Великий попередник: Григорій Сковорода // Харківський університет. – 1989. – 10 січня.

Ісіченко Ю.А. Закон про мови в демократичній перспективі // На сполох! (Харків). – 1989. – № 5. Жовтень. – С. 2.

Исиченко Ю.А. Мистериальные мотивы в поэтике зрелого барокко в Украине // Всесоюзная конференция «История культуры и поэтика»: Тезисы. – Москва, 1989. – С. 55-57.

Ісіченко Ю.А. Народознавча конференція на Слобожанщині // Народна творчість та етнографія (Київ). – 1989. – № 3. – С. 85-86.

Ісіченко Ю.А. Не розлучаймося з Кобзарем // Темп (Харків). – 1989. – 7 березня.

Ісіченко Ю.А. Харківське товариство української мови: Плани і мрії // Харківський університет. – 1989. – 28 лютого.

Ісіченко Ю.А. Шевченкове слово й історична пам’ять народу // Прапор (Харків). – 1989. – № 3. – С. 159-165.

Исиченко Ю.А., Калашник В.С., Свашенко А.А. Самоучитель украинского языка. – К.: Выща школа, 1989. – 278 с.

Ісіченко Ю.А., Яременко В.В. Історія української літератури Х-XVIIIстоліть: Методичні матеріяли для студентів заочного відділення філологічного факультету (спеціальність «Українська мова та література»). – Харків: ХДУ, 1989. – 66 с.

Мурзіна О. «Другої України немає»: Інтерв’ю в члена правління Харківської організації НРУ Ю.А. Ісіченка // Ленінська зміна (Харків). – 1989. – 28 жовтня.

1990

Ісіченко Ю.А. Від плюралізму – до багатопартійності // Ленінська зміна (Харків). – 1990. – 31 березня.

Ісіченко Ю.А. Демократизація і релігія: Органні концерти чи релігійні відправи мають відбуватися в Успенському соборі? // Ленінська зміна (Харків). – 1990. – 25 серпня.

Ісіченко Ю.А. До проблеми періодизації історії української літератури // Українська культура: Історія і сучасність. Матеріяли науково-теоретичної конференції професорсько-викладацького складу та студентів. – Харків: Харківський державний інститут культури, 1990. – С. 63-64.

Ісіченко Ю.А. Є різниця! Від зміни в назві – до нового статусу університету // Ленінська зміна (Харків). – 1990. – 28 березня.

Ісіченко Ю.А. Єфрем Сірін // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 190.

Ісіченко Ю.А. Житіє Антонія Печерського // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 203-204.

Ісіченко Ю.А. Житіє Феодосія Печерського // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 204.

Ісіченко Ю.А. Згадаймо всіх поіменно // Соціялістична Харківщина. – 1990. – 2 листопада.

Ісіченко Ю.А. Ікос // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 304.

Ісіченко Ю.А. Ім’я-символ і його сенс // Прапор (Харків). – 1990. – № 1. – С. 168-169.

Ісіченко Ю.А. Іоанн Дамаскин // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 326-327.

Ісіченко Ю.А. Іоанн Златоуст // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 327.

Ісіченко Ю.А. Ірмос // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 333.

Ісіченко Ю.А. Кавелін Лев Олександрович // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 366.

Ісіченко Ю.А. Канон // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 400.

Ісіченко Ю.А. Києво-Печерський патерик // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 454-455.

Ісіченко Ю.А. Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінцяXVI – початку XVIII ст. на Україні. – К.: Наук. думка, 1990. – 180 с.

Ісіченко Ю.А. Кирпичников Олександр Іванович // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 467.

Ісіченко Ю.А. Кондак // Українська літературна енциклопедія. – К.: Укр. Рад. Енциклопедія, 1990. – Т. 2. – С. 550.

Ісіченко Ю.А. Контакт із світовою наукою: Роздуми після І конгресу Міжнародної асоціації україністів // Харківський університет. – 1990. – 16 жовтня.

Ісіченко Ю.А. Наближення до світу Григорія Сковороди // Ленінська зміна. – Харків. – 1990. – 8 грудня.

Ісіченко Ю.А. Наслідки ідеологічної заангажованості // Слово і час (Київ). – 1990. – № 2. – С. 34-35.

Ісіченко Ю.А. Покладаємося на тебе, читачу: Відверто про проблеми Харківського товариства української мови // Вечірній Харків. – 1990. – 26 січня.

Исиченко Ю.А. Россия в украинской барочной публицистике // Славяне и их соседи: Этно-психологический стереотип в средние века: Сборник тезисов. – Москва: Институт славяноведения и балканистики АН СССР, 1990. – С. 88-90.

Ісіченко Ю.А. Світлій пам’яті жертв голоду 1933 року // Ленінська зміна (Харків). – 1990. – 3 листопада.

Ісіченко Ю.А. Слобожанські підвалини університету // Харківський університет. – 1990. – 10 листопада.

Ісіченко Ю.А. У тенетах нового Середньовіччя // Прапор (Харків). – 1990. – № 3. – С. 153-160.

Ісіченко Ю.А. Українське православ’я: Час вибору // Прапор (Харків). – 1990. – № 12. – С. 136-152.

Ісіченко Ю.А. Феномен Петра Гулака-Артемовського // Вечірній Харків. – 1990. – 27 січня.

Исиченко Ю.А. Харьковский университет имени… // Красное знамя (Харьков). – 1990. – 24 марта.

Исиченко Ю.А., Калашник В.С., Свашенко А.А. Самоучитель украинского языка. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Выща школа, 1990. – 285 с.

Логвиненко Леонід. Про печерний атеїзм, православне братство і українську культуру: Інтерв’ю з Юрієм Ісіченком, головою Українського православного братства в Харкові // Вечірній Харків. – 1990. – 21 липня.

Руденко Сергій. Дві точки зору на одну постать: Коментарі Ю.А. Ісіченка до газетних публікацій про Патріярха Мстислава // Ленінська зміна (Харків). – 1990. – 29 грудня.

Тараненко Микола. «Через знання мови – до пізнання культури народу…»: Вперше в Харкові: Інтерв’ю з Ю.А. Ісіченком, одним із авторів «Самоучителя украинского языка» // Вечірній Харків. – 1990. – 4 січня.

1991

Ісіченко Ю.А. На диво знайомий почерк: Про статтю «Кому і коли служив Патріярх» Д. Глєбова, В. Вороніна з газети «Київський вісник» // Слобода (Харків). – 1991. – № 32. 8 травня.

Ісіченко Ю.А. Про минувшину задля майбутнього: ІІІ наукова конференція «Історія культури Слобідської України» // Слобода (Харків). – 1991. – № 15. Березень

Ісіченко Ю.А. Проща до Львова // Успенська вежа. – 1991. – № 2. Квітень.

Ісіченко Ю.А. Релігійне становище на Харківщині // Наша віра – православ’я. – 1991. – № 2 (10). Березень.

Ісіченко Ю.А. Різдво на Україні // Харківський університет. – 1991. – 1 січня.

Ісіченко Ю.А. Різдвяне послання // Слобода (Харків). – 1991. – № 2. Січень.

Ісіченко Ю.А. Четвертий універсал Української Центральної Ради // Харківський університет. – 1991. – 5 лютого.

Ісіченко Ю.А. Шляхом порозуміння з іншими конфесіями: Братство апостола Андрія Первозваного // Харківський університет. – 1991. – 19 березня.

Конопельцев Г.М. Батьківщина у нас одна: Інтерв’ю з Ю.А. Ісіченком, старостою Харківського осередку Братства апостола Андрія Первозваного // Слобідський край (Харків). – 1991. – 6 грудня.

Логвиненко Леонид. «Мы стремимся к духовности»: Интервью с председателем Харьковского краевого братства Юрием Исиченко // Вечерний Харьков. – 1991. – 28 февраля.

Усім воздасться: Інтерв’ю голови Харківського осередку Братства апостола Андрія Первозваного Юрія Ісіченка // Событие (Харьков). – 1991. – 1 июня.

1992

Ісіченко Ю.А. Епоха українського ренесансу // Харківський університет. – 1992. – 7-14 квітня.

Ісіченко Ю.А. Київський Патріярхат і рух нації до свободи // Прикордонні вісті (Харків). – 1992. – № 2-3 (3-5), серпень.

Ісіченко Ю.А. Покрова – свято українського війська // Харківський університет. – 1992. – 6 жовтня.

Бикова Л.Г., Ісіченко Ю.А. А.М. Ніженець – дослідник української літератури // Вісник Харківського університету. Проблеми філології. – 1992. - № 369. – С. 151-156.

1993

Ігор (Ісіченко), єромонах. Ідея державної Церкви в перспективі поприєднання[1] української культури до европейської цивілізації // Український засів (Харків). – 1993. – № 5 (9). – С. 106-110.

Ігор, єпископ. Поєднатися в любові до Бога й України: Доповідь на ІІ Помісному соборі УАПЦ // Наша віра. – 1993. – № 17-18. Вересень.

Ігор (Ісіченко), єпископ. Соціяльна доктрина УАПЦ за обставин побудови незалежної Української держави // Шлях перемоги (Київ – Львів – Мюнхен). – 1993. – 9 жовтня.

Ігор, єпископ. Спадкоємці Володимирового хрещення: Пастирське послання до Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ // Успенська вежа (Львів). – 1993. – Серпень.

Ісіченко Юрій. Православна контрреформація та розвиток бароккової культури України // Другий Міжнародний конгрес україністів (Львів, 22-28 серпня 1993 р.): Доповіді і повідомлення. Літературознавство. – Львів, 1993. – С. 53-57.

Исиченко Ю.А. Судьба Украинской Автокефальной Церкви // Религия и демократия: На пути к свободе совести. – Москва: Изд. группа «Проґресс – Культура», 1993. – Выпуск 2. – С. 385-413.

Ісіченко Юрій. У пошуку наративної програми барокового літературного твору // Українське барокко: Матеріяли І конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27 серпня – 3 вересня 1990 р.). – К., 1993. – С. 37-46.

Доніна Г. Ієромонах Ігор: Не тільки храм (Інтерв’ю з настоятелем Свято-Дмитрівського храму м. Харкова ієромонахом Ігорем Ісіченком) // Панорама (Харків). – 1993. – № 16 (119). Квітень.

Зеленина Е. Епископ Игорь (Исиченко): «Выбираю православие…» // Время (Харьков). – 1993. – 4 сентября.

Конопельцев Г.М. Блажен, хто вірує: Інтерв’ю з ієромонахом Ігорем Ісіченком // Южный край (Харьков). – 1993. – № 3. Июнь.

Конопельцев Г. Відроджується Дмитрівський храм: Інтерв’юнастоятелем Свято-Дмитрівського храму м. Харкова о. Ігорем Ісіченком // Слобідський край (Харків). – 1993. – 11 березня.

1994

Ігор, єпископ. Із Різдвяного послання // Событие (Харьков). – 1994. – 5 января.

Ігор (Ісіченко). Різдвяне послання // Вічовий дзвін (Харків). – 1994. – № 1.

Ігор, єпископ. Різдвяне послання // Вісті (Слов’янськ). – 1994. – 6 січня.

Ігор (Ісіченко), єпископ. Соціяльна доктрина УАПЦ за обставин побудови незалежної Української держави: Доповідь на Другому Помісному соборі // Патріярхат (Нью-Йорк). – 1994. – № 1. Січень.

Ігор, єпископ (Ю.А.Ісіченко). Христос воскрес! // Журавлик (Харків). – 1994. – № 7 (15). Квітень.

Димитрій Ярема, патріярх; Ігор Ісіченко, єпископ; Сверстюк Євген. Місія поєднання і примирення: Про підготовку об’єднавчого Всеукраїнського православного собору // Наша віра (Київ). – 1994. – № 4-5. Березень.

Конопельцев Г.М. Діялог: шлях до єднання: Інтерв’ю з єпископом Харківським і Полтавським Ігорем // Слобідський край (Харків). – 1994. – 3 жовтня.

1995

Ігор, єпископ Харківський і Полтавський. Великоднє послання // Вечірня Полтава. – 1995. – 21 квітня. № 16.

Ігор, єпископ Харківський і Полтавський. Великоднє послання // Земне щастя (Харків). – 1995. – Квітень. № 10-11.

Ігор, єпископ Харківський і Полтавський. Великоднє послання // Молода громада (Полтава). – 1995. – 21 квітня. № 17.

Ігор, єпископ Харківський і Полтавський. Великоднє послання // Полтавський вісник. – 1995. – 1-27 квітня. № 17.

Ігор Ісіченко, єпископ. Відродження духовности української нації: Церква в культуротворчій перспективі (Доповідь на ІІ Великому зборі КУН) // Український засів (Харків). – 1995. – № 10-12. – С. 122-127.

Ігор Ісіченко, єпископ. Відродження духовности української нації: Церква в культуротворчій перспективі (Доповідь на ІІ Великому зборі КУН) // Українські проблеми (Київ). – 1995. – № 3-4. – С. 90-94.

Ігор Ісіченко, єпископ. Відродження духовности української нації: Церква в культуротворчій перспективі (Доповідь на ІІ Великому зборі КУН) // Шлях перемоги (Київ). – 1995. – 9 вересня. Ч. 35.

Ігор Ісіченко, єпископ. Він учив дивитись у вічі один одному: До 5-ої річниці обрання Патріярха Київського і всієї України Мстислава // Молодь України. – 1995. – 2 червня.

Ігор Ісіченко, єпископ. Віра, Церква і національне виховання // Українська духовна культура в системі національної освіти: Тези доповідей та повідомлень наукової конференції 18-19 квітня 1995 р. – Харків, 1995. – С. 3-4.

