2022. Синод єпископів УГКЦ. Слухати Слово

Ісіченко Ігор, архиєп. Слухати Слово: Роздуми про Церкву. Львів: Свічадо, 2023. 96 с.