Біографія

Архиєпископ Харківський і Полтавський Ігор (Ісіченко)

Адреса: Свято-Дмитрівська церква Полтавський Шлях 44 Харків 61052 Ukraine.

Тел.: +380 (50) 571 35 09

Блог: http://archbishopihor.blogspot.com

Електронна адреса: archbishop.ihor[@]gmail.com

Хресне ім’я Юрій, син Андрія та Марії. Батько - інженер-будівельник, мати вчителька хімії. Народився 28 січня 1956 р. в Мурапталовському радгоспі Куюрґазинського р-ну Башкирської АССР Російської СФСР (нині селище Свобода). Того ж року родина повернулася до міста Балаклії Харківської обл. Там навчався в середній школі № 2 (1963-1973), працював столяром, коректором районної друкарні (1973-1974). Хрещений таємно у вересні 1956 р.

Навчався на філологічному факультеті Харківського державного університету протягом 1974-1979 рр. (спеціальність - українська мова та література). 1979-1981 рр. працював викладачем української мови та літератури в середній школі № 6 м.Балаклії. З лютого 1981 р. - викладач (з 1989 р. доцент, з 2010 р. професор) кафедри історії української літератури Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. З 2006 р. викладає курс «Українське літературне бароко» в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (Київ). Керував підготовкою кандидатських дисертацій Олександра Борзенка (1996), Ігоря Помазана (1998), Олени Матушек (1999), Тетяни Левченко (2003), Тетяни Трофименко (2003), Світлани Журавльової (2010), Лариси Литвин (2010), Вікторії Циганенко (2012), Юрія Ларіна (2014).

15 квітня 1987 р. захистив у Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка дисертацію на ступінь кандидата філологічних наук «Києво-Печерський патерик в історико-літературному процесі XVI-XVIII ст. на Україні». Текст дисертації видано 1990 р. (Київ, видавництво «Вища школа»).

14 травня 2009 р. захистив у Києво-Могилянській академії дисертацію на ступінь доктора філологічних наук на тему «Аскетична література Київської Руси». Текст дисертації видано 2005 р. (Харків, видавництво «Акта»).

Наукові дослідження присвячені поетиці середньовічної та барокової прози, історії Церкви, аскетичній культурі. Автор кількох десятків публікацій з проблем духовного життя, суспільної ролі Церкви.

У співавторстві з В.С.Калашником і А.О.Свашенко видав «Самоучитель украинского языка» (К.: Вища школа, 1989; 2-е вид. - К.: Вища школа, 1990).

Пастирські праці за 1993-2005 рр. вийшли окремою збіркою: «Дім Мій буде домом молитви» (Харків-Львів, 2006), пастирські праці за 2006-2013 рр. вийшли збіркою «Пильнувати світильник» (Харків-Львів, 2013), інтерв’ю видані під назвою «Розмови на межі тисячоліть» (Харків-Львів, 2008). Проповіді видані окремо: «Майте любов поміж собою» (Харків-Львів, 2010), "На скелі слова" (Львів, 2017). Опублікований популярний катехизис для молоді «Зустрічі на життєвій дорозі» (Львів-Харків, 2013).

Протягом 1988-1990 рр. працював у громадсько-політичних організаціях «Спадщина», Товариство української мови ім.Т.Шевченка, Народний Рух України, брав участь у їхньому створенні на Харківщині. 15 лютого 1990 р. організував ініціятивну групу для створення православного братства, 7 липня 1990 р. очолив Українське Православне Братство на Харківщині, яке згодом увійшло до Всеукраїнського братства апостола Андрія Первозваного УАПЦ. 13 грудня 1991 р. - 12 грудня 1992 р. був головою Всеукраїнського братства апостола Андрія Первозваного.

Монаший постриг з іменем Ігоря прийняв 12 березня 1992 р. в Свято-Михайлівському монастирі м.Києва. Організував перший єпархіяльний собор 5 квітня 1992 р. і відновлення Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви. З благословення Патріярха Київського і всієї України Мстислава 20 грудня 1992 р. висвячений на ієродиякона, 4 січня 1993 р. - на ієромонаха, 12 липня 1993 р. - на єпископа Харківського і Полтавського.

17 жовтня 1996 р. указом патріярха Димитрія призначений керуючим справами Патріярхії УАПЦ. 29 травня 1997 р. 14 вересня 2000 р. обраний на цю посаду Помісним Собором УАПЦ. Помісним Собором УАПЦ піднесений у ступінь архиєпископа. 27 вересня 2000 р. призначений митрополитом Константином його особистим представником в Україні. 18 березня 2020 р. склав із себе повноваження єпархіяльного архиєрея.

Богословську освіту здобув у Колеґії Патріярха Мстислава (Харків). Ректор Колеґії Патріярха Мстислава (з 1994 р.).

Основні публікації:

Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця XVI - початку XVIII ст. на Україні. К.: Наук. думка, 1990. 180 с. (2-е вид. Харків: Акта, 2015. 248 с.)

Исиченко Ю.А., Калашник В.С., Свашенко А.А. Самоучитель украинского языка. К.: Выща школа, 1989. 278 с.

Загальна церковна історія: Підручник для вищих духовних шкіл.Харків: Акта, 2001. – 601 с.

Монашество давнього Єгипту. Харків: Акта, 2002. 214 с.

Історія Христової Церкви в Україні: Підручник для вищих духовних шкіл. Харків: Акта, 2003. 472 с.

Аскетична література Київської Руси. Харків: Акта, 2005. 374 с.

Дім Мій – буде домом молитви. Харків; Львів, 2006. 432 с.

Розмови на межі тисячоліть : Інтерв’ю за 1999-2007 рр. Харків; Львів : Святогорець, 2008.368 с.

Майте любов поміж собою: Проповіді. Львів; Харків: Святогорець, 2010. 455 с.

Історія української літератури : Епоха Бароко (XVII-XVIII ст.). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, рекомендований Міністерством освіти і науки України. Львів ; К. ; Харків : Святогорець, 2011. 568 с.

Зустрічі на життєвій дорозі: Популярний катехизис для молоді. Львів; Харків: Святогорець, 2013. 144 с.

Пильнувати світильник: Послання. Доповіді. Статті. Харків; Львів: Святогорець, 2013. 416 с.

Духовні виміри барокового тексту: Літературознавчі дослідження. Харків: Акта, 2016. 580 с.

Війна барокових метафор. «Камінь» Петра Могили проти «підзорної труби» Касіяна Саковича. Харків: Акта, 2017. 348 с.

На скелі Слова: Проповіді на неділі й перехідні свята (2011-2015 рр.). Львів: Свічадо, 2017. 440 с.

Ми просто йшли: Спогади. Харків: Акта, 2018. 598; [14] с.

Понад бар’єрами: Доповіді харківського архиєпископа УАПЦ в Паризькій єпархії УГКЦ (2016-2019). Львів: Свічадо, 2020. 112 с.

Мелетій Смотрицький, архиєпископ. Апологія паломництва до східних країв / Авторський проєкт, передмова, коментарі, примітки архиєп. Ігор Ісіченко; переклад із старопольської Ростислав Паранько. Харків: Акта, 2020. 612 с.

Скарга Петро, ТІ. Про єдність Божої Церкви: Полемічні твори / Авторський проєкт, передмова, коментарі, примітки архиєп. Ігор Ісіченко; переклад з польської Ростислав Паранько. Харків: Акта, 2021. 860 с.

EmailFacebookLink