Ігор Ісіченко, єпископ. Зовнішня політика України в контексті національних інтересів[2] // Матеріяли Другого Збору Конґресу Українських Націоналістів. – К., 1995. – С. 69-76.

Ігор Ісіченко, єпископ. «Оце Мати твоя!»: Пастирський лист до східноукраїнської молоді // Вірую (Львів). – 1995. – № 50. Жовтень.

Ігор Ісіченко, єпископ. «Оце Мати твоя!»: Пастирський лист до східноукраїнської молоді // Українське слово (Київ). – 1995. – 24 серпня. Ч. 34.

Ігор, єпископ. Різдвяне послання // Бюллетень Української Центральної інформаційної служби (Лондон). – 1995. – 28 грудня. – С. 13-14.

Ігор, єпископ. Різдвяне послання // Наше слово (Суми). – 1995. – № 13. Грудень.

Ігор, єпископ Харківський і Полтавський. Різдвяне послання // Успенська вежа (Львів). – 1995. – Січень. № 1 (39).

Ігор, єпископ. Свято Великодня // Харківський університет. – 1995. – 21 квітня. № 9.

Ігор Ісіченко, єпископ. Сьогодні – Спаса, свято Преображення Господнього // Голос України (Київ). – 1995. – 19 серпня.

Ігор Ісіченко, єпископ. Церква в культуротворчій перспективі на межі століть // Наша віра (Київ). – 1995. – № 10 (90). Жовтень. – С. 4.

Ігор Ісіченко, єпископ. Церква в культуротворчій перспективі // Українська культура (Київ). – 1995. – № 11-12. – С. 8-9.

Ісіченко Юрій. Містична перспектива літературного тексту в культурі українського Бароко // Сучасність (Київ). – 1995. – № 5. – С. 100-102.

Віра. Надія. Любов: Розмова з єпископом Ігорем Ісіченком // Харківський університет. – 1995. – 13 жовтня.

Сенчило А. «Кабмин признал себя религиозным центром УПЦ-КП…»: Интервью епископа Харьковского и Полтавского Игоря // Независимость (Киев). – 1995. – 21 апреля.

1996

Ісіченко Ігор, єпископ. Берестейська унія і українська література XVII століття // Берестейська унія і українська культура XVII століття: Матеріали Третіх «Берестейських читань». Львів, Київ, Харків, 20-23 червня 1995 р. – Львів, 1996. – С. 35-48.

Ігор Ісіченко, єпископ. «Блаженні миротворці»: Пастирський лист до 30-річчя зняття анафем Вселенським Патріярхом Афінагором і ПапоюРимським Павлом VI // Парафіяльна газета (Київ). – 1996. – № 64. Січень. – С. 3.

Ігор, єпископ. Великоднє послання // Вечірня Полтава. – 1996. – 12 квітня.

Ігор, єпископ. Великоднє послання // Полтавський вісник. – 1996. – № 15. 12-18 квітня.

Ігор, єпископ. З великоднього послання // Полтавська думка. – 1996. – № 15. 12 квітня.

Ігор, єпископ. Із великоднього послання // Зоря Полтавщини. – 1996. – 13 квітня.

Игорь Исиченко, епископ. Из рождественского послания // Событие (Харьков). – 1996. – № 2-3. 6 января. – С. 3.

Игорь Исиченко, епископ. Из рождественского послания // Simon-Инфо (Харьков). – 1996. – № 1 (157). 8-14 января.

Ігор, єпископ. Пасхальні богослужіння // Харківський університет. – 1996. – № 8. 2 квітня.

Ігор Ісіченко, єпископ. Поєднаймося в Христі й з Христом // Вірую (Львів). – 1996. – № 2. Січень.

Ігор (Юрій Ісіченко), єпископ. Рим на бароковій мапі Європи (Із спостережень над ідеєю Риму в моделі світу книжників кола митрополита Петра Могили) // Україна XVII ст. між Заходом та Сходом Європи: Матеріяли 1-го українсько-італійського симпозіуму 13-16 вересня 1994 р. – К.; Венеція, 1996.- С. 471-482.

Ігор, єпископ. Різдвяне послання // Вісник Куп’янщини (Куп’янськ). – 1996. – 4 січня.

Ігор, єпископ. Різдвяне послання // Луганські вісті. – 1996. – № 1 (38). 5 січня.

Ігор, єпископ. Різдвяне послання // Нова доба (Харків). – 1996. – № 1 (4). 5 січня.

Игорь, епископ. Рождественское послание // Харьковский курьер. – 1996. – № 1 (303). 5 января.

Дитячий молитовник / [Упор. єпископ Ігор Ісіченко]. Художники Алла Хмель, Галина Хмель. – Харків; К.: Світло для світу, 1996. – 122 с.

Босак Микола. Духовні стежки перетинаються біля Божого престолу: Інтерв’ю з преосвященним владикою Ігорем, єпископом Харківським і Полтавським // Відомості єпархіяльного управління УАПЦ у Великій Британії (Лондон). – 1996. – № 2 (286). Квітень. – С. 30-33.

Гатненко Анатолій. Що стоїть за розколом в автокефальній Церкві? Точка зору єпископа Харківського і Полтавського // Україна. Європа. Світ (Київ). – 1996. – № 26. 21-28 грудня. – С. 3.

УАПЦ: На пути к Поместному Собору (Интервью с епископом Игорем Исиченко) // Первая столица (Харьков). – 1996. – № 2. – С. 2.

Юрченко Олеся. Юбилейный разговор с епископом Игорем // Аргументы и факты: Харьков. – 1996. – № 5. – С. 1-2.

1997

Ісіченко Ігор, єпископ. Берестейська унія і українська література XVII століття // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze / Katedra ukrainistykiUniwersytetu Warszawskiego; Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze; Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki. – Warzawa, 1997. – Nr 4-5. – S. 152-163.

Ігор Ісіченко, єпископ. До проблеми підготовки уніфікованого українського перекладу богослужбових книг візантійсько-українського обряду // Єдиними устами: Бюллетень Інституту богословської термінології та перекладів ЛБА (Львів). – 1997. – № 1. – С. 14-16.

Ігор Ісіченко, єпископ. Чи важливий для християн України приїзд папи до Польщі? // Парафіяльна газета (Київ). – 1997. – № 12 (98). – С. 1-2.

Джерела канонічного права Православної Церкви / [Упор. єпископ Ігор Ісіченко]. – Харків, 1997. – Вип. 1. – 112 с.

[Ігор Ісіченко, єпископ]. Програми з релігії для парафіяльних недільних шкіл з однорічним курсом навчання (1993-1997 рр.). – Харків, 1997. – 16 с.

[Ігор Ісіченко, єпископ]. Статут Української Автокефальної Православної Церкви. – К., 1997. – 51 с.

Коханець Людмила. «Визнаймо самі себе, і тоді інші нас визнають»: Інтерв’ю в єпископа Ігоря Ісіченка та митр. прот. Юрія Бойка з приводу розколу в УАПЦ // Шлях перемоги (Київ). – 1997. – № 3 (2229). 16 січня. – С. 4.

1998

Ігор Ісіченко, єпископ. Мова богослужінь: чинник інтеґрації чи дезінтеґрації Церкви? // Сучасна українська богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій. – Львів, 1998. – С. 20-32.

Ігор Ісіченко, єпископ. Ювілей, котрий пробуджує сумління: Сторіччя Патріярха Мстислава // Шлях перемоги (Київ). – 1998. – № 15 (2293). 8 квітня. – С. 6.

З вірою і любов’ю: Православний молитовник для особистого вжитку / Упор. архиєп. Ігор Ісіченко, о. Віталій Зубак, о. Іван Пашуля. – Харків: Харківсько-Полтавська єпархія УАПЦ, 1998. – 285 с.

1999

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Духовність Ігнатія Лойоли і релігійна культура України // День. – 1999. – № 234. – 17 грудня. – С. 21.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Історія Христової Церкви в Україні: Конспект лекцій для студентів духовних шкіл. – Харків, 1999. – 264 с.

Игорь (Исиченко), архиепископ. Украинские Церкви входят в постиндустриальную цивилизацию не готовыми к пастырской миссии // День. – 1999. – № 205. 4 ноября. – С. 6.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Фаворське світло над Петропавлівським храмом // Офіційна хроніка (Київ). – 1999. – С. 2-10.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Фаворське світло над Петропавлівським храмом // Успенська вежа (Львів). – 1999. – № 9 (88). Вересень. – С. 1-3.

Ihor Isichenko, archbishop. Ignatio de Loyola’s Spirituality and the Baroque Rhetorical Culture of Ukraine // Miti antichi e moderni tra Italia e Ukraina (Venezia, 15-17 noembre 1999): AbstractS. – Venezia, 1999. – P.22-24.

Методичні вказівки до написання курсової роботи з історії української літератури (Х – середина ХІХ ст.) для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання (спеціальність – Українська мова та література) / Упор. архиєп. Ігор Ісіченко. – Харків, 1999. – 16 с.

2000

Ігор Ісіченко, архиєпископ. 2000 років присутности Втіленого Слова: Доповідь на урочистій академії до 2000-річчя Різдва Христового // Діяння Помісного собору Української Автокефальної Православної Церкви: Київ, 14-15 вересня 2000 року. – К.: Патріярхія УАПЦ, 2000. – С. 89-93.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. 2000 років присутности Втіленого Слова: Доповідь на урочистій академії до 2000-річчя Різдва Христового // Український православний календар на 2001 рік. – Золочів, 2000. – С. 104-107.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. 2000 років присутности Втіленого Слова: Доповідь на урочистій академії до 2000-річчя Різдва Христового // Успенська вежа (Львів). – 2000. – № 9 (101). Вересень. – С. 3.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. 2000 років присутности Втіленого Слова // Віра (Лівінґстон, Нью-Джерсі, США). – 2000. – № 3 (99). Липень-вересень. – С. 4-6.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Аскеза прп. Паїсія Величковського в перспективі навернення секуляризованого світу // Український православний календар на 2001 рік. – Золочів, 2000. – С. 108-116.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Барокова рецепція персонажів Києво-Печерського патерика: Святі-письменники // Наша віра (Київ). – 2000. – № 12 (152). Грудень. – С. 10.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Біблія і Тарас Шевченко (скорочено) // Успенська вежа (Львів). – 2000. – № 3 (95). Березень. – С. 5.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Випробування любов’ю і простотою: До 2000-річчя Різдва Христового // Українська культура (Київ). – 2000. – № 11-12. – С. 3-4.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. «Готуючи дорогу Господню…»: Пастирський лист до 10-річчя утворення Українського православного братства на Харківщині // Успенська вежа (Львів). – 2000. – № 7 (99). Липень. – С. 1-2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Досвід Церкви у формуванні воїна-християнина // Український православний календар на 2001 рік. – Золочів, 2000. – С. 117-130.

Ісіченко Ігор, архиєпископ. Духовність Iгнатія Лойоли і барокова риторична культура України // Miti Antichi e Moderni tra Italia e Ucraina: Universita degli Studi Ca’ Foscari di Venezia. – Padova, 2000. – С. 187-212.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Звіт про діяльність Патріярхії Української Автокефальної Православної Церкви за 1997-2000 рр. // Діяння Помісного собору Української Автокефальної Православної Церкви: Київ, 14-15 вересня 2000 року. – К.: Патріярхія УАПЦ, 2000. – С. 29-41.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Міжнародні стосунки Церков і релігійних громад та екуменічна концепція Православної Церкви // Наша віра (Київ). – 2000. – № 2 (142). Лютий. – С. 3,5.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Міжнародні стосунки Церков і релігійних громад та екуменічна концепція Православної Церкви // Віра – Faith(Лівінґстон, Нью-Джерсі, США). – 2000. – № 1 (97). Січень-березень. – С. 4-6.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Наша дорога до Вифлеєму: Пастирське послання до вірних Київської єпархії з нагоди початку Різдвяного посту 2000 р. // Наша віра (Київ). – 2000. – № 12 (152). Грудень. – С. 1.

Ігор, архиєпископ. Різдвяне послання // Полтавська думка. – 2000. – № 1. 7 січня.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Церква. Віра. Інтелігентність // День (Київ). – 2000. – № 36. 29 лютого.

Без Церкви народ не має майбутнього: Інтерв’ю архиєпископа Ігоря Ісіченка // Шлях перемоги (Київ). – 2000. – № 42-43. 8 листопада. – С. 5, 9.

Яким буде вітер змін? На зламі тисячоліть УАПЦ прагне оновитися: Інтерв’ю архиєпископа Ігоря Ісіченка // Парафіяльна газета. – № 5. Березень. – С. 7.

Попов Анатолий. «Найти примлемые формы сосуществования»: Интервью архиепископа Игоря о сосуществовании Русской и Украинской Поместных Церквей // Независимая газета (Москва). – 2000. – 19 октября. – С. 5.

Щеткина Екатерина. УАПЦ: Трансатлантический проєкт (интервью архиепископа Игоря Исиченко о подготовке объединения УАПЦ с украинскими Церквями в диаспоре) // Зеркало недели (Киев). – 2000. – № 33 (306). – С. 15.

2001

Ісіченко Ігор, архиєпископ. Барокова рецепція персонажів Києво-Печерського патерика: Святі-письменники // Chrzescianskie swieta i swieci w zyciu duchowym Ukraincow na przelomie tysiacleci. – Krakow: Szwajpolt Fiol, 2001. – С. 433-447.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. «Ваше слово хай буде: так-так, ні-ні» (Мт. 5:37): Пастирське послання до вірних Київської та Харківсько-Полтавської єпархій з нагоди початку Великого посту 2001 року // Офіційна хроніка (Київ). – 2001. – № 3 (106). Березень. – С. 2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. «Ваше слово хай буде: так-так, ні-ні» (Мт. 5:37): Пастирське послання до вірних Київської та Харківсько-Полтавської єпархій з нагоди початку Великого посту 2001 року // Успенська вежа (Львів). – 2001. – № 4 (63). 26 лютого.

Ігор (Ісіченко), архиєпископ. Великоднє послання … всечесному священству і всім вірним Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ // Бюлетень релігійної інформації (Київ). – 2001. – № 4 (86). Квітень. – С. 98-99.

Игорь Исиченко, архиепископ. Взгляд с перевала цивилизаций // Цивилизация (Киев). – 2001. – № 2. – С. 4.

Игорь Исиченко, архиепископ. «Да убоится жена мужа своего…» // Зеркало недели. – 2001. – № 48 (372). 8 декабря. – С. 21.

Ісіченко Ігор, архиєпископ. Загальна церковна історія: Курс лекцій для вищих духовних шкіл. – Харків: Акта, 2001. – 601 с.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Ключ до духовної ідентичності // Дзеркало тижня. – 2001. – № 32-33 (356-357). 23 серпня. – С. 22.

Ігор Ісіченко. Пастирська опіка Православної Церкви над господарчими елітами в Україні // Християнство на межі тисячоліть: Матеріяли міжнародної молодіжної науково-практичної конференції (15-16 березня 2001 р.). – К., 2001. – С. 22-32.

Ігор (Ісіченко), архиєпископ. Проголошення Московського Патріярхату // Успенська вежа (Львів). – 2001. – № 8 (111). Серпень. – С. 1, 7.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Релігійні проблеми в Україні в 2000 році // Chrzescianskie swieta i swieci w zyciu duchowym Ukraincow na przelomie tysiacleci. – Krakow: Szwajpolt Fiol, 2001. – С. 619-656.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Реформа? Розкол? Віднова? До 80-річчя Всеукраїнського Православного Церковного Собору 1921 р. // Полтавський вісник. – 2001. – № 42 (570). – С. 4.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Свята Гора Афон і поява Києво-Печерського манастиря // Наша віра (Київ). – 2001. – № 9 (161). Вересень. – С. 4-5.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Уроки папської візити // Наша віра (Київ). – 2001. – № 8 (160). Серпень. – С. 4.

Isichenko Ihor. Dialogue of a history and the eternity in temporal structure of a modern preach discourse // International Society for the history of rhetoric: 13th biennal conference (Warsaw, 23-29 July 2001). Abstracts. – Warsaw: OBTA, 2001. – P. 104.

Інтерв’ю з архиєпископом Харківським і Полтавським Ігорем (Ісіченком) // Джерела (Луцьк). – 2001. – № 2. – С. 95-101.

Кислов Андрій. Поза Церквою немає спасіння: Розмова з керуючим справами Патріярхії Української Автокефальної Православної Церкви // Влада і політика (Київ). – 2001. – № 10 (54). – 16-22 березня. – С. 22.

Obirek Stanislaw, SJ. Ofiarnosc droga do porozumienia: Wywiad z arcybiskupem Ihorem Isiczenka // Gazeta Wyborcza (Warszawa). – 2001. – 13-14 stycznia. – S. 24.

Turnau Jan, Wojcechowski Martin, Wolosiuk Leszek. Ukraina: wlasne panstwo, wlasny Kosciol. Rozmowa z arcybiskupem Ihorem Isiczenko // Gazeta Wyborcza (Warszawa). – 2001. – Nr 198, 25-26 sierpnia. – S. 23.

Wolosiuk Leszek. Droga do swiatyni: Z Ihorem Isiczenka, arcybiskupem charkowsko-poltawskim Ukrainskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawoslawnej, rozmawia Leszek Wolosiuk // Wiez (Warszawa). – 2001. – Nr 5 (511). – S. 129-139.

2002

І.І. Богослов’я визнано. Що далі? // Наша віра (Київ). – 2002. – № 6 (170). Червень. – С. 15.

Ігор, архиєпископ. Великоднє послання // Наша віра (Київ). – 2002. – № 5 (169). Травень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. «Гаррі Поттер не для людей без почуття гумору» // Експрес (Львів). – 2002. – 25 травня.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. «Гаррі Поттер не для людей без почуття гумору» // Бюлетень релігійної інформації (Київ). – 2002. – № 5 (98). Травень. – С. 24.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Ґлобалізація // Наша віра (Київ). – 2002. – № 4 (167). Квітень. – С. 7.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Досвід «чорного піару» // Наша віра (Київ). – 2002. – № 6 (170). Червень. – С. 15.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Інкультурація // Наша віра (Київ). – 2002. – № 4 (167). Квітень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Колеґія Патріярха Мстислава – слобожанський богословський проєкт для ХХІ сторіччя // Наша віра (Київ). – 2002. – № 6 (170). Червень. – С. 15.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Колеґія Патріярха Мстислава // Український православний календар. 2003. – Саут Бавнд Брук, Нью Джерсі (США), 2002. – С. 195-200.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Ми всі однаково відповідальні перед Богом // Бюлетень релігійної інформації (Київ). – 2002. – № 4 (97). Квітень. – С. 46-50.

Ісіченко Ігор, архиєпископ. Монашество давнього Єгипту. – Харків: Акта, 2002. – 214 с.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Пастир – сучасною мовою // Наша віра (Київ). – 2002. – № 11 (175). Листопад. – С. 4.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Пастир добрий // Наша віра (Київ). – 2002. – № 10 (174). Жовтень. – С. 10.

Ігор, архиєпископ. Трагічна подія: Заява до 450-річчя Переяславської козацької угоди // Успенська вежа (Львів). – 2002. – № 8 (122). Серпень. – С. 7.

Ігор, архиєпископ. Фаворське світло над Петропавлівським храмом (Скорочено) // Успенська вежа (Львів). – 2002. – № 8 (122). Серпень. – С. 5.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Через тебе звершуються перемоги // Наша віра (Київ). – 2002. – № 10 (174). Жовтень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. «Чудотворці» // Дзеркало тижня (Київ). – 2002. – № 21 (396). 8-14 червня. – С. 16.

Ігор, архиєпископ. «Чудотворці» // Успенська вежа (Львів). – 2002. – № 7 (121). Липень. – С. 4-5.

Ігор Ісіченко, архиєпископ; Ольга Різниченко. Українська Церква в політичній реальності Слобожанщини // Шлях перемоги (Київ). – 2002. – № 30 (2517). – С. 3-4.

Ігор Ісіченко, архиєпископ; Ольга Різниченко. Українська Церква в політичній реальності Слобожанщини // Бюлетень релігійної інформації (Київ). – 2002. – № 6-7 (99-100). – С. 70-74.

Антошевський Тарас. Інтерв’ю з архиєпископом Харківським і Полтавським (УАПЦ) владикою Ігорем (Ісіченком) // Українське православне слово (С. Бавнд Брук, Нью Джерсі, США). – 2002. – № 6. Липень-серпень. – С. 8 (англ.), 27 (укр.).

Гаташ Валентина. История для всех: Интервью с архиепископом Игорем Исиченко // Зеркало недели. – 2002. – № 3 (378). 26 января. – С. 24.

Шаповалов Дмитро. Бути православним не тільки за іменем: Інтерв’ю з архиєпископом Ігорем Ісіченком // Успенська вежа (Львів). – 2002. – № 10 (124). Листопад. – С. 4-5.

Щеткина Екатерина. По ком звонит церковный колокол? Ответы архиепископа Игоря по поводу участия УАПЦ в предвыборной кампании // Зеркало недели (Киев). – 2002. – № 11 (386). 23 марта. – С. 1, 17.

2003

Ігор Ісіченко, архиєпископ. В школі не присутня ідея християнської любови // Наша віра (Київ). – 2003. – № 12 (188). Грудень. – С. 9.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Взаємини Церкви з державою: Виступ на «круглому столі» «Влада і Церква: співпраця чи використання» // Наша віра (Київ). – 2003. – № 12 (188). Грудень. – С. 4.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Добрий світ чужої парафії // Парафіяльна газета (Київ). – 2003. – № 40 (303). 9 листопада. – С. 1-2.

Ісіченко Ігор, архиєпископ. Історія Христової Церкви в Україні: Підручник для вищих духовних шкіл. – Харків: Акта, 2003. – 472 с.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. «Крутий батюшка» // Дзеркало тижня (Київ). – 2003. – № 23 (448). 21 червня. – С. 17.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Паства Патріярха Мстислава // Наша віра (Київ). – 2003. – № 6 (182). Червень. – С. 1-2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Паства Патріярха Мстислава // Віра – Faith(Лівінґстон, Нью-Джерсі, США). – 2003. – № 3 (111). Липень – вересень. – С. 8-9.

Ігор, архиєпископ. Пастирське послання… з нагоди Великого посту 2003 року // Успенська вежа (Львів). – 2003. – № 4 (130). Квітень. – С. 1, 3.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Російський месіянізм // Відомості митрополії УАПЦ в діяспорі й єпархії у Великій Британії (Лондон). – 2003. – № 1 (313). Січень. – С. 18-22; № 2 (314). Квітень. – С. 17-21.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Світло Патріярха Димитрія // Український православний церковний календар. 2004. – Львів, 2003. – С. 111-118.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Спадщина Святих Отців і перспективи українського богослов’я // Круглий стіл «Проблеми становлення візантиністики та патрології в сучасній Україні» (Київ, 23 травня 2003 р.). – К., 2003. – С. 3-5.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Християнський Єгипет // Дзеркало тижня (Київ). – 2003. – № 1 (426). 11-17 січня.

Isichenko Ihor. Dialogue of a History and the Eternity in Temporal Structure of a Modern Preach Discourse // Rhetoric of Transformation. – Warszawa: DiG, 2003. – Р. 131-139.

З вірою і любов?ю: Молитовник православної родини з Псалтирем / Упор. архиєп. Ігор, митр. прот. Іван Пашуля, митр. прот. Василь Саган, прот. Віталій Зубак, прот. Валерій Копійка. – 2-е вид. – Харків; Львів, 2003. – 512 с.

Бацман Алеся. Коли народився Ісус Христос? Інтерв’ю з архиєпископом Харківським і Полтавським Ігорем // Моя Батьківщина – Моя Родина (Харків). – 2003. – № 12 (97). Грудень. – С. 13.

Мироненко Зінаїда. Архиєпископ Харківський і Полтавський Ігор: Наше духовне життя потребує віднови // Полтавський вісник. – 2003. – 28 лютого. – С. 5.

Осташевський Ігор. Викреслений зі списку УАПЦ: Владика Ігор (Ісіченко) про проблеми і перспективи української автокефалії // Патріярхат (Львів). – 2003. – № 6 (379). Листопад-грудень. – С. 19-20.

Різниченко Ольга. Ігор Ісіченко, архиєпископ: «Причина конфлікту – не в ісламі та християнстві» // Объектив – Но (Харьков). – 2003. – № 13 (126). 27 марта. – С. 19.

Різниченко Ольга. Чи присутня сьогодні у школі ідея християнської любові? (Включене інтерв’ю архиєпископа Ігоря) // Успенська вежа (Львів). – 2003. – № 7 (133). Липень. – С. 6.

Юрочко Богдан. «В Православній Церкві є криза ідентичності»: Розмова з впр. Ігорем, архиєпископом Харківським і Полтавським УАПЦ // Львівська газета. – 2003. – № 213. 25 липня.

2004

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Аскеза прп. Паїсія Величковського в перспективі навернення секуляризованого світу // Свята Гора Афон і українська культура. – Харків: Акта, 2004. – С. 84-99.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Біблія в аскетичному дискурсі Київської Русі // Біблія і культура: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 367-371.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Великоднє послання // Успенська вежа (Львів). – 2004. – № 4 (142). Квітень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Гіркота церковного ювілею // Успенська вежа (Львів). – 2004. – № 8 (146). Серпень. – С. 1, 3.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Дороги українського монашества після Берестейського з’єднання // Преображення у Господі: Матеріяли конференції монашества УГКЦ. – Львів: Свічадо, 2004. – С. 52-77.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Естетика монашого побуту в літературі Київської Русі // Філологічні студії. – Луцьк, 2004. – № 4 (28). – С. 296-302.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. З різдвяного послання // Наша віра (Київ). – 2004. – № 1 (189). Січень. – С. 2.

Игорь Исиченко, архиепископ. Искушение прагматизмом // Ученые записки: Межнациональный гуманитарно-технический институт Поволжья. – Чебоксары, 2004. – Т. 6. – С. 59-64.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Нехай дивляться очі твої уперед // Наша віра (Київ) – додаток «Громадянська позиція». – 2004. – № 10 (198). Жовтень. – С. 1-2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Нехай дивляться очі твої уперед: Пастирське послання // Успенська вежа (Львів). – 2004. – № 10 (148). Жовтень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Переклад Біблії і процеси релігійної самоідентифікації українців у ХХ ст.: Історія освоєння Біблії українською культурою // Схід – Захід: Історико-культурологічний збірник. – Харків; К.: Критика, 2004. – № 6. – С. 23-38.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Православ’я в секуляризованому світі // Наша віра (Київ). – 2004. – № 6 (194). Червень. – С. 3.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Різдвяне послання // Шлях перемоги (Київ). – 2004. – № 3 (2591). 14 січня. – С. 5.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Різдвяне послання // Успенська вежа (Львів). – 2004. – № 1 (139). Січень. – С. 2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Сакральний простір в українському аскетичному тексті епохи Середньовіччя // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. Харків: Нове слово. – 2004. – Вип. 4 (40). Частина 2. – С. 3-8.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Свята Гора Афон в аскетичному письменстві України // Свята Гора Афон і українська культура. – Харків: Акта, 2004. – С. 9-36.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Тиха ніч, свята ніч // Експрес (Львів). – 2004. – № 2 (1871). 5-7 січня. – С. 2, 9.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Учитель (до 75-річчя від дня народження В.І. Крекотня) // Слово і час. – 2004. – № 4. Квітень. – С. 80-81.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Церковна криза й пошук ідентичності // Дзеркало тижня (Київ). – № 2 (477). 17-23 січня. – С. 16.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Церковна криза й пошук ідентичності // Успенська вежа (Львів). – 2004. – № 3 (141). Березень. – С. 5.

Ісіченко Ю.А. Віра. Наука. Свобода // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2004. – № 625. – 2/2004. – С. 3-4.

Ісіченко Ю.А. Дискурсивна програма середньовічних паломництв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2004. – № 631. Серія Філологія. Випуск 41. – С. 248-252.

Ісіченко Ю.А. Свята Земля у віртуальному просторі середньовічного дискурсу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2004. – № 627. Серія Філологія. Випуск 40. – С. 200-204.

Свята Гора Афон і українська культура / Упор. архиєп. Ігор Ісіченко. – Харків: Акта, 2004. – 492 с.

Оленець Юрій. УАПЦ: Від зневіри до нового духовного злету. Інтерв’ю архиєпископа Ігоря // Україна і час (Львів). – 2004. – № 34 (113). 19-25 серпня. – С. 11.

Стеців Ганна. Бог бачить серце кожної людини: Різдвяне інтерв’ю архиєпископа Ігоря Ісіченка для радіо «Свобода» // Успенська вежа (Львів). – 2004. – № 2 (140). Лютий. – С. 7-8.

2005

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Аскетична література Київської Руси. – Харків: Акта, 2005. – 374 с.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Великоднє послання // Успенська вежа (Львів). – 2005. – 5 (155). Травень. – С. 2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. З великоднього послання // Наша віра (Київ). – 2005. – 3 (203). Квітень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Пастирське послання з нагоди Великого посту 2005 року // Успенська вежа (Львів). – 2005. – 4 (154). Квітень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Різдвяне послання // Наша віра (Київ). – 2005. – 1 (201). Січень. – С. 1-2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Різдвяне послання // Успенська вежа (Львів). – 2005. – 1 (151). Січень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Аскетична парадигма давньоруської проповіді // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірник наукових праць. – Рівне: Перспектива, 2005. – Вип. 14. – С. 8-17.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Дар свободи і пастирська місія Церкви: Доповідь на науково-практичній конференції // Успенська вежа (Львів). – 2005. – № 6 (156). Червень. – С. 2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Духовне життя нації та перспективи розвитку української культури: Доповідь на міжнародній конференції «Перспективи глобалізації: шанси і загрози» // Визвольний шлях (Київ). – 2005. - Кн. 7 (688). – С.10-27.

Ігор Ісіченко. Києво-Печерський монастир у літературному житті середньовічного Києва // Мандрівець (Тернопіль). – 2005. – № 2. – С. 54-57.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Мойсеєве П’ятикнижжя в постмодерному світі: Доповідь на науковому семінарі «Наука і релігія сьогодні й у майбутньому» // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. - № 656/2005. Серія: теорія культури і філософія науки. – С.3-5.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Молитовний дискурс у літературі Київської Русі // Слово і час (Київ). – 2005. - № 1. – С.5-14; № 2. – С.12-22.

Ігор Ісіченко, архиєп. Передмова до другого видання // Українські письменники: Біо-бібліографічний словник. – Х.: Прапор, 2005. – Т.1. - С.3-9.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Поміж трьома Римами: До 15-річчя Першого Помісного собору УАПЦ (5-6 червня 1990 р.) // Успенська вежа (Львів). – 2005. – № 6 (156). Червень. – С. 1, 3.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Послання в риторичній культурі давньоруської аскези // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Літературознавство. – 2005. Тернопіль, 2005. – Випуск 16. – С.11-24.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Провіденційна перспектива історії в українському аскетичному тексті епохи Середньовіччя // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2005. – Випуск 20. – С. 139-144.

Ігор Ісіченко, архиєп. Псалтир у літературному житті Київської Русі // Історико-літературний журнал: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2005. - № 11. – С.30-43.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Пустеля як модель комунікативного простору // Київські полоністичні студії. Том 7. «Українська школа» в літературі та культурі українсько-польського пограниччя: Зб. наук. праць. – К., 2005. – С.193-198.

Ігор Ісіченко, архиєп. Риторичні парадигми катехитичного тексту доби українського Середньовіччя // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – 2005. – Випуск 6. – С.229-233.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Світло Патріярха Димитрія // Димитрій (Ярема), Патріярх. Іконопис Західної України XII-XV ст. – Львів: Друкарські куншти, 2005. – С. 7-12.

Ігор Ісіченко, архиєп. Східна аскеза і бароковий текст : досвід могилянського Києва / архиєп. Ігор (Ісіченко) // Україна XVII століття : Суспільство, філософія, культура : Збірник наукових праць на пошану пам’яті професора Валерії Михайлівни Нічик. – К. : Критика, 2005. – С.196-206.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Християнська аскеза у суспільстві споживання // Духовні засади розвитку людства в епоху ґлобалізації та українська перспектива: Матеріяли науково-практичної конференції. – К.: Національна академія управління, 2005. – С. 47-57.

Игорь Исиченко, архиеп. Церковные стройки века // Зеркало недели. – 2005. - № 46 (574) суббота, 26 ноября - 2 декабря 2005 года. - С.13.

Ihor Isichenko, archbishop. The Byzantine Factor in Ukrainian Church History. An Integrating or Disintegrating Factor? // Ukraine’s Re-Integration into Europe: A Historical, Historiographical and Politically Urgent Issue / Ed. By Giovanna Brogi Bercoff, Giulia Lami. – Alessandria : Edizioni dell’Orso, 2005. – P.67-78.

Ігор Ісіченко, архиєп.; Матушек Олена. «Безплідна пустеля» чи «золота осінь»?: Рец. На кн.: Пелешенко Юрій. Українська література пізнього Середньовіччя… - К.: Фоліант, 2004. – 423 с. // Український гуманітарний огляд. – К.: Критика, 2005. – Вип. 11. - С.66-75.

Боднар Надія. Таємниця народження Ісуса: Інтерв’ю з о. Рафаїлом Турконяком, Яремою Полотнюком, архиєпископом Ігорем // Експрес (Львів). – № 2 (2232). 4-13 січня. – С. 1, 5.

Діялог перед камерою німецького ТБ [Євген Сверстюк і архиєпископ Ігор] // Наша віра (Київ). – 2005. – 3 (203). Квітень. – С. 12.

2006

Ігор Ісіченко, архиєп. Біблійні образи в поетичному світі Івана Франка // Віра – Faith. - South Bound Brook; Livingston, USA. – 2006. - № 4 (124). Жовтень-грудень. – С. 24-26.

Ігор Ісіченко, архиєп. Біблійні образи в поетичному світі Івана Франка // Наша віра. – 2006. - № 6 (218), червень. – С.8-9.

Ігор Ісіченко, архиєп. Біблійні образи в поетичному світі Івана Франка // Успенська вежа. – 2006. - № 7 (169), липень. – С.3; № 8 (170). Серпень. – С.3.

Ігор Ісіченко, архиєп. Від собору 1921 року – до сьогодні // Успенська вежа. – 2006. - № 10 (172). – С.1-2.

Ігор Ісіченко, архиєп. Віра і свобода: Лекція для студентів Києво-Могилянської академії // Український православний церковний календар. 2007. – Львів, 2006. – С. 88-95.

Ігор Ісіченко, архиєп. Великоднє послання // Успенська вежа. – 2006. - № 5 (167), квітень-травень. – С.2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Дім Мій – буде домом молитви. – Харків; Львів, 2006. – 432 с.

Ігор Ісіченко, архиєп. Духовні пошуки України // Визвольний шлях. – 2006. - № 12 (705). Грудень. – С.10-17.

Ігор Ісіченко, архиєп. «Кияни своїм екстравагантним вибором міського голови допомогли нам позбутися низки ілюзій» // Без цензури. – 2006. - № 16 (20 квітня 2006 р.).

Ігор Ісіченко, архиєп. Месіянська ідея та формування української конфесійної свідомости // Jews and Slavs. - Jerusalem; Sofia, 2006. – Vol. 18. Messianic Ideas in Jewish and Slavic Cultures / Edited by Moskovich Wolf, Svetlina Nikolova. – P.55-64.

Ігор Ісіченко, архиєп. Монаший етос у літературі Київської Русі // Етнос і культура: Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: Зб. наук.-теорет. Статей. Гуманітарні науки. – Івано-Франківськ, 2006. - № 2-3.- С.240-246.

Ігор Ісіченко, архиєп. Патристичні витоки давньоруського наративу // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. - Вип.67. - Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. -С.30-36.

Ігор (Ісіченко), архієп. Риторика й барокове проповідництво у шкільній культурі Києва XVII ст. // Київська Академія. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – Вип. 2-3. - С.32-39.

Ігор Ісіченко, архиєп. Різдвяне послання // Нація і держава. – 2006. – 26 грудня. № 51-52 (163-164). – С.1,3.

Ігор Ісіченко, архиєп. Різдвяне послання // Українське слово. – 2006. – №52 (3304). 27 грудня 2006 року - 2 січня 2007 року. – С.1,3

Ihor Isichenko, archbishop. The Phenomenon of St. Petro Mohyla: Identityand Universality in the Religious Experience of Mohyla’s Kyiv // Friendship as an Ecumenical Value: Proceedings of the International conference held of the inauguration of the Institute of Ecumenical Studies (L’viv, 11-15 June 2005). – Lviv: Ukrainian Catholic University press, 2006. – P.76-87.

Квітень Мстислав. Роль православ’я у долі українства: Інтерв’ю з архиєпископом Харківським і Полтавським Ігорем (Ісіченком) для «Центру дослідження правого руху» // Успенська вежа. – 2006. - № 11 (173). Листопад. – С.1, 3.

Музиченко Ярослава. Покликання Церкви - пробуджувати совість: Інтерв’ю з архиєпископом Ігорем (Ісіченком) // Україна молода. – 2006. - 128 (18 липня).

Музиченко Ярослава. Покликання Церкви - пробуджувати совість: Інтерв’ю з архиєпископом Ігорем (Ісіченком) // Успенська вежа. – 2006. - №8 (170). Серпень. – С. 2, 7. Передрук.

Чистілін Володимир. Архієпископ Ігор Ісиченко: «Люди набагато чистіші й благородніші, ніж створюється враження про них» // Без цензури. – 2006. - № 8. - 23 лютого.

2007

Ігор Ісіченко, архиєп. Архиєрейське послання з нагоди 18 річниці ІІІ-го відродження УАПЦ (19 серпня) і дня Незалежності України // Успенська вежа. – 2007. - № 8 (182). Серпень. – С.1.

Ігор Ісіченко, арх. Аскетична традиція Києво-Печерського монастиря в агіографічному дискурсі свт. Димитрія Туптала // Дмитро Туптало у світі українського бароко. – Львів: Артос; Апріорі, 2007. – С.7-14. (Львівська медієвістика. Вип. 1).

Ісіченко Ігор, [архиєп.]. Блискучий феєрверк барокового літописання [Корпанюк Микола. Слово. Хрест. Шабля: Українське монастирське-церковне, світське крайове літописання ХVI-XVIII ст.компіляції козацького літописання XVIII ст. як історико-літературне явище. – К., 2005. – 904 с.] // Слово і час. – 2007. - №4. – С.82-83.

Ігор Ісіченко, архиєп. Великоднє послання // Українське слово. – 2007. – №14 (3318). 4-10 квітня 2007 року. – С.1,3.

Ігор Ісіченко, архиєп. Великоднє послання // Успенська вежа. – 2007. – Квітень. № 4 (178). – С.1-2.

Ігор Ісіченко, архиєп. Великоднє послання // Схід плюс Захід (Харків). – 2007. – № 9 (9). 6 квітня 2007 року. – С.2.

Ігор Ісіченко, архиєп. Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї... До 100-річчя від дня народження Івана Івановича Огієнка (митрополита Іларіона) // Парафіяльна газета (Київ). – 2007. - № 1 (406). 14 січня. – С. 10.

Ігор Ісіченко, владика. Досвід українського Середньовіччя в перспективі осягнення національної ідентичности // Той, хто відродив Могилянку: Збірник до 60-ліття В’ячеслава Брюховецького. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2007. – С.350-360.

Ігор Ісіченко, архиєп. Драма православної спільноти // Post – Поступ. – 2007. - № 8 (14). Травень. – С.18.

Ігор Ісіченко, архиєп. Журнал творив нове, широке середовище «патріярхального руху» // Патріярхат. – 2007. - № 3 (400). Травень-червень. – С.4-5.

Ігор Ісіченко, архиєп. Інтернет у суспільному служінні сучасних українських Церков // Духовні цінності в сучасному інформаційному суспільстві: Матеріали науково-практичної конференції / Національна академія управління. – К., 2007. – С.5-13.

Ігор Ісіченко, архиєп. Мої незабутні партизани // Успенська вежа. – 2007. - № 10 (184). Жовтень. – С.1, 3.

Ігор Ісіченко, архиєп. Мої незабутні партизани // Експрес. – 2007. - № 150 (3640). 13-14 жовтня. – С.17.

Ігор Ісіченко, архиєп. «Молитва розуму» в культурі давньоруського дискурсу // Ukraina: Teksty i konteksty. Ksiega Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stefanowi Kozakowi w siedemdziesiata rocznice urodzin. – Warszawa, 2007. – S.53-59.

Ігор Ісіченко, архиєп. Пастирське послання ... з нагоди початку Великого посту 2007 року // Схід плюс Захід (Харків). – 2007. - № 6 (2). 16 лютого. – С.2.

Ігор Ісіченко, архиєп. Пастирське послання ... з нагоди початку Великого посту 2007 року // Успенська вежа. – 2007. – Лютий. № 2 (176). – С.3.

[Ігор Ісіченко, архиєп.]. Повітря Євангелія // Пост-Поступ. – 2007. - № 12 (18). – С.10.

Ігор Ісіченко, архиєп. Повітря Євангелії // Наша віра. – 2007. - № 11 (235). Листопад. – С.2. Передрук.

Ігор Ісіченко, архиєп. Погляд православного на католицьку Пасху // Парафіяльна газета. – 2007. - № 7 (412). 8 квітня. – С.13.

Ігор Ісіченко, архиєп. Про вервицю та життя в монастирях [відповіді на питання читачів] // Успенська вежа. – 2007. - № 8 (182). Серпень. – С.6.

Ігор Ісіченко, архиєп. Причастя: Повернення дару Богосинівства // Схід плюс Захід (Харків). – 2007. - № 8 (8). 26 березня. – С.2.

Ігор Ісіченко, архиєп. Різдвяне послання // Успенська вежа. – 2007. – Січень. № 1 (175). – С.1,3.

Ігор Ісіченко, архиєп. 2007 - Рік святителя Іоана Золотоустого // Успенська вежа. – 2007. – Лютий. № 2 (176). – С.1.

Ігор Ісіченко, архиєп. Схід проти Заходу: Війна стереотипів // Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності: Зб. наук. праць. – Луганськ: Знання, 2007. – С. 43-47.

Ігор Ісіченко, архиєп. Схід проти Заходу: Війна стереотипів // Експрес (Львів). – 2007. - № 76 (3401). 26-27 травня. – С.16.

Ігор Ісіченко, архиєп. Українська православна спільнота у цивілізаційному розламі // Патріярхат. – 2007. – Ч. 5 (402). – С.19-21.

Ігор Ісіченко, архиєп. Християнське лицарство в літературі Київської Руси // Антипролог: Зб. наук. праць, присв. 60-річчю члена-коресп. НАН України Миколи Сулими. – К.: Стилос, 2007. – С.24-38.

Ігор Ісіченко, архиєп. Христос народжується - славімо Його! // Експрес. – 2007. – 28-30 грудня. № 193 (3773). – С.17.

Ігор Ісіченко, архиєп. Хто стер нам пам’ять про давню Україну? // Експрес (Львів). – 2007. - № 39 (3282). 17-18 березня 2007 р. – С.18.

Ihor Isiczenko, abp. Rozjasnij sie, rozjasnij, Jerozolimo nowa! // Kalendarz Ekumeniczny 2008: Jeruszalaim - Miasto Pokoju. - Krakow; Katowice: Homini, 2007. – [S.239-242].

Різниченко Ольга. Влада від кого і для чого? Інтерв’ю з архиєпископом Ігорем Ісіченком // Шлях перемоги. – 2007. - № 10 (2751). 7 березня. – С.5.

Проблеми православ’я в Україні: Веб-конференція РІСУ on-line з архиєпископом Ігорем (Ісіченком) // Успенська вежа. – 2007. – Лютий. № 2 (176). – С.7.

«Творімо святиню у Божім страху!»: Відповіді архиєпископа Ігоря (Ісіченка) на питання читачів // Успенська вежа. - 2007. - № 3 (177). Березень. – С.1, 6; № 4 (178). Квітень. – С.6.

2008

Ігор Ісіченко, архиєп. Біблійні парадигми аскетичної стратегії давньої української агіографії // Sacrum і Біблія в українській літературі: За ред. Ігоря Набитовича. – Lublin: Ingvarr, 2008. – S.353-358.

Ігор Ісіченко, архиєп. «Божественне мовчання» й риторика аскетичного тексту // Sacrum і Біблія в українській літературі: За ред. Ігоря Набитовича. – Lublin: Ingvarr, 2008. – S.93-100.

Ігор Ісіченко, архиєп. Великоднє послання // Успенська вежа. – 2008. – Квітень-травень. № 5 (191). – С.2.

Ігор Ісіченко, архиєп. Досвід християнської святості в українській бароковій сюжетиці // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 16. – С.310-313.

Ігор Ісіченко, архиєп. Досвід Церкви у формуванні воїна-християнина // Українська мова та література (Київ). – 2008. – Ч. 45 (589). – С. 3-6.

Ігор Ісіченко, архиєп. Комплекс страху не дає визнати неспростовні реалії історії // Терен. – 2008. - Січень. № 1 (21). – С.3.

Ісіченко Ігор, архієп. Полемічна література перед викликом нескінченності // Берестейська унія (1596) в історії та історіографії : Спроба підсумку : Матеріали міжнародного наукового діалогу про Берестейську унію фундації PRO ORIENTE. Третя зустріч: Львів, 21-23 серпня 2006 р. та Міжнародного наукового симпозіуму Інституту історії Церкви Українського Католицького Університету «Берестейська церковна унія: перспективи наукового консенсусу в контексті національно-конфесійного дискурсу», Львів, 24-27 серпня 2006 р. / За ред. Йогана Марте й Олега Турія. – Львів : Ін-т історії Церкви УКУ, 2008. – С. 297-307.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Полемічна література перед викликом нескінченности // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. – 2008. - № 12 (621). – С.33-36.

Ігор, архиєп. Поміж двох царств: До підсумків Патріяршого візиту до Києва // Український простір. – 2008. – 15 серпня. № 0. – С.2.

Ігор, архиєп. Про християнські свята // Успенська вежа. – 2008. – Лютий. № 2 (188). – С.6.

Ігор, архиєп. П’ятнадцять років без Патріярха Мстислава // Успенська вежа. – 2008. – Червень. № 6 (192). – С.1, 3.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Наша віра. – 2008. – Січень. № 1 (237). – С.1.

Ігор Ісіченко, архиєп. Різдвяне послання // Успенська вежа. – 2008. – Січень. № 1 (187). – С.3.

Ігор Ісіченко, архиєп. Розмови на межі тисячоліть : Інтерв’ю за 1999-2007 рр. – Харків; Львів : Святогорець, 2008. – 368 с.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Українська православна спільнота у цивілізаційному розламі // Виклики українській ідентичності: політико-економічні та соціокультурні проблеми: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: Нац. академія управління, 2008. – С.16-23.

Ігор Ісіченко, архиєп. «Уставайте, чувайте й моліться: бо не знаєте, коли час той настане!...»: Пастирське послання… з нагоди початку Великого посту 2008 року // Успенська вежа. – 2008. – Березень. № 3 (189). – С.1.

Ігор, архиєп. Час повернення духовної свободи: [послання на початок Великого посту] // Наша віра. – 2008. – Березень. № 3 (239). – С.1.

Ісіченко Ігор, архиєп. Чернігівсько-сіверська аскетична традиція та духовні пошуки новочасної України // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – 2008. - № 6. – С. 91-97.

Ісіченко І. «?????» Євсевія Пиміна в контексті українського аскетичного дискурсу // Актуальні проблеми слов’янської філології : Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В. А. Зарва. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. ХІХ : Лінгвістика і літературознавство. – С.406-412.

Ігор Ісіченко, архиєп. Продуктивний діалог вимагає деполітизації поняття «єдиної помісної Церкви» // Патріярхат (Львів). – 2008. – Листопад-грудень. № 6 (409). – С. 7-8.

Терен Тетяна. Архиєпископ Ігор: Багатоконфесійність сучасної України – не тягар, а дар Божий // Україна молода. – 2008. – 11 липня. – С.17.

2009

Ігор Ісіченко, архиєп. Важке блаженство вбогости духом // Успенська вежа. – 2009. - № 12 (210). Грудень. – С.1.

Ігор, архиєпископ Харківський і Полтавський. Великоднє послання // Наша віра. – 2009. - № 4 (252). Квітень. – С.1.

Ігор, архиєпископ. Великоднє послання // Успенська вежа. – 2009. - № 4 (202). Квітень. – С. 2.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Від Купала до Предтечі // Експрес (Львів). – 2009. – 4-5 липня. № 94 (4695). – С. 14.

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Встану і прославлюся // Католицький вісник. – 2009. - № 7. 5 квітня. – С.15.

Ігор (Ісіченко), архиєпископ. До кого приїздив патріярх Кирило? // Успенська вежа. – 2009. - № 9 (207). Вересень. – С.1-2.

Ісіченко Ігор. Досвід українського середньовіччя в перспективі осягнення національної ідентичності // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – 2009. – № 1 (164). – С.86–95.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Завершальна постать могилянської доби: До 300-річчя упокоєння святителя Димитрія Туптала // Наша віра. – 2009. - № 8-9 (256-257). Серпень-вересень. – С. 3.

Ігор Ісіченко, архиєп. Завершальна постать могилянської доби: До 300-річчя упокоєння святителя Димитрія Туптала // Українське православне слово : Офіційне видання Української Православної Церкви в США. – 2009. – Ч. 11. Листопад. – С.6-7.

Ісіченко Ігор, архієп. Історична ретроспектива в багатовимірності барокового полемічного дискурсу (зі спостережень над діалогом о. Лева Кревзи, ЧСВВ та о. Захарії Копистенського) // Слово і час (Київ). – 2009. – № 1. – С.61-67.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Молитва як чинник самоідентифікації // Проблеми самоідентифікації сучасного українського суспільства: політичні, економічні, соціальні та культурні аспекти. – К. : Нац. Академія управління, 2009. – С.25-30.

Ігор, архиєпископ. Різдвяне послання // Успенська вежа. – 2009. – Січень. № 1 (199). – С. 3.

Ісіченко Ігор, архієп. Свята Гора Афон в аскетичному письменстві України // Українська мова та література (Київ). – 2009. – Січень. Ч. 1-3 (593-595). – С.3-10.

Ігор Ісіченко, архиєп. Християнська солідарність проти досвіду нетолерантности // Католицький вісник (Київ). - 2009. - № 20 (473). - 1 листопада. - С.20.

Ісіченко Ігор, архиєп. Чернігівсько-сіверська аскетична традиція та духовні пошуки сучасної України // Наш український дім: Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. – 2009. - № 1. – С. 4-8.

Ісіченко Ігор, архієп. Silentium divinum і орнаментальний стиль // Українська мова та література (Київ). – 2009. – Січень. Ч. 1-3 (593-595). – С.14-15.

Гук Сергій. Православна традиція і виклики ліберального суспільства : Інтерв’ю архиєпископа Ігоря (Ісіченка) // Український простір (Харків). – 2009. - № 1 (9). – С. 4-5.

Музиченко Ярослава. Москва, яку не знаємо: Інтерв’ю з архиєпископом Харківським і Полтавським Ігорем (Ісіченком) // Україна молода. – 2009. – 22 квітня. № 73 (3594). – С. 5.

Тисячна Надія. Попросити прощення й простити самому: Як підготуватися до Великодня. Філарет, Патріарх УПЦ-КП. Ігор (Ісіченко), архиєпископ Харківський і Полтавський УАПЦ. Богдан (Дзюрах), єпископ-помічник Київської архієпархії УГКЦ // День. – 2009. – 17 квітня. № 67-68. – С.12.

Максімова Світлана. Архиєпископ з докторським ступенем // Український простір. – 2009. - № 11 (19). 1-14 червня. – С.4.

2010

Ігор, архиєп. 11 вересня – Усікновення голови Іоана Хрестителя[Проповідь] // Успенська вежа. – 2010. - № 9 (219). Вересень. – С. 1.

Ігор, архиєп. 19 грудня – Святого Миколая Мир Лікійського [Проповідь] // Успенська вежа. – 2010. - № 13 (223). Грудень. – С.1.

Ігор, архиєп. 19 серпня – Преображення Господнє [Проповідь] // Успенська вежа. – 2010. - № 8 (218). Серпень. – С. 1.

Ігор, архиєп. 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці [Проповідь] //Успенська вежа. – 2010. - № 9 (219). Вересень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєп. Бароко – мистецький стиль і літературна доба // Дивослово: Українська мова і література в навчальних закладах. – К., 2010. - № 10 (643). – С. 27-34.

Ігор (Ісіченко), архиєп. «Боже мій, Боже мій, чому Ти мене покинув?» // Людина і соціум в умовах глобальної кризи: погляд крізь призму суспільствознавства та богослов’я. – К. : Національна академія управління, 2010. – С. 16-20.

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Успенська вежа. - 2010. - № 4 (214). Квітень. - С. 2.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Виклик Євангелії: До 20-річчя інтронізації Патріярха Мстислава // Наша віра. – 2010. - № 12 (272). Грудень. – С. 1.

Ігор, архиєп. Візит московського першоієрарха – застереження від небезпечних тенденцій постсовєтського православ’я: Заява // Нація і держава. – 2010. - № 28 (348). 27 липня. – С.4.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Візит московського першоієрарха – застереження від небезпечних тенденцій постсовєтського православ’я: Заява // Українське православне слово - Ukrainian Orthodox Word. – 2000. – # 9-10. September-October. - P. 33-34.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Візит московського першоієрарха – застереження від небезпечних тенденцій постсовєтського православ’я: Заява // Українське слово. – 2010. - № 30 (3488). 28 липня – 3 серпня. – С. 2.

Ігор Ісіченко, архиєп. «Вірші на жалосний погреб гетьмана Сагайдачного» о. Касіяна Саковича та проблема витоків «козацького бароко» // Маґістеріум. – К. : Києво-Могилянська академія, 2010. – Вип. 38. Літературознавчі студії. – С. 3-9.

Ігор Ісіченко, владика. Вітання з ювілеєм львівських братчиків // Успенська вежа. - 2010. - № 1 (211). Січень. - С. 2-3.

Ігор Ісіченко, архиєп. Досвід Патріярха Мстислава: виміри й оцінки (З нагоди 20-річчя інтронізації Патріярха Мстислава) // Український православний церковний календар на 2011 рік. – Львів : Святогорець, 2010. – С. 81-83.

Ігор Ісіченко, архиєп. Духовний лідер відродження Київської Церкви [До 10-річчя упокоєння Патріярха Димитрія] // Український православний церковний календар на 2011 рік. – Львів : Святогорець, 2010. – С. 93-95.

Ігор Ісіченко, архиєп. Історична ретроспектива у багатовимірності барокового полемічного дискурсу: Зі спостережень над діялогом о. Льва Кревзи, ЧСВВ, та о. Захарії Копистенського // Львівська медієвістика. – Вип. 3. Біля джерел українського бароко. – Львів: Свічадо, 2010. – С.49-58.

Ігор Ісіченко, архиєп. Майте любов поміж собою: Збірка проповідей. – Львів; Харків: Святогорець, 2010. – 456 с.

Ігор Ісіченко, архиєп. «Мир съ Богомъ челов?ку» в контексті богослов’я покаяння // Інокентій Ґізель : Вибрані твори : У 3 т. – Львів: Свічадо, 2010. – С. 133-151.

Ігор, архиєп. Пастирське послання з нагоди початку Великого посту // Наша віра. - 2010. - № 2 (262). Лютий. - С. 1.

Ігор, архиєп. Пастирське послання з нагоди початку Великого посту // Успенська вежа. - 2010. - № 2 (212). Лютий. - С. 1.

Ігор, архиєп. Привітання ХІХ соборові УПЦ в США // Успенська вежа. – 2010. - № 12 (222). Листопад. – С. 1.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Успенська вежа. - 2010. - № 1 (211). Січень. - С. 1.

Архиєпископ УАПЦ Ігор (Ісіченко): «Приїзд Патріарха Кирила – виклик для кожного українця» // Українське слово. – 2010. - № 30 (3488). 28 липня – 3 серпня. – С. 1-20-ш.

Дубовик Ольга. Архиєпископ УАПЦ Ігор (Ісіченко): «Творці «російського світу» реанімують імперію зла» [Інтерв’ю] // Нація і держава. – 2010. - № 28 (348). 27 липня. – С.2, 5.

2011

Ігор Ісіченко, архиєпископ. Історія української літератури : Епоха Бароко (XVII-XVIII ст.). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, рекомендований Міністерством освіти і науки України. – Львів; К.; Харків: Святогорець, 2011. – 568 с.

Ігор, архиєп. 27 вересня – Воздвиження Чесного Хреста // Успенська вежа. – 2011. - № 9 (232). – С. 1.

Ігор, архиєп. 28 липня – рівноапостольного Великого князя Володимира // Успенська вежа. – 2011. - № 7 (230). Липень. – С. 3.

Ігор, архиєп. 70 років Харківсько-Полтавській єпархії УАПЦ // Успенська вежа. – 2011. - № 8 (231). – С. 1.

Ігор Ісіченко, архієп. «Василіанське бароко» // Слово і час (Київ). – 2011. - № 1 (601). Січень. С. 3-21.

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Шлях перемоги. – 2011. - № 16 (2965). 20 квітня. – С. 2.

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Успенська вежа. – 2011. – № 5 (228). Травень. – С. 2.

Ігор Ісіченко, архиєп. Духовний лідер відродження Київської Церкви // Спогади. Патріярх Димитрій (Ярема). Пастир, патріот, дослідник. – Львів : Святогорець, 2011. – С. 142-146.

Ісіченко Ю.А. (Архієпископ Ігор Ісіченко). Духовність монашого уставу в системі парадигм барокової літератури // Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В.А.Зарва. - Бердянськ : БДПУ, 2011. - Вип. XXIV. - Ч. 4. - С. 15-26.

Ігор, архиєп. З великоднього послання // Наша віра. – 2011. - №4 (276). Квітень. – С. 4.

Ігор, архиєп. З різдвяного послання // Наша віра. – 2011. - № 1 (273). Січень. – С. 2.

Ісіченко Ігор, архиєп. Іван Вишенський і Львівське братство: Літературні аспекти діалогу // Слово і час. – 2011. - № 12. – С. 35-42.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Канонічні засади утворення Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви // Українська Автокефальна Православна Церква часів Другої світової війни. Митрополит Феофіл Булдовський. – Харків : Фавор, 2011. – С. 10-21.

Ігор Ісіченко, архиєп. Культура і культ у постмодерному українському дискурсі // 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього: Матеріали ХІ науково-практичної конференції. – К. : Національна академія управління, 2011. – С. 27-30.

Ігор Ісіченко, архиєп. Культура і культ у постмодерному укранському дискурсі: Доповідь на ХІ науково-практичній конференції в Національній академії управління // Український православний церковний календар на 2012 рік. – Львів : Святогорець, 2011. – С. 85-87.

Ігор Ісіченко, архиєп. Літературна спадщина св. Терези Авільської в рецепції православної книжності //Наукові записку НаУКМА. – К., 2011. – Т. 124. Філологічні науки (Літературознавство). – С. 3-10.

Ігор Ісіченко, архиєп. Між Церквою і криміналом // Український православний церковний календар на 2012 рік. – Львів : Святогорець, 2011. – С. 82-84.

Ігор, архиєп. Народжені згори: Пастирське послання з нагоди 70-річного ювілею єпархії // Український православний церковний календар на 2012 рік. – Львів : Святогорець, 2011. – С. 77-78.

Ігор, архиєп. Пастирське послання до початку Різдвяного посту // Наша віра. – 2011. – № 12 (284). Грудень. – С. 2.

Ігор, архиєп. Пастирське послання до Різдвяного посту // Успенська вежа. – 2011. – № 12 (235). Грудень. – С. 1.

Ігор, архиєп. Пастирське послання з нагоди початку Великого посту // Наша віра. – 2011. - № 3 (275). – С. 1.

Ігор, архиєп. Пастирське послання з нагоди початку Великого посту // Успенська вежа. – 2011. – № 3 (226). Березень. – С. 1.

Ігор, архиєп. Підводні рифа канонізації // Український православний церковний календар на 2012 рік. – Львів : Святогорець, 2011. – С. 79-81.

Ігор, архиєп. Підводні рифа канонізації // Успенська вежа. – 2011. - № 8 (231). – С. 2-3.

Ігор (Ісіченко), архієп. Привітальне слово до 20-річчя ВО «Свобода» // Свобода: Слобожанщина. – 2011. – Жовтень, № 5 (18). – С.1, 4.

Ігор, архиєп. Проповідь на Благовіщення Пресвятої Богородиці // Успенська вежа. – 2011. – № 4 (227). Квітень. – С. 1.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Успенська вежа. – 2011. - № 1 (224). Січень. – С. 3.

Ігор Ісіченко, архиєп. Святитель Миколай кличе на захист невинно засуджених: Заява з приводу вироку за пошкодження пам’ятника Сталіну в Запоріжжі // Українське слово. – 2011. - № 51 (3561). 21 грудня - 27 грудня. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєп. Сивий дідусь із Теремків // Спогади. Патріярх Димитрій (Ярема). Пастир, патріот, дослідник. – Львів : Святогорець, 2011. – С. 147-150..

Ігор (Ісіченко), архиєп. Суспільна місія Церкви перед викликами системної кризи // Україна у стані перманентного вибору: духовно-культурні, соціально-економічні та політико-правові стратегії: Матеріали Х ювілейної науково-практичної конференції. – К. : Нац. Академія управління, 2011. – С. 14-17.

Ігор Ісіченко, архиєп. Східна християнська ідентичність як чинник цивілізаційного вибору України // Наша віра. – 2011. - № 3 (275). – С. 10-11; Наша віра. – 2011. - № 4 (276). – С. 4.

Ігор Ісіченко, архиєп. Східна християнська ідентичність як чинник цивілізаційного вибору України // Український простір (Харків). – 2011. - № 3 (51). 01-14 лютого. – С. 9; Український простір (Харків). – 2011. - № 4 (52). 15-28 лютого. – С. 8-9.

Ігор (Ісіченко), архиєп. «Проблеми віри є базовими для духовності» : Питання підготував … Борис Машлянка // Успенська вежа. – 2011. - № 10 (233). – С. 1-3.

Оленець Юрій. «УАПЦ знайде мужність згуртуватися під омофором Вселенського Патріарха» [Інтерв’ю з архиєпископом Ігорем Ісіченком] // Новий погляд (Львів). – 2011. – 3-9 червня. № 22 (235). – С. 6.

Тараненко Микола. «Українська громада органічно вписалася в контекст Великобританії» [Інтерв’ю з архиєпископом Ігорем Ісіченком] // Український простір (Харків). – 2011. - № 3 (51). 01-14 лютого. – С. 8.

2012

Ігор Ісіченко, архієп. Біблійні архетипи у художньому світі барокової проповіді // Наукові записки: Серія Літературознавство № 36 / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – С. 156-160.

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Успенська вежа. – 2012. – № 4 (239). Травень. – С. 1.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Дорогою творення спільноти: До 70-річчя утворення Харківсько-Полтавської єпархії // Успенська вежа. – 2012. - № 8 (243). – С. 1-2.

Ісіченко І[гор], архиєп. Душпастирство культури і виклик неолібералізму // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації: V Всеукраїнська міжконфесійна християнська науково-практична конференція. 12-13 січня 2012 року: Зб. статей / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 106-109.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Євангельський вимір гідности людини: Проповідь-лекція ... на початок 2012-2013 навч. року в Києво-Могилянській академії // Терен (Київ). – Осінь 2012 – зима 2013. – Ч. 3 (33). – С. 1, 6.

Ігор, архиєп. З пастирського послання [з нагоди початку Великого посту] // Наша віра. – 2012. - № 3 (287). – С. 1.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Канонічні засади утворення Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви: Фраґменти // Наша віра. – 2012. – Липень. № 7 (291). – С. 2-3.

Ісіченко Ігор, архиєпископ. Літературна спадщина X-XVIII ст. – предмет вивчення і засіб формування сучасного інтелектуала / Ігор Ісіченко, архиєпископ // Магістеріум. – 2012. – Вип. 48. – Літературознавчі студії. – С. 3-6.

Ігор Ісіченко, архиєп. Мученицький архетип у житійному просторі Руїни // Київські полоністичні студії. – К., 2012. - Т. 19. – С. 233-239.

Ісіченко Ігор, архиєп. Неполіткоректна справедливість // Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності: Матеріали ХІІ науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2012. – 428 с.

Ігор (Ісіченко), архиєп. «Неполіткоректна справедливість: Доповідь на ХІІ науково-практичній конференції «Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальности // Успенська вежа. – 2012. - № 6 (241). Червень. – С. 1, 4.

Ігор Ісіченко, архієп. О. Петро Скарґа і християнський Схід: український вимір // Слово і час. – 2012. - № 9 (621). Вересень. – С. 29-35.

Ігор, архиєп. Пастирське послання з нагоди початку Великого посту // Наша віра. – 2012. – № 12 (238). Березень. – С. 1.

Ігор, архиєп. Пастирське послання... до Різдвяного посту // Наша віра. – 2012. – № 12 (296). Грудень. – С. 2.

Ігор, архиєп. Послання... до Різдв’яного посту // Успенська вежа. – 2012. – № 12 (247). Грудень. – С. 1.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Успенська вежа. – 2012. - № 1 (236). Січень. – С. 3.

Ісіченко Ігор, архиєп. Трактат о. Петра Скарги TI «О jedności Кościoła Вożego» як чинник українського літературного життя XVI ст. // Київські полоністичні студії. - К.: Університет «Україна», 2012. – Т. 22. - С. 31-35.

Augustyn Józef, SJ. Krwawe losy Kościoła na Ukrainie. Z Władyką Ihorem Isiczenko, arcybiskupem charkowskim Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, rozmawia Józef Augustyn SJ // Życie duchowe. – Kraków, 2012. – Nr 69. Zima. Uzdrowienie wewnętrzne. – S. 130-142.

Ігор Ісіченко, архиєп. [Без назви] // Відпущення : Історії життя, зібрані в Україні в рамках проекту «Україна активна: загоєння минулого». – Львів: Свічадо, 2012. – С. 46-53.

Ihor Isichenko. Perspectiva ecuménica: una lectura desde la Iglesia Ortodoxa // El libro del Camino de Perfección de Santa Teresa de Jesús: Actas del Congreso Internacional Teresiano / Universidad de la Mistica – CITeS. – Burgos: Monte Carmelo, 2012. – P. 521-538.

Isichenko Ihor; arcybiskup. Piotr Skarga SJ i chrześciański Wschód – wymiar ukraiński // Rzecz o dziele Piotra Skargi SJ // Słowo o duchowości, patriotyzmie i wychowaniu. – Kraków: Akademia Ignatianum; WAM, 2012. – S.23-37.

Isiczenko Ihor, abp. Świadectwo wiary: Referat wygłoszony podczas III Kongresu Kultury Chrześciańskiej... // Życie duchowe. – Kraków, 2012. – Nr 70. Wiosna. To jest ciało moje. – S. 84-88.

Програма курсу Історія української літератури X-XVIII ст. / Національний університет «Києво-Могилянська академія». Упор. архиєп. Ігор Ісіченко, проф. Богдана Криса, проф. Микола Корпанюк. – К.: НаУКМА, 2012. – 68 с.

Журавльова Світлана. «Алфавит собранный, риθмами сложенный...» свт. Іоана Максимовича як явище агіографічної культури українського бароко: Монографія / наук. ред. архиєп. Ігор (Ісіченко). – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 238 с.

2013

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Успенська вежа. – 2013. - № 5 (252). Травень. – С. 2.

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Наша віра. – 2013. - № 5 (301). Травень. – С. 2.

Ісіченко Ігор, архиєп. Досвід віри й духовні пошуки української культури др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ ст. // Індіктіон: Український православний церковний календар-альманах. 2014 рік. – [Львів: Святогорець], 2013. – С. 115-123.

Ігор, архиєп. Євангельський вимір гідности людини // Успенська вежа. – 2013. - № 4 (251). Квітень. – С. 2-3.

Ісіченко Ігор, архиєп. Зустрічі на життєвій дорозі: Популярний катехизис для молоді. – Львів; Харків: Святогорець, 2013. – 144 с.

Ісіченко Ігор, архиєп. Іван Вишенський і Львівське братство: літературні аспекти діялогу // ΠΡΟΣΦΩΝΗΜΑ: Текст і контекст. – Львів: Свічадо, 2013. – С. 97-109. (Львівська медієвістика. Випуск 4).

Ісіченко Ігор, архиєп. Історія Христової Церкви в Україні. – 5-е вид. – Харків: Акта, 2013. – 760 с.

Ісіченко Ігор, архиєп. Культ прп. Нестора Літописця як чинник самоусвідомлення ранньомодерного письменника // Індіктіон: Український православний церковний календар-альманах. 2014 рік. – [Львів: Святогорець], 2013. – С. 75-77.

Ігор Ісіченко, архиєп. Не губити власного обличчя // Успенська вежа. – 2013. - № 9 (256). – С. 1.

Ісіченко Ігор, архієп. [зі співавторами]. Нонконформізм, що надихає [до 70-річчя Ліни Костенко] // День. – 2013.- 15-16 березня. № 47-48 (3930-3931). – С.7.

Ігор, архиєп. Пастирське послання до Різдвяного посту // Успенська вежа. – 2013. - № 12 (259). Грудень. – С. 1.

Ігор, архиєп. Пастирське послання... з нагоди початку Великого посту 2013 р. // Наша віра. – 2013. - № 3 (299). Березень. – С. 2.

Ігор, архиєп. Пастирське послання... з нагоди початку Великого посту 2013 р. // Успенська вежа. – 2013. - № 3 (250). Березень. – С. 1.

Ісіченко Ігор, архиєп. Пильнувати світильник: Послання. Доповіді. Статті. – Харків; Львів: Святогорець, 2013. – 416 с.

Ігор Ісіченко, архієп. Різдвяне послання // Нація і держава. – 2013. – №№ 1–2 (476–477). 1-10 січня. – С. 3.

Ісіченко Ігор, архієп. Сакральний простір «Саду божественних пісень» Григорія Сковороди // Слово і час. – 2013. – № 1 (625). Січень. – С. 52-63.

Ісіченко Ігор, архиєп. Трактат о. Іоаникія Ґалятовського «Fundamenta» // Слово, яке тебе обирає: Зб. на пошану професора Володимира Моренця. До 60-річчя від дня народження / Упоряд. В. Панченко, Т. Ярошенко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – С. 127-146.

Ісіченко Ігор, архієп. Тягар духовного лідерства // Голос України. - 2013. – 19 квітня. № 76 (5576). – С. 10-11. Передрук: Нація і держава. – 2013. – № 24-25 (499-500). 13-20 червня. – С. 4-5.

Ісіченко Ігор, архиєп. Ювілей – вимір суспільний і вимір духовний // Успенська вежа. – 2013. - № 8 (255). Серпень. – С. 1.

2014

Ігор Ісіченко, архиєп. Аксіологічний вимір художнього світу Григорія Квітки-Основ’яненка (повість «Добре роби, добре й буде») // Наукові записки НаУКМА. – К., 2013. – Т. 150 Філологічні науки (Літературознавство). – С. 14-17.

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Успенська вежа. – 2014. - № 5 (264). Квітень-травень. – С. 2.

Ігор Ісіченко, архиєп. Досвід віри й духовні пошуки української культури др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ ст. //Semper Tiro : Збірник на пошану професора Володимира Панченка. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2014. – С. 115-134.

Ігор, архиєп. Звернення Всеукраїнському братству апостола Андрія Первозваного // Успенська вежа. – 2014. - № 1 (260). Січень. – С. 3.

Ігор (Ісіченко), архієп. Києво-Печерський патерик // Історія української літератури: У 12 т. – Т. 1. – К.: Наук. думка, 2013. – С. 678-700.

Ігор (Ісіченко), архієп. Київський ареопаг православного Єрусалиму // Пам’ятки України: Історія та культура. – 2014. Спецвипуск (197). Києво-Могилянська академія напередодні 400-річчя. – К., 2014. – С. 22-31.

Ігор Ісіченко, архиєп. [Коментар до декрету про служіння і життя пресвітерів «Presbyterorum ordinis»] // Документи Другого Ватиканського собору (1962-1965): Конституції, декрети, декларації. Коментарі / Український католицький університет. – Львів: Свічадо, 2014. – С.492-495.

Ігор (Ісіченко), архієп. Креативні виміри мучеництва в “Читанні про Бориса і Гліба” прп. Нестора Літописця // Слово і час. – 2014. – № 2 (638). Лютий. – С. 24-27.

Ігор Ісіченко, архиєп. Культ прп. Нестора Літописця як чинник самоусвідомлення ранньомодерного письменника // Преподобний Нестор Печерський в історії української культури: Зб. статей. – Харків: Акта, 2014. – С.138-143.

Ігор (Ісіченко), архиєп. Непрочитане послання УАПЦ: Доповідь на ювілейній академії до 25-річчя відродження УАПЦ в Україні // Успенська вежа. – 2014. - № 12 (271). Грудень. – С. 3.

Ігор, архиєп. Пастирське послання... з нагоди початку Великого посту 2014 року // Успенська вежа. – 2014. - № 3 (262). Березень. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєп. Повернення зі світу міражів [До 25-річчя відродження УАПЦ в Україні] // Успенська вежа. – 2014. – Серпень. № 8 (267). – С. 1-2.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Успенська вежа. – 2014. - № 1 (260). Січень. – С. 2.

Ігор (Ісіченко), архиєп. «Христос для волі нас визволив...: Звернення до Дня незалежності України // Свобода – Слобожанщина. – 2014. – 24 серпня. – С. 1.

2015

Ігор Ісіченко, архиєп. Біблійні архетипи в художньому світі барокової проповіді // Київська Академія. – К.: Laurus, 2014-2015. – Вип. 12. – С. 214-221.

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Успенська вежа. – 2015. - № 4 (275). Квітень. – С. 2.

Ісіченко Ігор, архиєпископ. Києво-Могилянська колеґія як центр розвитку українського барокового письменства // Наукові записки НаУКМА. – К.: Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія», 2015. – Том 176. Філологічні науки (Літературознавство). – С. 3-6.

Ігор Ісіченко, архиєп. Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця XVI – початку XVIII ст. в Україні. – 2-е вид. – Харків: Акта, 2015. – 248 с.

Ісіченко Ігор, владика. Князь Володимир Великий у площині барокових конотацій // Матеріали круглого столу «Князь Володимир Великий – державник і хреститель Київської Руси-України». – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 67-70.

Ігор Ісіченко, архиєп. Мучеництво святих Бориса і Гліба – архетипний сюжет українського письменства // У пошуках істини. Збірник на пошану професора Володимира Антофійчука / Ред. І. Набитович. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 252-259.

Ігор Ісіченко, архієпископ. Неовізантійський синдром православ’я // Нова зоря. – 2015. – 2 січня. Ч. 1 (1054). – С. 4.

Ісіченко Ігор, архієп. Поетична концепція збірки Кирила Транквіліона Ставровецького «Перло многоцѣнноє» // Слово і час. – 2015. - № 7. – С. 22-32.

Ігор, архиєпископ. Різдвяне послання // Наша віра. – 2015. - № 1 (322). Січень. – С. 2.

Ігор, архиєпископ. Різдвяне послання // Успенська вежа. – 2015. – № 1 (272). Січень. – С. 2.

Ігор, архиєпископ. Різдвяне послання // Нація і держава. – 2015. - № 51-52 (630-631). 24-31 грудня. – С. 2.

Ігор, архиєпископ. Різдвяне послання // Українське слово. – 2015-2016. – № 10-1. Грудень – січень. – С. 1, 12.

Ігор Ісіченко, архиєп. Exegesis Сильвестра Косова (1635): маніфест Києво-Могилянської Контрреформації? // Spheres of Culture. – Lublin, 2015. – Vol. 11. – P. 34-47.

Ihor Isichenko. Sylvester Kosov’s Exegesis (1635): A Manifesto of the Kyiv-Mohyla Counter-Reformation? // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2015. – Nr 2. – P. 65-82.

Владика Ігор Ісіченко: «Церква повинна відчувати себе вільною і мужньою». Інтерв’ю взяла Людмила Зюзяк // Верховинські вісті. – 2015. - № 32 (7032). 7 серпня. – С. 4-5.

2016

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Нація і держава. – 2016. – Квітень. № 4 (635). – С. 3.

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Українське слово - Литаври. – 2016. – Квітень. № 4. – С. 1.

Ігор Ісіченко, архиєп. Великомученик Димитрій Солунський у символічному світі Григорія Цамблака // Мандруючи світами і віками: Збірник на пошану Юрія Пелешенка. – К.; Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 103-113.

Ісіченко Ігор, архиєп. Вступ до книги Дмитра Бучинського «Християнсько-філософська думка Т.Г. Шевченка» // Бучинський Дмитро. Християнсько-філософська думка Т.Г. Шевченка. – К.: Укр. Вид. спілка ім. Юрія Липи, 2016. – С. 3-10.

Ігор Ісіченко, архиєп. Духовні виміри барокового тексту: Літературознавчі дослідження. – Харків: Акта, 2016. – 580 с.

Ісіченко Ігор, архиєпископ. Києво-Могилянська колеґія як центр розвитку українського барокового письменства // Шлях у чотири століття: Матеріали Міжнародної наукової конференції «Ad fontes – До джерел» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії. 12-14 жовтня 2015 року. – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2016. – С. 96-101.

Ісіченко Ігор. Корупцiя і посткомуністична ментальність: Про пошану до інтелектуальної власності в духовному формуванні студента // День. – 2016. - № 101-102. 10 червня.

Ігор Ісіченко, архиєп. Листи без відповіді: Збірник документів. – Харків: Консисторія Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ, 2016. – 100 с.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Нація і держава. – 2016. – Грудень. № 12 (643). – С. 2.

Ісіченко Ігор, архієп. Суспільно-педагогічний вимір вивчення української літератури X-XVIII ст. // Дивослово. – 2016. - № 10. – С. 50-54.

Ісіченко Ігор, архиєп. Церква в поетичному світі Тараса Шевченка: між sacrum i profanum // Ліствиця Якова: збірник статей на пошану професора Леоніда Ушкалова з нагоди його шістдесятиліття / Упор. Н. Левченко; наук. Ред. Р. Мельників. – Харків: Майдан, 2016. – С. 184-193.

Ісіченко Ігор, архиєп. Юрій Пелешенко – відкривач «золотої осени» українського Середньовіччя // Мандруючи світами і віками: Збірник на пошану Юрія Пелешенка. – К.; Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 11-16.

Список публікацій архиєпископа Ігоря (Ю.А. Ісіченка) // Слово. Символ. Ритуал: Збірник на пошану архиєпископа Ігоря Ісіченка з нагоди його 60-річчя. Праці з історії української літератури. – Харків: Акта, 2016. – С. 273-306.

Кривцун Дмитро. Об’єднання церков. Є приклад: Харківсько-Полтавська єпархія на чолі з архієпископом Ігорем (Ісіченком) продемонструвала реальний практичний крок, тоді як усі інші лише говорять. - День. - 2016. - 25 квітня. [Інтерв’ю з архиєпископом Ігорем Ісіченком].

Кутнів Христина. Владика Ігор Ісіченко: «Життя без Бога – це життя без майбутнього» [Інтерв’ю] // Вірую: Всеукраїнський християнський молодіжний часопис. – 2016. – Ч. 3 (217). Травень. – С. 3.

2017

Ісіченко Ігор, архиєп. Війна барокових метафор. «Камінь» Петра Могили проти «підзорної труби» Касіяна Саковича. – Харків: Акта, 2017. – 348 с.

Ісіченко Ігор, архиєп. Гідність «убогих духом» // Література та ідеологія: колективна монографія / за наук. ред. В. П. Моренця. – К.: НаУКМА, 2017. - С. 205-216.

Ісіченко Ігор, архиєп. На скелі Слова: Проповіді на неділі й перехідні свята (2011-2015 рр.). – Львів: Свічадо, 2017. – 440 с.

Ісіченко Ігор, архієп. Конотаційна перспектива євангельського тексту в пасійних проповідях Антонія Радивиловського // Слово і час. – 2017. - № 2 (674). – С. 54-68.

Ісіченко Ігор, архієп. Омани Сходу в паломницькій перспективі Мелетія Смотрицького (за матеріалами трактату «Apologia peregrinatiey do kraiów wschodnich», 1628) // Слово і час. – 2017. - № 9. – С. 3-11.

Ісіченко Ігор, архиєп. Перло многоцінне Кирила Транквіліона-Ставровецького як феномен української барокової релігійної культури // Кирило Транквіліон-Ставровецький – проповідник Слова Божого / Упор. Богдани Криси, Дарії Сироїд. – Львів: Вид-во УКУ, 2017. – С. 209-223.

Ісіченко Ігор, архиєп. Контрреволюція гідності // День. – 2017. – № 6 (4852). 18 січня. – С. 11.

Ісіченко Ігор. Контрреволюція гідності // Шлях перемоги. – 2017. - № 4 (3265). 25 січня. – С. 4.

Ігор (Ісіченко), владика. Він не тратив слів намарно //Блаженніший вуйко Любко. – Львів: Свічадо, 2017. – С. 194-197.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Нація і держава. – 2016. – № 12 (643). – С. 2.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Українське слово - Литаври. – 2016-2017. – Грудень-січень. № 12-1. – С. 1, 9.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Українське слово - Литаври. –2017. – Листопад-грудень. № 11-12. – С. 1-2.

Сулима Віра. Ключі до таємниці світу: Рецензія на книгу Ігор Ісіченко, архиєпископ. Війна барокових метафор. «Камінь» Петра Могили проти «підзорної труби» Касіяна Саковича (Харків: Акта, 2017. – 348 с.) // Слово і час. – 2017. - № 11 (683). – С. 114-118.

2018

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Нація і держава. – 2018. – Березень. № 3 (658). – С. 2.

Ігор, архиєп. Великоднє послання // Українське слово - Литаври. – 2018. – Квітень. № 4. – С. 1-2.

Ісіченко Ігор, архиєпископ. Гідність «убогих духом» // Ще (цінності, ідентичність, мислення, воля...): Науково-навчальний посібник / упоряд. В.П. Моренець,О.Й. Саврук; наук. ред. В.П. Моренець. – К.: Дух і Літера, 2018. - С.180-191.

Ісіченко Ігор, архієпископ. Концепт свободи в поетичному коді Климентія Зиновієва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2018. – Вип. 78. – С. 11-15.

Ісіченко Ігор, архієп. Лідер української літературознавчої медієвістики // Олекса Мишанич у колі сучасників: Збірник спогадів, статей, есе, бібліографічних джерел. До 85-річчя від дня народження науковця. - Ужгород: ТОВ «РІК-У", 2018. - С. 106-109.

Ісіченко Ігор, архиєп. Ми просто йшли: Спогади. – Харків: Акта, 2018. – 598; [14] с.

Ісіченко Ігор, владика. Могилянський Київ перед викликами Хмельниччини // Церкви Володимирового хрещення, їхнє місце та роль у культурному, політичному, економічному розвої України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Козова, 4 серпня 2018 р. Козівський районний краєзнавчий музей / Упор. Алла Улішак. – Тернопіль: Мандрівник, 2018. – С. 6-16.

Ісіченко Ігор, архиєп. Патріярх Йосиф Сліпий і драма ідентичности Київської Церкви // Патріярхат. – 2018. – Ч. 5 (469). – С. 12-14.

Ісіченко Ігор, архиєп. Полемічна спадщина XVI-XVII ст. як чинник сучасних міжконфесійних стосунків // Міжконфесійний міжрелігійний діалог: вчора, сьогодні, завтра. - Львів, 2018. - С.25-38.

Ісіченко Ігор, архиєп. Ранньомодерна українська література як виклик для сучасного дослідника // Чернігівські Афіни: Науковий альманах з літературознавства, історії філософії та культурології. – Чернігів: Scriptorium, 2018. – С. 11-16.

Ігор, архиєп. Різдвяне послання // Шлях перемоги. – 2018. – № 1-2 (3314-3315). – С. 2.

Ісіченко Ігор, архієп. Цивілізаційні парадигми полемічного діалогу Лева Кревзи та Захарії Копистенського // Слово і час. – 2018. - № 10 (694). Жовтень. – С. 3-12.

2019

Ісіченко Ігор, архієп. Щоб іти впевнено // Наш собор. – 2019. – Лютий. № 2 (30). – С. 8.

Ісіченко Ігор, архиєп. Сакральний простір церковної молитви в художньому світі Києво-Печерського патерика // ΚΑΛΟΦΩΝΙΑ: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. - Ч. 9. - Львів: Видавництво УКУ, 2018. - С. 9-16.

«Антиукраїнські настрої нікуди не поділися. Вони замаскувалися»: Інтерв’ю Софії Ткачук із архієпископом Ігорем Ісіченком // Країна. – 2019. – 7 березня. № 9 (462). – С. 36-39.

2020

Ісіченко Ігор, архієп. «Гібридна війна» на сцені Києво-Могилянської Академії (1736—1737 pр.). Слово і Час. № 1 (710). С. 86-101.

Ісіченко Ігор, архиєп. Золотоустий поліщук. Кирило Турівський. Молитви і повчання: Пер. Д. Сироїд. Львів: Свічадо, 2020. С. 5-21.

Ісіченко Ігор. Мости з обопільним рухом. Мости замість стін або Що об’єднує українців? Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. С. 118-124.

Ігор Ісіченко, архиєп. Поетика трансформації: «Apologia» Мелетія Смотрицького (1628). Мелетій Смотрицький, архиєп. Апологія паломництва до східних країв. / Архиєп. Ігор Ісіченко, авторський проєкт, передмова, коментарі, примітки; Ростислав Паранько, перекл. із старопольської. Харків: Акта, 2020. С. 15-147.

Ісіченко Ігор, архиєп. Понад бар’єрами: Доповіді харківського архиєпископа УАПЦ в Паризькій єпархії УГКЦ (2016-2019). Львів: Свічадо, 2020. 112 с.

Ісіченко Ігор, архиєп. «Руно орошенноє» в метафоричній стратегії свт. Димитрія Туптала. Сіверянський літопис. 2020. № 2. С. 211-223.

Ісіченко Ігор, архиєп. Сарматський князь церкви на порозі вічності: трени при труні митрополита Сильвестра Косова. Наукові записки УКУ. Львів, 2020. Серія «Філологія». Вип. 1. С. 107-130.

Ісіченко Ігор, архиєп. Сільська архаїка й омани національної ідентичності. Український тиждень. 2020. № 8. 18 лютого.

Ісіченко Ігор, архієп. Топос полум’я в поетичному коді «Саду божественных пѣсней» Григорія Сковороди. Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну: Колективна монографія / Упор. Н. Левченко. Київ; Люблін; Харків: Майдан, 2020. С. 321-328.

Ісіченко Ігор, архиєп. Українська драма бельгійського редемпториста [Рец. на кн.: Франц Ксаверій Бонн. Ревніший українець за родовитих українців. Упор. о. Руслан Піх, ЧНІ. Львів: КнигоВир, 2020]. URL: https://www.cssr.lviv.ua/novyny/publikacii/ukrains-ka-drama-bel-gijs-kogo-redemptorysta (20.10.2020).

Isichenko Ihor. Interconfessional Polemics in a Model of Ukrainian Literary History. Kyiv-Mohyla Humanities Journal. 2020. Nr 7. P. 27–44.

Isichenko Ihor, abp. „Prawosławny sarmata” przeciwko mitowi Bohdana Chmielnickiego. Tożsamość i pamięć: Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze / pod redakcją Denysa Pilipowicza i Rafała Kęska. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020. S. 11-28.

Мелетій Смотрицький, архиєпископ. Апологія паломництва до східних країв / Авторський проєкт, передмова, коментарі, примітки архиєп. Ігор Ісіченко; переклад із старопольської Ростислав Паранько. Харків: Акта, 2020. 612 с.

Дороги к храму: православные (УАПЦ). Время. Харьков. 2020. № 9 (18200). 4 февраля. С. 7.

Церкви київської традиції. Вчора і сьогодні між державою і місією. Інтерв'ю з архиєпископом Ігорем Ісіченком Патріярхат.2019. № 6 (476). С. 16-19; 2020. № 1 (477). С. 19-22.

2021

Ісіченко Ігор, архиєп. Інтертекстуальні функції біблійних епіграфів у «Садѣ божественных пѣсней» Григорія Сковороди. Переяславські сковородинівські студії. Збірник наукових праць. Випуск 7. Філологія. Філософія. Педагогіка. Ніжин: Лисенко М.М., 2021. С. 14-35.

Ісіченко Ігор, архиєп. Історія української літератури: Середньовіччя. Ренесанс (XI-XVI ст.). Підручник для студентів філологічних факультетів університетів. Харків:Точка, 2021. 640 с.

Ісіченко Ігор, архиєп. Світло слова і словесний кукіль. Патріярхат. 2021. Ч. 2 (березень-квітень). С. 27-30.

Ісіченко Ігор, архиєп. Приречена верства? День. 2021. 22 вересня.

Ісіченко Ігор, архиєп. Рушій української Реформи. Скарга Петро, ТІ. Про єдність Божої Церкви: Полемічні твори. Харків: Акта, 2021. С. 13-175.

Скарга Петро, ТІ. Про єдність Божої Церкви: Полемічні твори / Авторський проєкт, передмова, коментарі, примітки архиєп. Ігор Ісіченко; переклад з польської Ростислав Паранько. Харків: Акта, 2021. 860 с.

Ісіченко Ігор, владика. «Незалежність – це шанс, дарований Провидінням кожному з нас. Слово (Дрогобич). 2021. № 3 (87). Вересень-листопад. С. 14-17. Розмовляв Олег Бережанський.

2022

Ісіченко Ігор, архиєп. Агіологічний вимір української православної ідентичності. Українське православ’я в світовій спільноті Православних Церков: минуле, сучасне та майбутнє. Київ: Дух і літера, 2022. С. 277-287.

Ісіченко Ігор, архиєп. Архистратиг Михаїл у проповідях о. Антонія Радивиловського. Шляхом служіння: Збірник статей на пошану академічного служіння о. професора Михайла Димида. Львів: Видавництво УКУ, 2022. С. 107-133.

Ісіченко Ігор, архиєп. Жорновий камінь серця: зі спостережень над метафорикою Григорія Сковороди. Слово і час. 2022. № 5. С. 3-16.

Ісіченко Ігор, архиєп. Покутні вірші «Богогласника» (1790). Сіверянський літопис. 2022. № 1 (163). С. 138-151.

Isichenko Ihor, abp. Dzieła ks. Piotra Skargi SJ o synodzie Brzeskim 2022. Ignatianum: Półrocznik Akademii Ignatianum w Krakowie.Kraków: Akademiа Ignatianum, 2022.# 1 (28). S. 27-29.

Ісіченко Ігор, архиєп. Передмова. Кемпійський Тома. Наслідування Христа / переклад з латини Наталени Королевої. Львів: Свічадо, 2022. С. 5-10.

Isichenko Ihor. „Ксьондзи-єзуїти” в унійному проєкті та романтичному міті. Studia polsko-ukraińskie. 9. Warszawa. 2022. S. 39-53.

Ісіченко Ігор, архиєп. Inter arma…Патріярхат. 2022. Число 4 (492). Липень-серпень. С. 6-9.

Isichenko Ihor. Cerkiew przyfrontowego Charkowa. Studia o kulturze cerkiewnej w granicach dawnej Rzeczypospolitej. Kraków, 2022. Tom 38, Nr 3. S. 513-523.

Isichenko Ihor, Archbishop. The Polemical Impetus of a Far-Reaching Act. The Polemical Works of Fr. Piotr Skarga in the Perspective of the Spiritual Life of Ukraine. Rocznik Filozoficzny Ignatianum The Ignatianum Philosophical Yearbook. Kraków, 2022. Vol. 28, No. 1. S. 89–118.

2023

Ісіченко Ігор, архиєп. Блаженний Йосафат Кунцевич у поетичному світі «Богогласника». Почаївський феномен: василіянський монастир Успіння Пресвятої Богородиці в історії і культурі України. Львів, 2023. С. 329-343.

Ісіченко А. І. Квітка-Основ’яненко, Григорій Федорович. Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Квітка-Основ’яненко, Григорій Федорович (дата звернення: 6.12.2023).

Ісіченко Ігор, архиєп. «Оце – людина!» Авґустин Анна. Листи матері (1965-1980). Львів: Свічадо, 2023. С. 7-14.

Ісіченко Ігор, архиєп. Мужність віри: Про Церкву та досвід Йосафата Кунцевича. Львів: Свічадо, 2023. 104 с.

Ісіченко Ігор, архиєп. Саковичеві окуляри юліанському календареві. Київська Академія. 2023. № 20. С. 91-97.

Ісіченко Ігор, архиєп. Слухати Слово: Роздуми про Церкву. Львів: Свічадо, 2023. 96 с.

Isichenko Ihor, Abp. Twarzą w twarz ze śmiercią: Charków pod rosyjskim ostrzałem. Życie Duchowe. 2023. # 115. Lato. S. 122-132.

2024

Ісіченко А. І. Києво-Печерський патерик // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Києво-Печерський патерик (дата звернення: 12.03.2024).[1] Поприєднання – редакційний неологізм для перекладу слова «реінтеґрація».

[2] Помилкова назва доповіді «Відродження духовности української нації: Церква в культуротворчій перспективі».


EmailFacebookLink